merancang dan melaksanakan

merancang dan melaksanakan