sanggup berhutang untuk membeli kereta terkini buat TAYANGAN

sanggup berhutang untuk membeli kereta terkini buat TAYANGAN