KEKUATAN ‘PUASA’ DALAM PEMBANGUNAN AGAMA YANG KURANG DIKETAHUI GENERASI MASA KINI