Category Archives: Syahadah

image_pdf

PIAGAM MADINAH

al-quran

Piagam Madinah telah dibuat oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 622M bersamaan tahun pertama Hijrah, merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia.

Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal.

• 23 fasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam iaitu antara Ansar dan Muhajirin.
• 24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaitu Yahudi.

Selain Piagam Madinah, ia juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Perjanjian Madinah, Dustar al-Madinah dan juga Sahifah al-Madinah. Selain itu Piagam Madinah juga boleh dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah kerana kandungannya membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan Syariat Islam bagi membentuk sebuah negara (Daulah Islamiyah) yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa atau kaum.

Isi kandungan

1 Perangkaan Piagam Madinah
1.1 Langkah pertama
1.2 Langkah kedua
1.3 Langkah ketiga
2 Tujuan Piagam Madinah
3 Prinsip Piagam Madinah
4 Pautan luar
5 Rujukan

PERANGKAAN PIAGAM MADINAH

Rasulullah s.a.w. dalam merangka piagam Madinah atau di kenali sebagai perlembagaan madani, beliau telah mengikut bimbingan wahyu dan berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah ketika itu. Terdapat tiga langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah.
Langkah pertama

Dilakukan oleh Rasulullah dengan mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran Rasulullah.
Langkah kedua

Mengikat tali persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin, bagi mewujudkan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar.
Langkah ketiga

Mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka lahirlah satu perjanjian yang dikenali sebagai piagam Madinah. Perkara utama yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah:

1. Nabi Muhammad s.a.w. adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah dan segala pertelingkaran hendaklah merujuk kepada baginda.
2. Semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasad dengki sesama sendiri, sebaliknya mereka hendaklah bersatu dalam satu bangsa iaitu bangsa Madinah.
3. Semua penduduk Madinah bebas mengamal adat istiadat upacara keagamaan masing-masing.
4. Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan Kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah.
5. Keselamatan orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut,

TUJUAN PIAGAM MADINAH

1. Menghadapi masyarakat majmuk Madinah
2. Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk.
3. Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum
4. Mewujudkan perdamaian dan melenyapkan permusuhan
5. Mewujudkan keamanan di Madinah
6. Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi Muhammad dan penduduk setempat.
7. Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin
8. Membentuk Kesatuan Politik dalam mempertahankan Madinah
9. Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama Yahudi.
10. Memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Mekah.

PRINSIP PIAGAM MADINAH

1. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara.
2. Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara
3. Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah
4. Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara
5. Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara semua warganegara
6. Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial.
7. Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman Qisas dan sebagainya telah dicatatkan
8. Kebebasan beragama
9. Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam
10. Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian.
Fasal 1

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Penyayang : Inilah kitab (Piagam Bertulis) daripada Nabi Muhammad, pesuruh Allah bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memeluk Islam dari Quraisy dengan penduduk Yathrib dan orang-orang yang bersama mereka lalu masuk ke dalam golongan mereka dan berjuang bersama-sama mereka.[1]

Fasal 2

Bahawa mereka adalah satu umat (bangsa) berbeza dari manusia-manusia lain.

Fasal 3

Golongan Muhajirin dari Quraisy tetaplah di atas pegangan lama mereka : mereka saling tanggung-menanggung membayar dan menerima diyat (wang tebusan) di antara sesama mereka dalam mana mereka menebus sesiapa yang tertawan dengan cara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Fasal 4

Bani Auf (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka dalam mana mereka bersama-sama tanggung-menanggung membayar serta menerima wang tebusan seperti dulu; dan setiap taifah (golongan) tetaplah menebus sesiapa yang tertawan dari kalangan mereka sendiri dengan cara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 5

Bani al-Harith (dari Yathrib – Madinah) bin al-Khazraj tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebusan darah seperti dulu, dan tia-tiap puak dari (Suku Khazraj) hendaklah membayar wang tebusandarah mereka sendiri dengan adil dan berkebajikan di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 6

Bani Saidah (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebusan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 7

Bani Jusyam (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 8

Banu al-Najjar (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 9

Bani Amru bin Auf tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 10

Bani al-Nabiet (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 11

Bani Aus (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 12

Bahawa orang-orang yang beriman tidaklah boleh membiarkan sebarang masalah di antara mereka sendiri bahkan mestilah sama-sama bertanggungjawab memberi sumbangan, dengan berkebajikan untuk menbayar wang tebusan darah dengan adil.

