Month: March 2015

Penduduk lihat hukuman rejam

MOHAMED – ditanam dalam lubang di Afgoye, pada Ahad lalu.

 

MOGADISHU – Sekumpulan militan Islam memaksa penduduk melihat mereka merejam seorang lelaki sehingga mati kerana berzina di Somalia, lapor sebuah akhbar semalam.

Kumpulan itu turut membunuh seorang lelaki kerana didakwa sebagai pembunuh.

Menurut beberapa saksi, hukuman itu mencetuskan pertempuran senjata antara kumpulan tersebut dengan kumpulan lain dengan mengakibatkan tiga militan terbunuh.

Kejadian berlaku di Afgoye, 32 kilometer dari sini pada Ahad lalu.

“Tiga anggota pejuang kumpulan Hizbul Islam terbunuh dan lima lagi cedera apabila mereka saling bergaduh antara satu sama lain,” kata seorang pekedai, Halima Osman.

“Sebahagian anggota kumpulan itu mahu menangguhkan hukuman manakala yang lain menentangnya.

“Anggota-anggota itu kemudian berbalas tembakan.

“Kumpulan yang menentang hukuman itu tewas dan kemudian melarikan diri,” tambahnya.

SEORANG lelaki menimbus tanah di dada Mohamed.

 

Sebelum dijatuhkan hukuman mengikut undang-undang syariah, Hakim Osman Siidow Hasan memberitahu penduduk, dua lelaki itu mengaku melakukan kesalahan selepas siasatan dilakukan.

Seorang wanita yang mengaku melakukan hubungan seks di luar nikah turut dihukum 100 kali sebatan.

“Ini merupakan hari penghakiman,” kata Osman kepada orang ramai.

“Kami telah melakukan siasatan dan mereka sudah mengaku,” tambahnya.

Hukuman itu dibuat selepas pertempuran antara kumpulan yang menentang dan kumpulan yang mahu hukuman itu dilaksanakan dengan segera berakhir.

Seorang anggota keluarga mangsa yang dibunuh kemudian menembak mati penembaknya yang telah ditangkap.

BEBERAPA orang merejam Mohamed sehingga dia mati.

 

Pesalah zina tersebut, Mohamed Abukar Ibrahim ditanam di dalam lubang sehingga ke dada dan direjam sehingga dia mati.

“Saya tidak sanggup untuk melihatnya,” kata seorang lelaki, Ali Gabow.

Menurutnya, seorang wanita yang mengaku berzina itu dihukum 100 kali sebatan kerana dia menyatakan dirinya masih belum berkahwin. – Agensi

 

 

 FAKTA- FAKTA TENTANG QISAS, HUDUD, TAKZIR & DIYAT

 50c56031b03d7d6b559afd41fbf84b86_XL
 Di tengah-tengah kemelut isu hudud ini adalah lebih baik kita ambil kesempatan ini untuk berkongsi sesama kita mengenai hudud agar yang tak tahu menjadi tahu. Yang tahu pula boleh menyampaikan dan menyebarkan, supaya kita memahami apa itu hukum-hukam di dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Islam adalah agama yang paling lengkap meliputi soal yang berhubung kait dengan ibadah, muamalat, munakahat dan jenayah.

Para Fuqaha telah menyusun secara terperinci berdasarkan dalil dan hujjah mengikut 4 bahagian sebagaimana yang telah dinyatakan di atas.

UNDANG-UNDANG JENAYAH SYAR’IYAH
Undang-undang jenayah syar’iyah atau Kanun Jinayah Syar’iyah ialah undang-undang syarak yang bersabit dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh didakwa di bawah kes jinayah syar’iyah.

PENGERTIAN JENAYAH
Melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh Allah S.W.T atau meninggalkan sesuatu perkara yang disuruh olehnya.

PENGERTIAN JENAYAH MENURUT FUQAHA
Jenayah menurut fuqaha ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehormatan jiwa  atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja.

HUKUM-HUKUM JENAYAH ISLAM
Hukum-hukum jenayah Islam terbahagi kepada tiga bahagian:

a.     Hukum Qisas
b.     Hukum Hudud
c.     Hukum Ta’zir

PENGERTIAN QISAS
Qisas dari sudut bahasa bermaksud memotong. Manakala dari sudut syara’ ialah hukuman balas bagi kesalahan membunuh dibalas dengan bunuh, menghilangkan salah satu dari anggota orang lain atau melukakannya atau mencederakannya dibalas dengan hukuman mengikut jenis kesalahan yang dilakukannya.

Firman Allah S.W.T:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas(balasan yang seimbang) dalam perkara orang mati dibunuh”  
(Surah al-Baqarah :178)
“Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu wahai orang-orang yang berakal fikiran supaya kamu bertakwa” 
 (Surah al-Baqarah:179)

JENIS JENAYAH QISAS
Kesalahan-kesalahan yang diwajibkan hukuman qisas ialah:

 1. Membunuh dengan sengaja (Dengan niat membunuh dan dengan senjata yang boleh membunuh pada adatnya).
 2. Menghilangkan atau mencederakan anggota tubuh badan dengan sengaja seperti mata, hidung, telinga dan sebagainya.
 3. Melukakan orang lain dengan sengaja.

HUKUMAN TERHADAP KESALAHAN QISAS.
Mengikut Hukum Islam, qisas hendaklah dilakukan terhadap penjenayah dengan hukuman yang sama seperti mana dia melakukan kepada mangsanya. Membunuh dibalas dengan dibunuh, melukakan dibalas dengan dilukakan dan mencederakan dibalas dengan mencederakannya.

DIYAT
Diyat ialah denda yang wajib dibayar oleh orang yang melakukan jenayah kerana kesalahan jenayahnya sebagai ganti qisas.
Apabila keluarga orang yang dibunuh ( Pembunuhan sengaja) atau orang yang dihilangkan atau dicederakan anggota atau yang dicederakan memaafkan, maka diganti dengan diat. Hanya waris sahaja yang boleh memaafkan tetapi bukan pemerintah ).

