Month: June 2009

Siapa dalang Suruhanjaya Antara Agama-Agama (IFC)?Liberalisma dan Pluralisma Agama Ancaman Baru Islam di Malaysia.Mengenali modus operandi politik “demokratik” NEDNED dan Modus operandi ‘Projek Demokrasi’ duniaPerpecahan Mazhab Muslim adalah salah satu dari agenda AmerikaNED, NDI & IRI, Projek Demokrasi Amerika untuk menakluk negara-negara luarNED – Projek Demokrasi Amerika & CIA kuasai duniaPROJEK DEMOKRASI – FFF Yayasan Hantu : Foundation For The FutureMengenali modus operandi politik “demokratik” NEDPeranan Konrad Adenauer Foundation (KAF) dalam IFC di Malaysia (2) – Peter Schier