Tips OBM – Tajassus

00 tajassus
Tips OBM – Tajassus 

Banyak tabiat orang kita yang tidak bermoral dan membuatkan kesatuan dalam jemaah samada dalam institusi keluarga, pejabat, persatuan dan sebagainya menjadi lemah dan runtuh. Alhamdulillah ramai yang memberi perhatian dan meminta kami menghuraikan lebih lanjut “Tips Pengurusan Tabiat Organisasi (OBM)” yang berkaitan tabiat WASWIS dan berpuak-puak yang kami nukilkan baru-baru ini. Jika anda belum membacanya, sila klik link berikut dan bacanya terlebih dahulu –

http://prihatin.net.my/web2/blog/2014/01/07/perumpamaan-lalat-dalam-pengurusan-organisasi/
http://prihatin.net.my/web2/blog/2014/01/13/tips-obm-menangani-krisis-organisasi-dan-keluarga/
Ingatlah, selagi kita membawa tabiat buruk dalam organisasi atau jemaah, maka kita hanya boleh berada dalam jemaah syaitan yang kotor sahaja. Kita pasti akan tertolak dan terkeluar dengan sendirinya dari jemaah pengabdi yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasul. Selagi tabiat syaitan yang kotor itu masih bertapak di hati kita, sedangkan itulah bekas untuk menadah hidayah Allah, maka hidayah yang bersih murni dari alquran tidak sekali-kali akan singgah ke hati kita.
QS: 16. An-Nahl, 98.: “Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan DENGAN ALLAH dari REGIM SYAITAN”.
TAJASSUS (MENCARI-CARI KESALAHAN/KEBURUKAN)

Hari ini kami ingin menekankan secara khusus tabiat tajassus, iaitu SENGAJA MENCARI-CARI KESALAHAN. Tabiat ini menunjukkan ahli kita ada penyakit hati dan ia akan memberikan kesan yang sangat buruk terhadap sesebuah organisasi atau institusi jika tidak dibendung segera. Inilah punca bahan yang dijadikan isu dalam membawa tabiat syaitan iaitu waswis / bisik-bisikan jahat. Ia akan berlanjutan kepada aktiviti umpatan dan fitnah.

Untuk menjelaskan isu ini, kami petik keseluruhan Surah 49(Al-Hujuraat), surah pendek yang telah menerangkan dengan agak jelas (muhkamat) ketetapan Allah tentang ciri munafik, mereka yang palsu pengakuan imannya melalui tabiat TAJASSUS, UMPATAN, FITNAH, GELARAN BURUK dan sebagainya.

Untuk memahami dan meletakkan asbab pada diri dan organisasi kita, sila berpegang pada surah 4: ayat 59 iaitu untuk taat kepada Allah, taatilah rasul, jika mahu taati rasul maka taatilah ulil-amri. Oleh itu sila gantikan tempat RASUL yang menjadi ulil-amri ketika ayat ini turun kepada ULIL AMRI sekarang. Bagi anda yang menjadi ulil amri pula, bertindaklah sepertimana saranan Allah terhadap rasul sewaktu ayat ini diturunkan. Ini sesuai dengan saranan nabi s.a.w tentang pentingnya berakhlak dan taat terhadap ulil-amri. InsyaAllah kita akan dapat mengambil iktibar dan petunjuk dalam menguruskan organisasi kita.

DARI SUDAH 49, AL-HUJURAAT:

1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

– KENALI ANGGOTA JEMAAH ANDA YANG SUKA MENDAHULUI KETUA(ULIL-AMRI) DALAM MENGELUARKAN FAKTA DAN MEMBUAT KEPUTUSAN. MENINGGIKAN SUARA DAN APA SAHAJA TABIAT YANG ALLAH NAMPAKKAN TERHADAP RASUL DALAM AYAT-AYAT BERIKUT INI.

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebahgian kamu terhadap sebahgian yang lain, supaya tidak hapus amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

3. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.

4. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar kebanyakan mereka tidak mengerti.

– SILA APLIKASIKAN KAMAR SEBAGAI BILIK ATAU JABATAN. KENALI ORANG YANG SUKA MENYIBUK DAN SUKA CAMPURTANGAN URUSAN JABATAN LAIN TANPA DIMINTA KERANA PENYAKIT HATI.

5. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

– KENALI SIAPA SI FASIK INI. NASIHATKAN AHLI ANDA UNTUK BERTINDAK BEGINI APABILA MENERIMA BERITA DARI MEREKA.

7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu ‘cinta’ kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,

– SAMADA DALAM URUSAN KERJA, MAUPUN URUSAN AGAMA, ULILAMRI YANG BERTINDAK MENGIKUT KEMAHUAN MUNAFIK AKAN MENJADI SUSAH. TANPA GANGGUAN MUNAFIK INI SEMUA JEMAAH AKAN MERASA TENANG DAN MENIKMATI IMAN DENGAN AMAN SEJAHTERA TANPA PERGOLAKAN.

8. sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

– DENGAN ILMU ALLAH ULILAMRI JADI BIJAK UNTUK TAHU DAN KENAL SIAPA MUNAFIK INI.

9. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

– ANDA AKAN KENAL MUNAFIK, YANG KATANYA TAAT DAN BERIMAN, NAMUN SUKAR DIDAMAIKAN.

10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

– RAHMAT ALLAH IALAH BERUPA ALIRAN ILMU DAN HIDAYAH (QS: 55/1-2). MUNAFIK AKAN MENGGANGGU KEMURNIAN MAJLIS ILMU.

