Biar Gambar dan Firman Berbicara

00 mainkan allahBiar Gambar dan Firman Berbicara:

Akan ada yang kata kami mengaibkan mereka jika tidak dikaburkan wajah mereka… Wajah merekakah yang wajar kita jaga atau wajah dan maruah agama ini yang harus kita jaga???

Dengan berleluasanya penghinaan terhadap agama ini oleh penganutnya sendiri, sudah wajarkah kita menerima bala???

Masih wajarkah Allah menangguhkan hukuman dan bala Nya kepada kita dan anak cucu kita yang sedang mencabar Allah secara amat berani dan berleluasa??? Kami tidak mahu berbicara panjang. Silalah renungkan firman berikut ini,

Surah 6. Al An’aam 68.

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat.

Surah 4. An Nisaa’

17. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan LANTARAN KEJAHILAN, yang kemudian mereka BERTAUBAT DENGAN SEGERA, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, ia mengatakan : “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang.” Dan tidak orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.

137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

138. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih,

140. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam,

Rayuan kami,

Berhentilah memperolok-olokkan agama dan mencabar Allah.

Taubat hanya diterima lantaran kejahilan.

Taubat hanya diterima jika kita lakukan SEGERA sebaik sahaja kita sedar DAN menerima peringatan.

SELAMATKANLAH DIRI KITA, DAN AHLI KELUARGA KITA DARI API NERAKA. PERBANYAKKANLAH TEGURAN DAN NASIHAT MENASIHATI. INGATLAH FIRMAN ALLAH, JIKA BALA TURUN, IA TIDAK HANYA MENIMPA PENDOSA, KITA YANG BERADA BERSAMA MEREKA AKAN TURUT MENERIMA AZABNYA.

Peringatan dan nasihat dari
WARGA PRIHATIN