KADAR DIYAT
Diyat terbahagi kepada 2 jenis:

 1. Diyat Mughallazah ( ganti kerugian yang berat )
 2. Diyat Mukhaffafah ( ganti kerugian yang ringan )

Diyat Mughallazah adalah satu diyat penuh iaitu 100 ekor unta yang dibayar secara terus (tanpa tangguh) sebagaimana yang berikut:

 1. 30 ekor  unta berumur 4 tahun
 2. 30 ekor unta berumur 3 tahun
 3. 40 ekor unta yang sedang bunting

Diyat Mughallazah juga boleh dibayar dengan bayaran-bayaran berikut:

 1. 33 ekor unta berumur 4 tahun
 2. 33 ekor unta berumur 3 tahun
 3. 34 ekor unta yang sedang bunting.

Diyat Mukhaffafh juga adalah satu diyat penuh iaitu 100 ekor unta yang dibayar secara beransur-ansur (tangguh)selama 3 tahun dan setiap tempoh masa satu tahun dibayar 1/3 diyat  sebagaimana yang berikut:

 1.  20 ekor unta umur 4 tahun
 2. 20 ekor unta umur 3 tahun
 3. 20 ekor unta betina umur 2 tahun
 4. 20 ekor unta jantan umur 2 tahun
 5. 20 ekor unta betina umur 1 tahun

Kadar diyat adalah dikira mengikut bilangan unta dengan harga semasa  iaitu harta yang paling bernilai ketika itu. Kadar penuh untuk satu diyat penuh ialah 100 ekor unta. Walau bagaimanapun , para ulama’ berpendapat boleh menggantikan 100 ekor unta dengan harta yang senilai dengannya pada masa tersebut. Diantaranya ialah:

a.     Wang Emas         –           1,000 dinar
b.     Wang Perak         –           10,000 dirham
c.     Lembu                 –           200 ekor
d.     Kambing             –           2,000 ekor
e.     Persalinan         –           200 persalinan lengkap.

Kadar seekor unta misalnya RM4,000 maka jumlah satu diyat penuh ialah RM 400,000. Manakala jika seekor lembu RM2,000 maka satu diyat penuh ialah RM400,000. Begitulah nilai semasa satu diyat penuh.

Bagi pesalah perempuan diyat mereka adalah separuh dari diat lelaki dan diat hamba adalah separuh dari diyat orang merdeka.

Diyat Mughallazah di kenakan kepada orang yang membunuh secara sengaja (niat membunuh dan dengan senjata yang boleh membunuh ) dengan syarat dimaafkan dan dipersetujui oleh waris orang yang dibunuh. Diyat tersebut hendaklah dibayar secara tunai tanpa bertangguh atau beransur.

Diyat Mukhaffafah pula ialah bagi pembunuhan tidak sengaja ( seperti tertembak rakan yang disangkanya binatang buruan ) atau pembunuhan yang seperti sengaja ( tidak niat membunuh dan dengan benda yang lazimnya tidak boleh membunuh ). Boleh dibayar secara beransur-ansur selama 3 tahun.

DIYAT MENGHILANG ATAU MENCEDERAKAN ANGGOTA
Menghilangkan atau mencederakan anggota tubuh badan dengan sengaja seperti mata, hidung, telinga dan lain-lain dikenakan qisas sebagaimana kehilangan dan kadar kecederaan anggota. Tetapi jika orang yang terkena dengan jenayah tersebut memilih untuk mengganti dengan diyat maka kadarnya adalah seperti berikut:

 1. 100 ekor unta untuk anggota tunggal sepert terputusnya lidah, hilang akal, menyebabkan lumpuh seluruh badan dan hilang keupayaan bersetubuh.
 2. 50 ekor unta untuk anggota berpasangan seperti dua mata dan lain-lain. Jika kedua-duanya maka diyatnya 100 ekor unta.
 3. 33 ekor unta untuk luka yang sampai ke dalam bahagian otak.
 4. 33 ekor unta untuk luka yang sampai keselaput kepala.
 5. 25 ekor unta untuk anggota yang berpasang yang mempunyai kelopak seperti 4 kelopak mata.
 6. 15 ekor unta untuk luka yang sampai ketulang dan mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya.
 7. 10 ekor unta bagi luka yang memecah atau mematah tulang.
 8. 10 ekor unta untuk anggota yang mempunyai 10 sendi atau bahagian seperti jari tangan dan kaki.
 9. 5 ekor unta untuk luka yang menampakkan tulang

PENGERTIAN HUDUD
Hudud dari sudut bahasa membawa maksud menahan atau mencegah. Manakala dari segi istilah ialah keseksaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas al-Quran dan as-Sunnah yang wajib dilaksanakan  sebagai hak Allah S.W.T atau merosakan kepentingan masyarakat umum dan ketenteraman orang ramai iaitu berzina, menuduh orang berzina, minum arak, memcuri, murtad, merompak dan memberontak . Kadar hukumannya adalah mandatori dan tidak boleh dipinda samaada dikurang atau ditambah.

Firman Allah S.W.T:

“Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”(Surah al-Baqarah:229)

JENIS-JENIS JENAYAH HUDUD DAN HUKUMANNYA
Kesalahan-kesalahan yang termasuk dalam hukuman hudud ialah sebagaimana berikut:

a.   Zina
Persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Hukumannya ialah direjam sampai mati jika telah berkahwin dan sebat 100 kali jika pesalah belum pernah berkahwin.
b.   Qazaf ( Menuduh berzina )
Melemparkan tuduhan zina tanpa bukti terhadap orang yang baik. Hukumannya ialah 80 kali sebatan.
c.    Minum Arak
Minum minuman yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan    akal. Hukumannya ialah 40 kali sebatan.
d.   Mencuri
Mengambil harta orang lain secara senyap atau bersembunyi. Hukumannya adalah potong tangan.
e.   Merompak
Mengambil hatra orang lain dengan menggunakan kekerasan, paksaan, ugutan dan ancaman. Hukumannya ialah:
 1. Sekiranya membunuh hendaklah dibunuh.
 2. Sekiranya hanya merompak sahaja hendaklah dipotong tangan dan kaki secara bersilang seperti tangan kanan dengan kaki kiri dan seterusnya kaki kanan dan tangan kiri bagi kesalahan yang seterusnya.
 3. Sekiranya hanya mengganggu ketenteraman awam dendaklah di ta’zir seperti dipenjara dan lain-lain lagi.
f.    Murtad
Keluar dari agama Islam samaada dengan perkataan atau perbuatan. Hukumannya ialah bunuh ( setelah diberi tempoh untuk bertaubat )