Fasal 12-b

Hendaklah seseorang yang beriman itu tidak membuat apa-apa perjanjian dengan orang yang di bawah kawalan seseorang yang beriman yang lain dengan tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.

Fasal 13

Bahawa orang-orang beriman lagi bertaqwa hendaklah menentang sesiapa yang membuat kesalahan, melanggar kesusilaan, melakukan kezaliman atau dosa atau perseteruan atau kerosakan di kalangan orang-orang beriman, dan mereka hendaklah bersatu bersama-sama menentang orang tersebut walaupun jika orang itu anak kepada salah seorang dari mereka.

Fasal 14

Tidak sayugianya seseorang mukmin itu membunuh seorang mukmin lain kerana seorang kafir, tidak sayugianya ia menolong mana-mana kafir terhadap seseorang mukmin.

Fasal 15

Bahawa jaminan Allah itu adalah satu dan sama; ia melindungi nasib orang yang lemah dari perbuatan mereka; dan bahawa orang-orang Mukmin hendaklah salinh menjamin sesama sendiri terhadap (gangguan) orang lain.

Fasal 16

Bahawa orang-orang Yahudi yang menyertai kita hendaklah mendapatkan pertolongan dan pimpinan dengan tidak menzalimi dan tidak boleh ada pakatan tidak baik terhadap mereka.

Fasal 17

Bahawa perdamaian orang-orang mukmin itu adalah satu dan sama, oleh itu tidak boleh dibuat perjanjian dengan mana-mana orang mukmin tanpa diturut serta oleh mukmin yang lain dalam sesuatu perang pada jalan Allah, melainkan dengan dasar persamaan dan keadilan di kalangan mereka.

Fasal 18

Bahawa setiap serangan kita hendaklah dikira sebagai serangan terhadap semua, oleh itu hendaklah disilihgantikan tenaga menentangnya.

Fasal 19

Bahawa orang mukmin hendaklah saling membela sesama mereka atas setiap darah yang tumpah pada jalan Allah.

Fasal 20

Bahawa orang-orang mukmin lagi bertaqwa hendaklah teguh di atas sebaik-baik petunjuk dan seteguh-teguhnya.

Fasal 20-b

Nahawa tidak boleh mana-mana orang musyrik melindungi harta orang-orang Quraisy dan tidak juga nyawa mereka dan tidak boleh menghalang orang mukmin (akan haknya)

Fasal 21

Barangsiapa membunuh dengan sewenang-wenangnya akan seorang mukmin dengan tidak ada bukti yang cukup (alasan yang membolehkan pembunuhan itu berlaku) hendaklah dihukum bunuh balas kecuali dipersetuji oleh wali yang kena bunuh menerima ganti darah. Semua orang mukmin hendaklah bersatu suara mengutuk perbuatan itu, bahkan tidak harus bagi mereka menegakkan terhadapnya.[2]

Fasal 22

Bahawa tidak harus bagi mana-mana orang mukmin yang mengakui isi kandungan Piagam ini, dan percaya Allah dan Hari Kemudian, menolong mana-mana orang yang mencabul ataupun melindungi orang itu. Barangsiapa menolong orang itu maka keatasnya laknat Allah dan kemurkaanNya pada hari Kiamat kelak, dan tidak akan diterima darinya sebarang tebusan dan tidak juga sebarang taubat.

Fasal 23

Berbalah walau bagaimanapun kamu dalam sesuatu perkara hendaklah merujukkan perkara itu kepada Allah dan Nabi Muhammad.

