HUDUD : SATU PENDIDIKAN & PENCEGAHAN YANG MURNI – BAHAGIAN 1