PENGERTIAN TA’ZIR
Ta’zir dari segi bahasa bererti menolak atau menghalang. Dari segi istilah ialah hukuman yang dikenakan ke atas orang yang membuat kesalahan dan maksiat atau orang yang mencuaikan kewajipan yang tidak ditetapkan hukuman keseksaannya di dalam al-quran dan Hadis atau hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan jenayah yang telah ditetapkan keseksaaannya tetapi tidak cukup syarat bagi mengenakan keseksaan itu.
KESALAHAN YANG TERMASUK DI BAWAH KATEGORI TA’ZIR.
Kesalahan-kesalahan yang termasuk di bawah kategori ta’zir ialah sebagaimana berikut:

 1. Kesalahan-kesalahan hudud dan qisas yang tidak cukup bukti untuk dikenakan hukuman hudud dan qisas.
 2. Kesalahan-kesalahan khalwat, mencuri yang tidak cukup nisab, lesbian dan sebagainya.
 3. Perbuatan-perbuatan yang boleh mengganggu ketenteraman awam seperti mengumpat,berjudi, rasuah, mengedar dan penyalahgunaan dadah.

HUKUMAN BAGI KESALAHAN TA’ZIR
Hukuman ta’zir diserahkan kepada budi bicara hakim supaya hukuman tersebut memberi pengajaran supaya penjenayah serik untuk melakukan semula. Antara hukuman-hukuman yang boleh dikenakan kepada pesalah adalah sebagaimana berikut:

a.   Nasihat
Menasihati orang yang melakukan kesalahan kecil bagi pertama kali agar ia tidak mengulangi lagi pada masa akan datang.
b.   Teguran
Teguran rasmi yang dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan ucapan-ucapan atau melakukan sesuatu tindakan tertentu agar orang yang melakukan kesalahan akan berusaha memperbaiki dirinya.
c.   Ancaman
Mengancam orang yang bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya di atas sebab takut dikenakan hukuman.
d.   Pemulauan
Hukuman pemulauan dikenakan kepada pesalah agar ia berasa tersepit sekiranya ia berterusan atau mengulangi kesalahannya lantaran tidak dapat bermuamalat dengan orang lain dalam masyarakat.
e.   Pengisytiharan Umum
Membuat pengistiharan kepada umum terhadap kesalahan penjenayah supaya penjenayah berasa malu dan tertekan.
f.    Denda dan merampas harta
Mengenakan denda dalam bentuk wang dan sebagainya atau merampas harta bendanya.
g.   Penjara
Mengenakan hukuman penjara dalam tempoh tertentu mengikut realiti semasa.
h.   Sebat
 Mengenakan hukuman sebat kepada penjenayah dengan jumlah sebatan yang tertentu.
 i.     Buang daerah
 Mengenakan hukuman buang daerah supaya pesalah rasa tertekan, mengalami kesukaran, kesusahan dan terpisah dari kaum keluarga
j.     Bunuh
Dibenarkan oleh syara’ bagi menjaga kemaslahatan awam jika difikirkan sesuai

HIKMAH PERLAKSANAAN HUKUMAN JENAYAH ISLAM

 1. Melindungi masyarakat daripada bahaya jenayah dan mencegah sebelum berlaku
 2. Memperbaiki penjenayah dan memperbetulkan penyelewengan.
 3. Membersihkan dosa penjenayah, mendidiknya dan menyelamatkannya daripada azab akhirat.

Disusun Oleh:
Hj. Khairuddin bin Haiyon
PP Bahagian Dakwah (Unit Penerangan dan Penerbitan)
Jabatan Agama Islam Selangor SEKALI AIR BAH SEKALI PANTAI BERUBAH

[fb-e url=”https://www.facebook.com/wargaprihatin/photos/a.201867952785.170933.176792972785/10153726120562786/?type=1″]SEJARAH PAS DAN PENGUASAAN KERAJAAN KELANTAN

Kelantan-Bn-Pas

PAS berjaya menguasai kerajaan negeri Kelantan melalui pilihan raya pertama selepas merdeka pada Ogos 1959 dengan memenangi 28 daripada 30 kerusi DUN. Profesor Zulkifli Muhammad selaku Timbalan YDP PAS Pusat yang menang di Parlimen Bachok telah berjaya menjadi salah seorang ahli Parlimen pembangkang yang paling disegani oleh kawan dan lawan.

Sebagai pembangkang di Persekutuan kerajaan negeri Kelantan sepanjang masa menghadapi cabaran dan diskriminasi kerajaan Persekutuan yang dikuasai UMNO bersama-sama parti komponannya yang membentuk Perikatan.

PAS Kelantan juga turut mengalami cabaran kepimpinan ekoran wujudnya perselisihan dan percanggahan sesama sendiri. Akhirnya, PAS Kelantan tidak mampu bertahan dan kerajaan Persekutuan menerusi kuasa-kuasa yang ada telah memagerankan kerajaan Kelantan pada tahun 1977.

Pilihan raya negeri Kelantan secara khusus telah diadakan pada Mac 1978. PAS hanya menang dua kerusi dan menjadi pembangkang di Kelantan. UMNO telah menguasai kerajaan dengan bersama-sama parti Berjasa serpihan PAS.

Era kebangkitan semula pengaruh PAS Kelantan berlaku selepas pilihan raya umum 1982. Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz bin Nik Mat tampil sebagai Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan sekaligus sebagai Ketua Dewan Ulamak PAS Pusat. Kepimpinan PAS peringkat nasional berubah daripada kepimpinan tradisi nasionalis kepada kepimpinan ulamak. Akibatnya, sekali lagi PAS melahirkan parti serpihan, HAMIM.

Pilihan raya 1982, PAS memenangi 10 kerusi dewan negeri namun, lima daripadanya telah menyertai Hamim. Kemudian pada pilihan raya 1986, PAS masih memenangi 10 kerusi dewan negeri.

Hasil kepimpinan ulamak, hala tuju tarbiah disusun semula. Ustaz Yahya Othman berganding dengan TGNA melaksanakan kuliah untuk masyarakat umum dan usrah untuk Pemimpin PAS. Hasilnya kefahaman dan fikrah perjuangan semakin mantap.

PAS menang besar di pilihan raya 1990 kerana berlaku krisis dalaman UMNO Pusat dan BN Kelantan. PAS Kelantan telah berkerjasama dengan parti Semangat 46, serpihan UMNO yang dipimpin Tengku Razaleigh bin Tengku Hamzah.

