SESAL DAHULU PENDAPATAN SESAL KEMUDIAN TIADA GUNANYA