Fasal 24

Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah turut serta membelanja sama-sama dengan orang-orang mukmin selama mana mereka itu berperang

Fasal 25

Bahawa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu ummah bersama orang-orang mukmin, mereka bebas dengan agama mereka sendiri (Yahudi) dan orang Islam dengan agama mereka (Islam), begitu juga orang-orang yang sekutu mereka dan begitu juga diri mereka sendiri, melainkan sesiapa yang zalim dan berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa melainkan dirinya dan keluarganya sendiri

Fasal 26

Yahudi Bani al-Najjar (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

Fasal 27

Yahudi Bani al-Harith (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

Fasal 28

Yahudi Bani al-Saidah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

Fasal 29

Yahudi Bani Jusyaim (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

Fasal 30

Yahudi Bani al-Aus (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

Fasal 31

Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan sama dengan Yahudi Bani Auf, kecuali orang-orang zalim dan orang yang berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa melainkan diri dan keluarganya sendiri.

Fasal 32

Bahawa suku Jafnah yang bertalian keturunan dengan Yahudi Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu (Bani Tha’alabah)

Fasal 33

Bani Shutaibah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf, dan sikap yang baik hendaklah membendung segala kejahatan.

Fasal 34

Bahawa orang-orang yang bersekutu dengan Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu.

Fasal 35

Bahawa para pegawai kepada orang-orang Yahudi (diperlakukan) sama dengan orang-orang Yahudi itu sendiri.

Fasal 36

Tiada seorang pun yang menyertai Piagam ini boleh menarik diri keluar dari pakatan mereka melainkan dengan persetujuan dari (Nabi) Muhammad.

Fasal 36-b

Tidak boleh disekat dari membuat kelukaan yang dilakukan oleh mana-mana orang ke atas dirinya, barang siapa membuat kejahatan maka balasannya adalah dirinya dan keluarganya kecuali orang yang dizalimi dan bahawa Allah akan melindungi orang yang menghormati piagam ini.

Fasal 37

Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah menbiayai negara seperti mana orang-orang mukmin juga hendaklah membiayai negara; dan hendaklah mereka sama0sama tolong-menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang yang menganggotai Piagam ini; dan hendaklah mereka saling nasihat-menasihati, sama-sama membuat kebajikan terhadap perbuatan dosa.

Fasal 37-b

Mana-mana orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya; dan pertolongan hendaklah diberi kepada orang yang dizalimi.

Fasal 38

Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah memikul biayaan bersama-sama orang mukmin selama mana mereka berada dalam keadaan perang

Fasal 39

Bahawa Kota Yathrib adalah terpelihara sempadannya tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak yang menganggotai piagam ini

Fasal 40

Bahawa jiran tetangga hendaklah diperlaku sebagai diri sendiri, tidak boleh dilakukan terhadapnya sebarang bahaya dan dosa.

Fasal 41

Tidak boleh dihampiri sebarang kehormatan (wanita) melainkan dengan izin keluarganya sendiri.

Fasal 42

Bahawa apa juga kemungkaran (bunuh) atau apa juga pertengkaran di antara sesama peserta piagam ini sekira-kira dikhuatiri membawa bencana maka hendaklah dirujukkan kepada hukum Allah dan kepada penyelesaian oleh Muhammad pesuruh Allah, Allah menyaksikan kebaikan isi kandungan piagam ini dan merestuinya

Fasal 43

Bahawa tidaklah boleh diberi bantuan perlindungan kepada Quraisy (musuh), begitu juga tidak boleh diberi perlindungan kepada orang-orang yang membantunya.

Fasal 44

Bahawa hendaklah bantu-membantu mempertahankan kota Yathrib daripada mana-mana pihak yang mencerobohnya.

Fasal 45

Apabila mereka diajak untuk berdamai atau untuk masuk campur dalam satu-satu perdamaian maka hendaklah mereka bersedia berdamai atau masuk campur ke dalam perdamaian itu; dan bila mana mereka diajak berbuat demikian maka orang-orang mukmin hendaklah merestuinya kecuali terhadap orang-orang yang memerangi agama (Islam).