PAS telah mendapat kekuatan berganda melalui kerjasama Angkatan Perpaduan Ummah (Semangat 46, Berjasa dan Hamim). PAS kembali menguasai kerajaan negeri Kelantan apabila kesemua 39 kerusi DUN dimenangi (25 – PAS, 12 Semangat 46, 1 – Berjasa, 1 – Hamim).

Kejayaan itu terganggu seketika bila mana Semangat 46 dilanda krisis lalu dibubarkan pada tahun 1996. Banyaklah gangguan daripada bekas pemimpin Semangat 46 yang telah kembali menyertai UMNO.

PAS Kelantan berjaya melepasi ganggu-gugat daripada usaha pecah-belah di antara kepimpinan kerajaan Negeri dengan Institusi Istana dengan begitu baik sekali. Prestasi pilihan raya 1999 terus melonjak dengan memenangi 41 daripada 43 kerusi dewan undangan negeri.

Kemenangan menguasai kerajaan negeri Kelantan untuk penggal ke 3 ini dibayangi kekuatan Barisan Alternatif (kerjasama PAS, DAP, Keadilan dan PRM) yang diterajui PAS di peringkat nasional. Kejayaan itu berterusan dalam pilihanraya seterusnya hingga kini.Najib jangan hancurkan Malaysia kerana hudud Kelantan – Amin Iskandar

Najib jangan hancurkan Malaysia kerana hudud Kelantan

Amin Iskandar

Amin Iskandar adalah penerima anugerah zamalah Asian Public Intellectuals (API) bagi sesi 2009-2010. Kini merupakan Pengarang Berita bagi The Malaysian Insider. Beliau “berkicau” di www.twitter.com/aminiskandar.

Sudah sampai masanya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak meletakkan kepentingan negara berbanding kepentingan politik dalam isu hudud Kelantan.
 

Ketepikan politik dan jangan hanya kerana mahu melihat Pakatan Rakyat (PR) berpecah, Najib sanggup menghancurkan Malaysia yang turut diasaskan ayahnya Tun Abdul Razak Hussein.

Keputusan Najib sebagai perdana menteri dan presiden Umno dalam isu pelaksanaan hukum hudud di Kelantan amat penting bagi masa depan Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang mempunyai rakyat terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.

Bola kini di kaki Najib, hanya dengan sokongan Umno sahaja PAS akan berjaya melaksanakan hudud di Kelantan.

Seperti dikatakan bekas timbalan perdana menteri Tun Musa Hitam semalam, Umno mesti mengambil pendirian tegas kerana hudud merupakan isu nasional yang berimplikasi panjang dalam negara di peringkat domestik mahupun antarabangsa.

“Sebagai seorang bekas penganjur Umno, saya penuh percaya hati sanubari Umno sejak ditubuh hingga sekarang, berpendirian hudud tidak sesuai bagi Malaysia yang berupa negara majmuk berbagai keturunan dan agama ini.

“Kalau saya tersalah faham dalam hal ini, Umno harus menentukan pendiriannya secepat mungkin. Isu ini sangat penting dan tidak boleh dibiarkan begitu sahaja,” kata Musa dalam satu kenyataan dari Cordoba, Sepanyol.

Malaysia sejak ditubuhkan merupakan sebuah negara sekular walaupun Islam merupakan agama rasmi.

Dua set undang-undang untuk orang Islam dan bukan Islam adalah sesuatu yang tidak praktikal malahan hanya akan menambahkan lagi masalah di negara ini.

Dengan undang-undang sivil dan syariah sedia ada pada ketika ini, negara sudah menjadi celaru dan haru biru terutamanya dalam isu melibatkan perkahwinan di antara orang Islam dan bukan Islam.

Di dalam dunia ini, hanya di Malaysia berlaku perebutan mayat untuk dikebumikan kerana percanggahan di antara undang-undang sivil dan syariah dan kekeliruan berhubung status agama seseorang.

Selain itu, isu merebut anak apabila orang Islam berkahwin dengan mualaf jika berlaku kematian atau penceraian sudah menyebabkan ramai pasangan turun naik Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah.

Hujah mengatakan hudud hanya untuk orang Islam dan bukan Islam tidak perlu bimbang juga tidak boleh diterima kerana keadilan tidak akan dicapai jika sesuatu perbuatan jenayah mempunyai dua set hukuman berbeza.

Contohnya Umar dan Albert mencuri, dua set undang-undang hudud dan sivil menyebabkan kedua-duanya akan dikenakan hukuman berbeza hanya kerana berlainan agama.

Umar akan dipotong tangannya sementara Albert hanya dipenjarakan. Apakah hukuman ini adil bagi Umar?

Mengapa hanya kerana Umar dilahirkan beragama Islam, dia dihukum potong tangan sedangkan Albert hanya dipenjarakan kerana mencuri?

Di manakah keadilan? Apakah keadilan berbeza-beza mengikut agama?

Sebab itulah hudud tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.

Walaupun di Kelantan majoritinya terdiri daripada orang Melayu-Islam, masih terdapat bukan Islam di negeri pantai timur itu dan keadilan tidak akan dapat ditegakkan sekiranya terdapat dua set undang-undang.

Dan kerana Kelantan merupakan sebahagian daripada Malaysia, ia juga perlu mengikut undang-undang jenayah sedia ada dan tidak boleh mempunyai undang-undang sendiri.

Walaupun PAS mempunyai hak demokratik memperjuangkan hudud dan menggunakan saluran demokrasi untuk melaksanakannya, Najib juga mempunyai kuasa untuk mengarahkan ahli-ahli Parlimen Umno untuk tidak menyokong rang undang-undang persendirian yang bakal dibentangkan Datuk Seri Abdul Hadi Awang bagi menyelamatkan asas pembentukan Malaysia.

Sanggupkah Najib mengorbankan Sabah dan Sarawak yang bersama-sama membentuk Malaysia pada tahun 1963 hanya kerana mahu melihat PR berpecah selepas hudud dilaksanakan di Kelantan?

PAS Kelantan sendiri berdepan dengan krisis keyakinan di negeri itu selepas dilihat gagal dalam menguruskan banjir terburuk akhir tahun lalu dan pasca banjir pada ketika ini.

Najib yang kini berdepan penentangan luar dan dalam Umno mungkin dapat menyelamatkan kedudukannya jika berpendirian tegas dalam isu hudud ini.

