hari ini sudah tidak lagi menganggap zina itu sebagai satu dosa besar

hari ini sudah tidak lagi menganggap zina itu sebagai satu dosa besar