Menangani pendapat non-Muslim yang moderate tentang hudud