Mungkin sokongan bukan Melayu juga dapat dikembalikan kepada Barisan Nasional jika Najib melakukan perkara betul dengan menyelamatkan jati diri Malaysia sebagai sebuah negara sekular. – 22 Mac, 2015.

* Ini ialah pendapat peribadi penulis dan tidak semestinya mewakili pandangan The Malaysian Insider. Hudud in Malaysia – Dyana Sofya

Dyana Sofya

Dyana Sofya suffers from dysania and is using her superpowers to pen down her thoughts late into the night. Political Secretary to Lim Kit Siang by day and she tweets from @dyanasmd.

My article this week!

“With such flawed attitude and inconsistency shown by the arbiters of law and justice, how can we possibly expect the same handlers to uphold and enforce enactments based on divine law?”

“How do we expect flawed handlers of the system to implement hudud justly?

Firstly, let us review our law enforcement agencies and the judiciary. To say that these institutions suffer an integrity and credibility deficit is to put it mildly. The recent guilty verdict against Opposition Leader Datuk Seri Anwar Ibrahim in what is almost universally regarded as a politically motivated case has incurred the ire of the international community including the United States, United Kingdom and Australia, all of whom have expressed their disappointment in the decision. Alas, if our country could once proudly boast of a respectable and independent judiciary, those days are now long gone.

Perhaps even more alarmingly, we now have a Twitter-happy Inspector-General of Police (IGP) who appears to be obsessed with monitoring the social media activities and movements of Pakatan Rakyat leaders and NGO activists.

Who can forget how he swiftly pounced upon PJ Utara MP Tony Pua for his “royal my foot” tweet, an act that revealed either overzealousness or a lack of English proficiency. Either way, it does not instil much confidence.”

MARCH 28 — The Kelantan State Assembly passed the Shariah Criminal Code (II) 1993 (Amendment 2015) on March 19, 2015. Since then, headlines and discussions all over the country have been dominated by this issue.

Politicians are at each other’s throats while many formerly friendly people have started quarrelling with each other, as evident by the many debates going on in the social media, my Facebook page included.

As one would expect, I too have been asked many times about my stand on the matter. And each time, I have given the same answer. Clearly from the response so far from both sides of the divide, this is an impossible task, considering that even BN component parties and individual Umno leaders have made their opposition to the laws clear.

All the same, there are also other factors to consider before hudud can even be considered for implementation.

How do we expect flawed handlers of the system to implement hudud justly?

Firstly, let us review our law enforcement agencies and the judiciary. To say that these institutions suffer an integrity and credibility deficit is to put it mildly. The recent guilty verdict against Opposition Leader Datuk Seri Anwar Ibrahim in what is almost universally regarded as a politically motivated case has incurred the ire of the international community including the United States, United Kingdom and Australia, all of whom have expressed their disappointment in the decision. Alas, if our country could once proudly boast of a respectable and independent judiciary, those days are now long gone.

Meanwhile, custodial death numbers continue to rise and with arbitrary arrests of oppositions leaders and innocent protesters taking place almost on a daily basis, our police force has come under serious public scrutiny.

Perhaps even more alarmingly, we now have a Twitter-happy Inspector-General of Police (IGP) who appears to be obsessed with monitoring the social media activities and movements of Pakatan Rakyat leaders and NGO activists.

Who can forget how he swiftly pounced upon PJ Utara MP Tony Pua for his “royal my foot” tweet, an act that revealed either overzealousness or a lack of English proficiency. Either way, it does not instil much confidence.

As distressing as it is to have our nation’s top cop acting like a one-man social media vigilante, it is more disconcerting to note that he does not appear to be as quick to act when threats are made to those who may be deemed anti-establishment. While the IGP responded to Tony Pua with almost lightning speed, he sure took his time to react to the repulsive threats made by social media users to rape, kill and burn BFM presenter Aisyah Tajuddin, and even then only after prodding by DAP Parliamentary Leader Lim Kit Siang.

With such flawed attitude and inconsistency shown by the arbiters of law and justice, how can we possibly expect the same handlers to uphold and enforce enactments based on divine law?

If there’s one truism in life, it is that humans are reliably fallible and more often than not driven by vested interests. What guarantees would there be to ensure laws such as hudud do not result in further injustice, when our institutions have shown clearly suspect behaviour?

It is obvious that our priority should be focused on overhauling our public institutions to ensure that justice and rule of law are delivered accordingly. Before the system is fixed, we should not even think about implementing shariah criminal law.

The enactment does not solve existing problems

In October last year, the Kelantan state government tabled the 2015 budget with a deficit of RM70.69 million. Kelantan has actually operated on a budget deficit for many years now due to its inability to diversify its revenue. How would the Shariah Criminal Code enactment help increase the state government’s coffers?

Kelantan also has the second highest HIV and AIDS cases in the country according to the Malaysian AIDS foundation. In response, Pasir Mas MP Nik Abduh was quoted as having blamed Thailand for the problem. How would the enactment solve this problem?

According to a UNICEF report in 2013, Kelantan has one of the highest numbers of poor and undernourished children, with 15 per cent living in poverty, a number that has doubled since 2010.

UNICEF has called for urgent protective measures to address this issue, together with the child mortality rate that has now hit 12.2 per cent. This means that the risk of a child in Kelantan dying before reaching the age of five is twice that of a child born in Kuala Lumpur. Would the enactment help solve this problem?

One of the worst floods in recent Malaysian history took place at the end of last year. According to some reports, one of the causes was a poverty reduction project called Ladang Rakyat, which involved converting 70,000 hectares of land into plantations.

According to forestry expert Lim Teck Wyn, the state government has, in the last 10 years, defied the advice of the Forestry Department by clearing permanent forest reserves and planting vegetation and latex timber clone trees. Even the Auditor-General has criticised the Ladang Rakyat project for encroaching onto Orang Asli customary land and noted the community’s concerns.

I think it is clear that the Kelantan state government has many more pressing matters to address. If the Kelantan state government really wants to cultivate a true Muslim society that adheres to justice, that creates economic opportunities for the people, that eradicates poverty and dignifies humanity, then it should start by getting its act together and ensuring delivery of better governance and public policy for the people of Kelantan. Before they manage to do any of that, they have no business trying to implement their own criminal law.