Fasal 46

Bahawa orang-orang Yahudi Aus sendiri dan begitu juga orang-orang yang bersekutu dengan mereka hendaklah memikul kewajipan sama seperti mana pihak-pihak yang lain yang menganggotai ini demi kebaikan mereka semata-mata (perdamaian) dari anggota-anggota piagam ini. Dan mereka hendaklah berbuat kebajikan dengan tidak melakukan dosa kerana barang siapa yang berbuat sesuatu maka dialah yang menanggungnya sendiri. Dan Allah menyaksi akan kebenaran isi kandungan Piagam ini dan merestuinya.

Fasal 47

Bahawa piagam ini tidak boleh dipakai bagi melindungi orang-orang zalim dan yang bersalah; dan bahawa –mulai dari saat ini barang siapa berpergiaan dari kota Madinah atau menetap di dalamnya adalah terjamin keselamatannya kecuali orang-orang yang zalim atau bersalah. Dan bahawa Allah merestui setiap orang yang membuat kebajikan dan bertakwa dan bahawa Muhammad hendaklah diakui Pesuruh Allah.

SUMBER: Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

SYAHID TGNA YANG MENGHIDUPKAN JIWA

00 tgna malikat

SYAHID TGNA YANG MENGHIDUPKAN JIWA

Semalam adalah hari dukacita bukan sahaja bagi umat Islam, malah kebanyakan rakyat berbilang bangsa dan agama di Malaysia dan dunia. Murabbi ummah Allayarham Tuan Guru Nik Aziz bin Nik Mat telah selamat disemadikan. Jenazah diiringi puluhan atau mungkin ratusan ribu lautan manusia yang berhimpun bukan atas tiket politik mahupun keperluan protokol dalam jawatan awam.

TGNA hanya bekas Menteri Besar yang sudah tiada kuasa di tangan. Tetapi, kematiannya menjadikan seluruh saluran televisyen berkabung memberi penghormatan. Di corong radio kebanyakannya mengalunkan bacaan Al-Quran. Malah ada yang menyiarkan upacara pengkebumian secara langsung. Newsfeed media sosial juga dibanjiri dengan status penghormatan kepada TGNA.

Media Prima melalui TV3 yang menyiarkan siaran ulangan rancangan hiburan sewaktu upacara pengkebumian berlangsung ditegur banyak pihak kerana mereka seperti tidak cakna akan kematian ini. Alhamdulillah setelah ditegur, TV3 segera menyiarkan selingan bacaan ayat suci alquran.

Di samping itu, kita dukacita kerana masih ramai keyboard warrior yang meneruskan cercaan terhadap TGNA di saat yang lain merendah diri dan bersedih dengan pemergian tokoh agama itu. Antaranya termasuk status dari Ibrahim Ali yang mengguris jutaan hati yang menyayangi TGNA.

MATI SYAHIDKAH TGNA?

Ini merupakan persoalan utama yang ditanyakan oleh anak-anak apabila melihat tingginya aura kesedihan dan besarnya penghormatan yang diberikan.

Jika dilihat akan terminologi SYAHID itu sendiri bermaksud PENYAKSIAN. Berapa juta rakyat Malaysia yang mengikuti perkembangan kematian TGNA? Berapa ramai yang berusaha hadir untuk memberi penghormatan dan mengiringi jenazah ke pusara? Berapa ramai pula yang mengikutinya melalui siaran langsung mahupun rakaman, lapuran media sosial dan akhbar?

Bagi kami, ini adalah satu contoh MATI SYAHID, iaitu kematian yang ingin sekali disaksikan oleh begitu ramai manusia. Untuk apakah begitu ramai manusia beria-ia hadirkan diri, datang dari jauh dan dekat atau mengikuti melalui media untuk menyaksikannya? Itulah nilai JIHAD TGNA yang istiqomah dan selama ini disaksikan oleh manusia sewaktu hayatnya.