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

– ANTARA CIRI MUNAFIK INI IALAH SUKA MENGEJEK DAN MENGGELAR ORANG LAIN DENGAN BERBAGAI-BAGAI GELARAN. DI FB INI ANDA MUDAH KENAL MEREKA DENGAN KATA-KATA SEPERTI ‘MOHON TERASA’ DAN SEBAGAINYA. ITULAH GAMBARAN PENYAKIT HATI MEREKA YANG MEMANG DENGAN SENGAJA INGIN MEMBUAT ORANG TERASA/SAKIT HATI. MAKA HATI-HATI DENGAN ORANG SEPERTI INI. ALLAH BERFIRMAN, KITA BOLEH KENAL MEREKA MELALUI GAYA BAHASA DAN PERBUATAN MEREKA. HANYA YANG KURANG AKAL SAHAJA TIDAK MAMPU MENILAI PENYAKIT HATI ORANG SEPERTI INI. OLEH ITU ALLAH KATAKAN BAHAWA SAHABAT MEREKA ADALAH DARI GOLONGAN YANG SERUPA.

12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebahgian dari prasangka itu DOSA. Dan janganlah MENCARI-CARI KEBURUKAN ORANG (tajassus) dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

– TIDAK SUSAH UNTUK MENGENAL MANUSIA. AHLI YANG BAIK IALAH AHLI YANG BERTAKWA, YANG TAAT DENGAN APA YANG DITAKWIMKAN. MEREKA SEMAKIN BERKASIH SAYANG SELEPAS MENGENAL. MEREKA MENCARI KEBAIKAN DARI AHLI LAIN. MUNAFIK PULA AKAN MENAMBAH MUSUH SELEPAS MENGENAL KERANA MEREKA SUKA MENCARI KEBURUKAN PADA AHLI LAIN.

14. Orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman.” Katakanlah: “Kamu belum beriman, tapi katakanlah ‘kami telah tunduk’, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

– UNTUK BERIMAN MEMERLUKAN PROSES. ANTARA SYARATNYA KITA KENA TUNDUK PATUH SUPAYA ILMU BOLEH DI SAMPAIKAN. RAMAI MUNAFIK YANG TIDAK SEMPAT BERIMAN DAN MERASAI NIKMAT IMAN WALAUPUN BIBIR MENGATAKAN TELAH BERIMAN KERANA KEINGKARANNYA TERHADAP KETUA, TERHADAP SUAMI, TERHADAP IBU BAPA DAN TERHADAP PERINTAH ALLAH DAN RASUL.

15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka TIDAK RAGU-RAGU dan mereka berjihad dengan HARTA dan JIWA mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

– INILAH ANTARA CIRI MUNAFIK. MENCARI KESALAHAN DAN MENANAMKAN KERAGUAN KE DADA MANUSIA (SURAH 114, AN-NAS).

16. Katakanlah: “Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu?”

– JIKA HIDAYAH ALLAH ITU DITURUNKAN MELALUI RASUL DAN ULIL AMRI/MUROBBI, MAKA MUNAFIK SELALUNYA SUKA TUNJUK PANDAI (THOGHO). BEKAS YANG PENUH TIDAK MAMPU MENADAH AIR.

17. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.”

– MUNAFIK SELALU MERASA DIRINYA BESAR, PANDAI DAN PENTING DALAM JEMAAHNYA. DALAM ISLAM, KITA HARUS BERPRINSIP BAHAWA KITA YANG PERLUKAN ALLAH DAN HIDAYAHNYA MELALUI KESATUAN BERJEMAAH, BUKAN ALLAH / JEMAAH YANG PERLUKAN KITA. WALAUPUN KITA RASA KITA PANDAI, KAYA DAN MAMPU MENYUMBANG. ULIL AMRI YANG YAKIN DENGAN SISTEM PENGURUSAN ALAM YANG ALLAH AJARKAN INI PULA HARUS BERTEGAS/QOWAM MENANGANI GOLONGAN INI.

18. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

– DEMIKIANLAH ALLAH MENGETAHUI APA YANG NAMPAK DAN YANG GHAIB, YANG ZAHIR DAN APA YANG ADA DALAM HATI, IAITU MELALUI PEMERHATIAN PERILAKU DAN KATA-KATA KITA.

Kekuatan sesebuah organisasi bergantung kepada kualiti dan didikasi anggotanya. Itulah golongan yang patuh dan mengabdi kepada arahan ketua tanpa banyak soal. Itulah golongan yang terpuji. Jika anda selaku ulil-amri/abal hakam sesebuah organisasi biarkan golongan munafik dan berpenyakit hati, yang penuh dengan hasad dengki dalam organisasi/keluarga anda, maka usaha membina jemaah yang terpuji itu tidak akan sekali-kali berjaya. Sila perhatikan juga surah 47 Muhammad (Golongan terpuji) yang telah kami petik dalam artikel Tabiat Lalat.

Pendirian kami mudah sahaja. Semua yang Allah nyatakan dalam alQuran adalah sangat tepat. Ia adalah satu ketetapan yang menjadi perintah untuk kita meyakini dan melaksanakannya tanpa soal. Barulah terjamin untuk kita mengecapi nikmat dari apa yang terhasil dari mematuhi segala arahan Allah itu.

Perkongsian Santai OBM
WARGA PRIHATIN