* This is the personal opinion of the columnist.Why I will never support hudud in Malaysia – Azrul Mohd Khalib

OPINION

mmocol-azrulmohdkhalib-200x200

Why I will never support hudud in Malaysia
Published: March 19, 2015 07:33 AM

 

Azrul Mohd Khalib

MARCH 19 ― The tabling of the Shariah Criminal Code Enactment II 1993 (Amendment 2015) in the Kelantan State Assembly and any move to amend the Federal Constitution to allow for the implementation of hudud at the State and Federal levels needs to be opposed by all right thinking Malaysians.

Personally, I will never support the imposition of hudud in this country. These are my four reasons:

Hudud is not needed in Malaysia. The law should be and is more than just about punishing others. It is about the deliverance of justice.

The penal laws at the centre of hudud were written during a time when harsh measures were necessary to impose peace, order and stability amidst a period of lawlessness, conflict and turmoil. They were guidelines for civilised behaviour formulated when and where there were few laws and men. Hudud was necessary there and at that time. Today, in our country, hudud law is neither necessary nor required.

We already have civil and criminal laws which provide for separate sets of laws and punishments. One of the primary tenets of Islam is about the deliverance of justice. The discourse surrounding the adoption and implementation of hudud in this country has barely made justice a mention, much less a priority. It has, however been very much about politics, punishing other people and posturing to “out-Islam” each other.
The adoption of hudud into practice, to me, would represent a failure of our existing legal systems to deliver justice. It would also represent a repulsive need to show others how Islamic we are and how holy we can be at the cost of signing away the liberties and freedoms of others.

Instead of delivering justice, hudud would compromise our existing systems and result in situations which cannot be easily explained away by holy verses and theological arguments.

Lack of accountability, transparency and standard of care. Our religious department officials have hardly been paragons of these virtues. Whenever these issues are brought up, they have bristled with outrage, indignation and accused others of undermining or questioning their authority.

Jakim’s Director General Datuk Othman Mustapha recently denounced the questioning of religious authorities as being part of a liberalism movement. As if you needed to be part of an ideology, belief system or movement, to be able to ask questions and demand accountability and transparency from civil servants who are paid with our (Muslim and non-Muslim) tax money.

In 2012, an amendment was made to the Mufti and Fatwa (Kedah Darul Aman) Enactment 2008 by the Kedah state government and passed unanimously by the State Legislative Assembly. The amendment made any fatwa of the state Mufti or Fatwa Committee, whether gazetted or not, unable to be challenged, appealed, reviewed, denied or questioned in any civil or Shariah court. In short, approving a measure which would effectively put a fatwa above the law and above the Federal Constitution.

Consider the case of Nik Raina who has been pursued relentlessly by the Wilayah Persekutuan Religious Department (JAWI) despite a defective charge. JAWI’s actions were determined by three courts of law (civil and Shariah) to be illegal, of bad faith and unconstitutional. Yet they still are pursuing her after three years. This case has been the very definition of injustice and a neglect of the standard of care required of a legal criminal case. Instead they have been dependent on the tactics of bullying, intimidation, fear and oppression in the hope that they can beat Nik Raina into submission and defeat.

Islam requires the utmost prudence, caution and compassion in the enforcement of the law and prosecution of cases. The enforcement of hudud will be dependent on the religious departments to demonstrate a clear understanding of the basic legal principles of justice, fairness and compassion. They must also be open to dialogue, criticism and debate. They must be accountable, transparent and exercise prudence and care in enforcement of the law.

Based on recent examples and their behaviour, the parties involved in the discussion of hudud which include religious authorities, thus far have been anything but transparent and open with their intentions. They feel that they are above criticism. That they can do no wrong and are infallible. They feel themselves accountable to no one and need not explain themselves. That to criticise them is to question Islam.

Peddling away fundamental freedoms. There is a reason for the Shariah system to be where it is under the Federal Constitution of Malaysia. Imposition of the hudud law involves changing the very agreement in which this country was founded on.

Make no mistake, the attempts to rewrite the Constitution are no longer silent.

Those who make the self-righteous claim to the mantle of champions and protectors of Islam seem to not hesitate to peddle away our freedoms and liberties at the altar of politics. Such repulsive behaviour is not the exclusive domain of one particular party but can be seen across the chamber and even in the civil service.

There will be those who will ask, why should you be afraid if you have nothing to fear? We know all too well that we have much to fear when the state becomes engrossed in persecuting its own people, looking for sin, finding fault where there is none, jumping at shadows and imagined threats. We have seen enough evidence of it.

Anyway, why should being a Muslim make it alright to be tyrannised and inflicted with injustice?

Do Muslims not have the right as non-Muslims to equal protection and treatment under the law? Are we as Muslims to be deprived of rights and freedoms guaranteed under the Federal Constitution simply because of our religion? Why do we allow ourselves to be subject to possible bias, discrimination and religious tyranny?

Implementation of hudud will, without any doubt, affect all regardless of religions, ethnicity or creed. Non-Muslims should not and must not be silent just because they are allegedly not affected by the proposed laws. The eroding of our fundamental freedoms and civil liberties in the name of religion, affects everyone.

We must not allow these people to sacrifice our fundamental freedoms and rights for votes which will last only so long as the next election cycle or the setting of the sun. In these circumstances, there is no such thing as kasi chance lah. What is taken away will be very hard to be given back. If implemented, hudud will change our way of life as we know it in Malaysia.

Unjust means do not equate to Islam and justice. The reasons used to justify the imposition of hudud have not evolved far from “It’s God’s law!” and calling those who criticise its imposition as liars, infidels and munafik. This lazy defence of hudud not only amounts to religious blackmail to accept it wholesale but also implies that questioning it makes a person less of a Muslim in the sight of God.

These are some of the arguments which the champions of hudud in this country depend on.

The great Islamic caliphates of old held great stock in intellectual curiosity and debate. Religious leaders back then were often also lawyers, students of jurisprudence, mathematicians, astronomers, medical doctors, philosophers, explorers and teachers. They were wise men and women who drew on the lessons of the world to decide when to use the spoken word, the pen and the sword to arbitrate and administer justice. Compare them to who we have enforcing religious laws in this country today.

The Quran also clearly states that there is no compulsion in religion. Yet, those who fight for hudud in this country tolerate no dissent or contrarian opinions and require unthinking, unblinking and blind obedience. When people tell you that you shouldn’t or are not allowed to use your mind or akal to reason or rationalise these issues, you know, you have a problem. They want unquestioning compliance and obedience.