Kebetulan kematian TGNA berlaku pada hari Jumaat, penghulu segala hari. Umat Islam memang bercuti atau akan meninggalkan urusan jualbeli untuk berhimpun pada hari itu. Ramainya jumlah yang memberikan penghormatan sahaja sudah jadi satu tanda bahawa mereka redha dan bersedih hati dengan pemergian insan ini. Tidak mungkin mereka yang sanggup hadir itu tidak sanggup memaafkan TGNA. Maka kemaafan dari lautan manusia itu akan InsyaAllah disertai juga dengan keampunan Allah yang sememangnya MAHA PENGAMPUN.

PERSEMADIAN YANG DIIRINGI RIBUAN MALAIKAT?

Anak-anak juga bertanya adakah kematian itu diiringi dan diuruskan oleh ribuan malaikat sebagaimana ramainya lautan manusia? Secara mudahnya, Allah memang sentiasa utuskan malaikat untuk mencatat amal manusia. Sudah tentu ada 2 kali ganda malaikat bersama lautan manusia itu. Namun, kami jelaskan juga secara analogi dan sains sosialnya.

Syaitan dan malaikat itu adalah dua makhluk halus yang dikatakan tidak nampak secara fizikalnya. Namun dalam banyak ayat, Allah katakan bahawa SYAITAN ITU MUSUH YANG NYATA BAGIMU (QS:2/208). Ia mudah dikenali melalui tabiatnya, iaitu ingkar dan degil. Kepala batu itu yang asyik mencetuskan API (analogi kepada perbalahan dan kemarahan). Itulah NERAKA yang terhasil dari tabiat ingkar syaitan yang dijadikan dari API. Syaitan juga Allah katakan dari kalangan jin dan manusia yang suka membisikkan kejahatan ke dada manusia lain (QS:114, ANNAS).

Sebaliknya Allah jelaskan juga ciri malaikat yang dijadikan dari CAHAYA (analogi kepada petunjuk/ilmu) dan sentiasa pula tunduk patuh kepada Allah. Malaikat juga dikatakan tidak makan dan minum. Secara tersirat, ciri malaikat itu sentiasa berilmu, patuh dan tiada kepentingan diri dalam sebarang kerjabuatnya.

Sekian ramai manusia yang bersusah payah datang dari jauh dan dekat membanjiri Pulau Melaka itu ternyata adalah bukan atas urusan protokol kerana TGNA bukan lagi seorang MB. Bukan juga untuk melobi kerana TGNA tiada lagi kuasa. Bukan juga kerana wang ringgit atau dibayar untuk hadir kerana TGNA tidak tinggalkan harta berjuta.

Mereka yang hadir adalah manusia yang membawa ciri malaikat. Datang untuk mengiringi persemadian syuhada TGNA tanpa kepentingan peribadi. Kebanyakan mereka hadir kerana menghargai ilmu agama yang ditabur TGNA, termasuklah himpunan jemaah alumni anak didik beliau sekian lama. Inilah nilai ilmu yang bermanfaat sebagai tiket ke syurga.

KEMATIAN YANG MENYATUKAN & MENGHIDUPKAN

Semalam, seluruh Malaysia bersatu mengenang jasa seorang insan zuhud, tanpa mengira fahaman politik atau agama bangsa lagi. Baik yang Cina, India, Melayu atau yang lain-lain semuanya memberi penghormatan terakhir kepada jenazah TGNA. YAB PM, Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak sendiri juga turut hadir, malah menghentikan ucapan beliau di dalam sebuah majlis pada malamnya bagi memberikan penghormatan sebaik sahaja menerima berita.

Sesungguhnya pemergian itu telah menyatukan kita semua dengan melucutkan label-label parti dan tanpa mengira bendera. Semuanya bersatu untuk menghormati kematian seorang pemimpin yang sangat disegani oleh lawan dan dihormati kawan. Benarlah kata Allah “Jangan kamu sangka syuhadak itu mati, sebenarnya mereka terus hidup” QS:3/169.

