ZUHUD, TAWADDUK, SABAR BUKAN BERERTI MALAS DAN MENADAH TANGAN SAHAJA