Yet, the first word revealed to the illiterate Prophet Muhammad (pbuh) was Iqra, which means read or recite. It implies the need to learn. That there should neither be blind adherence nor unthinking compliance. Doing so would make us vulnerable to abuse, exploitation, bigotry and injustice which are all too human.

And as those who enforce hudud are human, they are neither infallible nor free from bias or prejudice. Vulnerable to ego and pride. Sins of arrogance, takbur and bongkak. We have seen evidence of this in the Nik Raina case.

How can we also trust these same people to implement and enforce a criminal code when they have barely been able to keep up on matters such as ensuring the rights of women on issues of inheritance, divorce and child custody?

Finally, let us not be naïve in thinking that non-Muslims will not be affected by these measures. The contents of a Department of Islamic Development Malaysia (Jakim) strategic paper which states that hudud should be applicable to all, Muslims and non-Muslims alike, tells me that regardless of whether there is the requisite two-thirds majority support in Parliament, there are people working actively behind the scenes to make this universality a reality. The words of a former Chief Justice bring to mind how far up such sympathies can go. We cannot afford to be complacent. This is not just a political issue. This imposition affects all of us.

Muslims and non-Muslims have a right to speak out as we, as Malaysians, are all stakeholders of this country.

At the end of the day, it is beholden on us as citizens of this country to decide how Malaysia should be. We look to the Yang Di-Pertuan Agong and the Sultans to safeguard the interests of all citizens, Muslims and non-Muslims.

For me, I will not subject myself or those who I care for and love to those who would use God’s name in vain in their overzealous pursuit for godliness and to demonstrate their individual or collective piety.

For all these reasons, I will never support hudud in Malaysia and I will resist any measure which seeks to change the fundamental nature of Malaysia and its people.

*This is the personal opinion of the columnist.

– See more at: http://m.themalaymailonline.com/opinion/azrul-mohd-khalib/article/why-i-will-never-support-hudud-in-malaysia#sthash.vP0dX1sp.dpufSEJARAH APRIL FOOL YANG PERLU DIPELAJARI

april-fools-day-graphics-4Era salib.

Serangan tentera salib dilakukan dengan kejam tanpa mengenal perikemanusiaan. Bukan hanya tentera-tentera Islam yang dibunuh, malah termasuk masyarakat awam, wanita-wanita, anak-anak kecil dan orang-orang tua. Satu demi satu daerah di Sepanyol ditakluk oleh tentera salib.

Granada adalah daerah terakhir yang ditakluk. Penduduk Islam di Sepanyol (yang juga dikenali sebagai orang Moor) terpaksa berlindung di dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Tentera-tentera salib terus menerus mengejar mereka. Apabila jalan-jalan dalam keadaan sunyi sepi, yang tinggal hanyalah sisa-sisa ribuan mayat yang bergelimpangan yang bermandikan darah.

Tentera salib mengetahui bahawa masih ramai umat Islam di Granada yang masih bersembunyi dalam rumah masing-masing. Dengan lantang tentera-tentera salib meneriakkan pengumuman bahawa umat Islam di Granada boleh keluar dari rumah mereka dengan aman dan dibenarkan untuk berlayar keluar dari Sepanyol dengan membawa barang-barang keperluan mereka.

Orang-orang Islam pada mulanya masih curiga dengan tawaran tersebut. Beberapa orang Muslim diizinkan untuk melihat sendiri kapal-kapal layar yang sudah disiapkan di pelabuhan. Setelah benar-benar melihat terdapat kapal yang sudah disediakan untuk mereka, mereka pun segera bersiap untuk meninggalkan Granada dan berlayar meninggalkan Sepanyol.

Keesokan harinya, ribuan penduduk Islam Granada keluar dari rumah-rumah mereka dengan membawa seluruh barang-barang keperluan, berjalan beriringan menuju ke pelabuhan. Beberapa orang Islam yang tidak mempercayai pasukan salib memilih untuk bertahan dan terus bersembunyi di rumah-rumah mereka.

Setelah ribuan umat Islam Sepanyol berkumpul di pelabuhan, dengan pantas tentara salib menggeledah rumah-rumah yang telah ditinggalkan para penghuninya. Api dilihat menjulang-julang ke angkasa setelah mereka membakar rumah-rumah tersebut bersama-sama dengan orang-orang Islam yang masih bertahan bersembunyi di dalamnya.

Ribuan umat Islam yang lain terkandas di pelabuhan dan hanya mampu tergamam apabila melihat tentera salib membakar pula kapal-kapal yang dikatakan akan mengangkut mereka untuk keluar dari Sepanyol. Kapal-kapal tersebut dengan cepat tenggelam ke dalam lautan. Ribuan umat Islam tidak dapat melakukan apa-apa kerana tidak mempunyai sebarang senjata. Mereka juga kebanyakannya terdiri daripada perempuan-perempuan dan anak-anak mereka yang masih kecil. Tentara salib telah mengepung mereka dengan pedang yang terhunus.

Dengan satu teriakan arahan dari pemimpin mereka, ribuan tentera salib segera membunuh umat Islam Sepanyol tanpa rasa belas kasihan. Jeritan, tangisan dan takbir memecah suasana. Seluruh kaum Muslimin Sepanyol di pelabuhan tersebut habis dibunuh dengan kejam. Mayat bergelimpangan di merata-rata tempat. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitaman.

Tragedi ini bertepatan pada tanggal 1 April. Inilah yang kemudiannya diperingati oleh dunia Kristian apabila tibanya 1 April sebagai April Fool (The April’s Fool Day). Pada tanggal 1 April, orang-orang dibolehkan untuk menipu dan berbohong terhadap orang lain.

Bagi umat Kristian, April Fool merupakan hari kemenangan atas pembunuhan ribuan umat Islam di Sepanyol oleh tentera salib melalui cara-cara penipuan. Oleh sebab itulah mereka merayakan April Fool dengan cara membolehkan penipuan dan pembohongan walaupun diselaputi dengan alasan sekadar sebagai hiburan atau gurauan semata-mata.

Bagi umat Islam, April Fool merupakan tragedi yang sangat menyedihkan. Hari di mana ribuan saudara seiman mereka disembelih dan dibunuh oleh tentera salib di Granada, Sepanyol. Oleh sebab itu, adalah tidak patut bagi umat Islam untuk turut serta dalam merayakan tradisi ini.