Datuk Seri Haji Hadi Awang antara yang kelihatan paling sugul. Beliau diberitakan hampir rebah sebaik sahaja tiba di Pulau Melaka. Apa tidaknya, sisa juang warga lama di dalam PAS kini kehilangan sayap kanannya. Maka beliau seperti burung kepatahan sebelah sayap. Ditambah pula dengan ucapan sinis Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dijatuhkan hukuman yang minta digantikan kepimpinan lama dengan generasi muda yang lebih bertenaga atau mungkin lebih liberal.

Kini tinggal TGHA yang juga mulai uzur itu bersendirian mengharungi haluan lama perjuangan PAS. Timbulnya PASMA yang diterajui golongan muda dan liberal pula menambah tekanan, menjadi jarum pemisahan antara golongan PAS lama dan PAS yang baru. Semakin berpecahlah umat Islam yang memang sudah sedia berpecah-belah ini.

Apapun kami perasan suatu yang amat positif dari peristiwa semalam. Kehadiran YAB PM juga begitu ramai pemimpin pusat, dan adanya siaran langsung TV1 yang mendapat kerjasama Kelantan TV semasa pengkebumian itu amat menyejukkan hati. Alangkah baiknya jika kerjasama ini diteruskan.

KEMATIAN INI TELAH MENYATUKAN TETAPI DAJJAL AKAN MUSNAHKANNYA

Kematian ini menyatukan banyak jiwa-jiwa tanpa mengira ideologi politik parti-parti yang ada. Namun, sistem demokrasi berasaskan UNDI tajaan DAJJAL ini mempunyai satu ruang besar untuk perpecahan ini berlaku semula dengan sekelip mata.

DUN yang diwakili oleh TGNA akan diishtiharkan kosong. Pilihanraya kecil terpaksa diadakan. Tunggu sahaja 1-2 minggu dari sekarang apabila kekosongan kerusi ini diumum, maka kita akan lihat drama cakar mencakar, tuduh sana dan tuduh sini akan berulang lagi..

Islam adalah agama yang berlandaskan kekuatan ilmu, faham dan yakin. Kerana itu untuk memenangkan Islam tidak perlu ramai. Kita hanya perlukan pemimpin/umarak yang berilmu dan berintegriti. Perlantikannya harus dibuat oleh jemaah orang alim (ULAMAK) yang berkecuali, yang mewarisi peranan para rasul dan nabi. Jemaah merekalah yang mampu memilih, mendidik, membimbing dan mengawal selia para wali/pemimpin umat ini agar sentiasa berlaku adil dan bijaksana.

Sebaliknya, sistem undi pula akan memenangkan yang ramai. Jika umat ramai yang jahil, maka mereka akan memilih dan memenangkan pemimpin jahil yang mereka suka kerana sesuai dengan selera jahiliyah mereka. Yang penting calun itu banyak wang dan sanggup berjudi, melabur harta untuk membeli undi, pandai pula memainkan propaganda dan adudomba. Itu yang membuatkan pengikut jadi taksub dan mabuk dalam memuja calun idola mereka. Isu panas dan dendam yang diperam serta berita fasik akan disajikan, sampai pengikut jadi mabuk dan marah.

Apabila sudah mabuk dan bermusuh, maka kebenaran dari Allah dan Rasul pun boleh diketepikan buta-buta. Akhirnya umat semakin berpecah belah, saling memutuskan silah dan kasih sayang. Itulah keseluruhan methodologi syaitan dalam memilih pemimpin melalui kaedah UNDI. Pangkat dan harta dijadikan gula-gula oleh syaitan untuk membuatkan kita bersengketa dan berpecah-belah.