Sesiapapun orang Islam yang turut merayakan April Fool, maka ia sesungguhnya sedang meraikan ulang tahun pembunuhan kejam ribuan saudara mereka di Granada, Sepanyol pada 5 abad yang silam.

Jadi, perhatikanlah di sekeliling anda, anak-anak anda dan diri anda sendiri daripada terkena virus jahil April Fool tanpa kita sedari. Wallahua’lam.RAHSIA SOLAT #15 – SUJUD KEDUA

[fb-e url=”https://www.facebook.com/wargaprihatin/photos/a.201867952785.170933.176792972785/10153724763182786/”]Hudud: Dewan Rakyat jadi sarkas bila Mahfuz nak paksa Jamil Khir

Alamak… Siapa saja yang tengok gelagat Ahli Parlimen PAS Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar dalam sidang Dewan Rakyat petang Khamis tentu rasa macam ‘malu sendiri’.

Inikah contoh orang Islam yang sempurna.Terjerit,memekak,nak tunjuk keras kepala,langgar segala peraturan…dan nak paksa orang.

Semua ini gara-gara nak paksa Menteri Di jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khir isytihar pendirian mengenai usul persendirian Hudud yang bakal dibawa oleh PAS di Parlimen.

Mahfuz bukan orang baru dalam Parlimen.Ketua Penerangan PAS ini sepatutnya cukup masak mengenai urusan dan peraturan sidang Dewan Rakyat.

Dewan Rakyat bukan kedai kopi.Setiap benda kena ikut proses tidak main semberono ikut seleranya sahaja.

Sebaliknya beliau nak tunjuk konon dirimya jaguh soal Hudud tidak kena tempat.

Isunya sekalipun PAS sudah mengemukan notis usul persendirian pada Speaker Dewan Rakyat mengenai Hudud baru-baru ini namun ia belum masok lagi jadual sidang bila akan dibentangkan dan sebagainya.

Lagipun mengikut aturan di Parlimen usul persendirian hanya boleh dibentangkan selepas segala urusan kerajaan beres.

Dari segi prinsipnya memang tidak perlu sesiapapun nyatakan apa-apa sehingga sesuatu usul itu diteliti dulu dan dibentangkan nanti.

Apakah Mahfuz ingat beliau boleh jadi koboi main nak hentak orang cakap ikut kehendaknya.

Sebelum ini Mahfuz sudah beraksi sakan bawa ibu dan adik Sirul Azhar ke Sydney untuk jumpa bekas anggota UTK polis itu yang didapati bersalah bunuh Altantuya di pusat tahanan imigresen di sana.

Entahlah…ada orang cakap itu gimik nak dapat markah politik menjelang pemilihan PAS Jun ini.

Juga dalam politik ada istilah ‘potong di corner’ yakni kena tunjuk kita paling hebat dalam sesuatu isu sekalipun ramai orang lain sudah memperjuangkannya.

Betul ke tidak betul itu kena tanya Mahfuz lah.

Dalam bab Hudud ini,kata orang lojiknya kalau nak tunjuk garang sangat kenapa tidak halakan senapang balon habis-habis para ahli Parlimen PKR dan DAP dari kedua parti rakan sepusat sepusing PAS dalam Dewan Rakyat yang sudah kata secara terbuka tidak akan sokong Hudud.

Kawan dalam selimut tidak berani jentik,sekarang melilau nak salahkan orang lain.

Mungkin sengaja Mahfuz nak buat-buat lupa bahawa 12 Ahli Dewan Undangan UMNO/BN sokong Pindaan Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993 di Dewan Undangan Negeri Kelantan baru-baru ini.

Drama Mahfuz ‘meroyan’ berlaku semasa Jamil sedang gulung perbahasan hal-hal berkaitan porfolio agama bawah Jabatan Perdana Menteri .

Gara-gara gelagatnya itu sidang Dewan Rakyat tenggelam bagai sarkas kira-kira 18 minit hingga akhirnya Timbalan Speaker Datuk Ismail Mohamad Said memerintahkan beliau dihalau keluar dewan.

Sebelum membuat keputusan berkenaan Ismail beberapa kali kata beliau cukup faham nawaitu Mahfuz segaja nak suruh beliau halau agar dapat jadi hero.

Malah kalangan Ahli Parlimen BN sendiri berteriak meminta Timbalan Speaker itu jangan halau Mahfuz kerana mendakwa beliau nak jadi hero jika kena tindakan itu.

Mahfuz bagai orang hilang akal terus berdiri buat tidak faham semasa beberapa kali ditegur dan terus mendesak Jamil nyatakan pendirian.

Pada satu peringkat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidan Kassim yang jaga urusan Parlimen bangun sambil menyelak jadual mesyuarat dan memberitahu usul persendirian PAS mengenai Hudud belum ada lagi dalam jadual.

Katanya ia mungkin sudah diserahkan pada Speaker Dewan Rakyat tetapi belum masok dalam jadual lagi untuk dibentangkan.

Timbalan Speaker Dewan Rakyat hilang sabar bila Mahfuz terus berdegil malah mendakwa Jamil bacul nak isytihar pendirian kerana takut pada komponen BN lain.

Beliau menegaskan tidak ada mana-mana peraturan yang membolehkan Ahli Parlimen memaksa menteri menjawab.

“Tindakan (halau) ini jangan dijadikan isu di luar dewan selepas ini. Ia dibuat berdasarkan Peraturan Mesyuarat 42. Yang pertama, tidak mengendahkan nasihat saya supaya duduk diam, lama saya biarkan….selain mengeluarkan perkataan menteri ‘bacul’. Saya dengar perkataan ini terhadap menteri (Jamil Khir).

“Dia (Mahfuz) berdegil tidak menghormati (Timbalan) Speaker dan apabila diminta duduk diam, dia tidak menghiraukan arahan saya dan bukan kerana menteri gagal jawab,” kata Ismail.

Jamil semasa kekecohan sempat menjelaskan kerajaan perlu meneliti rang undang-undang tersebut sebelum membuat sebarang keputusan mengenainya.

Katanya setakat ini belum lihat sendiri pindaan yang diluluskan oleh DUN Kelantan.

Menurut beliau setelah terima ia akan bincangkan secara teliti.

“Di dewan ini kita perlu tunggu dan melihat rang undang-undang untuk kita sokong ataupun tidak…bawa dulu (rang undang-undang) itu,” katanya.- 26/3/2015