Dalam sistem UNDI, yang menang juga akan kekal terperangkap dengan sistam itu. Mereka bakal dicabar atau dikalahkan semula setiap 5 tahun sekali. Itu membuatkan propaganda memancing UNDI terpaksa diteruskan walaupun lepas pilihanraya. Rakyat juga semakin tersiksa. Situasi ini sama seperti nasib Nabi Yunus a.s. yang menang undi, tetapi ditelan dan terperangkap dalam PERUT IKAN BESAR. Itulah tekanan dari barat yang menaja sistem demokrasi undi ini. Perhatikan firman berikut, QS: 5. Al Maa’idah

90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya apa saja khamar (minuman memabukkan), dan judi, dan idola, dan MENGUNDI, adalah perbuatan keji dari SYAITAN. Maka jauhilah ia agar kamu beruntung/menang (AL-FALAH = MATLAMAT SOLAT)

91. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan syaitan hendak menimbulkan di antara kamu permusuhan dan kebencian pada/lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat /zikirkan Allah dan solat, maka apakah kamu mahu berhenti?

92. Dan kamu taatilah Allah dan kamu taatilah Rasul dan berhati-hatilah kamu. Maka jika kamu berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di atas Rasul Kami, penyampaian yang terang nyata.

KESIMPULAN

Sampai bilapun penyatuan tak mungkin akan berlaku selagi kita tidak sedar di mana puncanya perpecahan. SISTEM UNDI itulah puncanya, kaedah syaitan tajaan DAJJAL yang telah disogokkan dan diterima pakai oleh datuk nenek kita tanpa usul periksa. Dicanai sistem itu setelah kefahaman dan strategi pemerintahan warisan nabi SAW yang bertunjangkan ilmu alQuran berjaya disamarkan oleh jurutera perang salib di Nusantara. Jatuhnya sistem kekhalifahan oleh Kamal At-Tarturk pada 1924 itu hanya formaliti kejatuhan sahaja.

Seminggu dua lagi, kita semua akan menyaksikan fenomena kempen pilihan raya yang akan memusnahkan keharmonian dan bibit penyatuan yang kita lihat ini. Kami menyeru alim ulamak negara ini bersidang. Nasihatkan BN agar tidak masuk bertanding demi menyuburkan bibit penyatuan yang sudah mula terjalin.

TGNA tidak pernah kalah di situ dan telah terbukti rakyat selesa dengan kepimpinan berteraskan keagamaannya. Untuk memenangi pertandingan itu, BN perlu keluar banyak belanja dan memainkan banyak propaganda. Pun begitu, harapan untuk menang amat tipis sekalipun BN meletakkan calon paling hebat dari UMNO. PAS yang sedang ditimpa bencana juga terpaksa keluar belanja.

Jika terus diberi laluan kepada PAS, maka tidak akan ada pertandingan. Tiadalah banyak masa dan dana terbuang, tiada fitnah dan propaganda yang menambah kebencian dan permusuhan. Jauh lebih murni jika dana pilihanraya kecil dan modal berkempen dari kedua-dua belah pihak itu disalurkan untuk menambah dana bantuan kemanusiaan pasca banjir yang kian dilupakan. Kasihanilah marhaen yang sedang menderita.

InsyaAllah tindakan ini akan membuatkan rakyat lebih menghormati dan menerima seruan penyatuan. Jadikanlah ini sebagai hadiah kepada Allahyarham TGNA.

Mari jadikan kematian ini suatu yang menghidupkan jiwa keislaman yang memupuk persaudaraan dan penyatuan. Itulah dia seruan penyatuan Islam sebenar, yang memperkasakan umah, UMMATUN WAHIDAH.

Seruan penyatuan
WARGA PRIHATIN

 

BERKORBAN DEMI AMANAH ALLAH – TV Al-Hijrah 24-9-2014

RAHSIA & HIKMAH DI SEBALIK SKANDAL 75 ORANG ANAK YATIM GOMBAK

RAHSIA & HIKMAH DI SEBALIK SKANDAL 75 ORANG ANAK YATIM GOMBAK

BILA MARHAEN YANG ‘GILA’ BERTEMU ORANG ‘GILA’ – TUDUNG NUR ALIA

BILA MARHAEN YANG ‘GILA’ BERTEMU ORANG ‘GILA’

GOLDEN REPUBLIC – USAHAWAN ROTI YANG PEMURAH

HADIS TANDA AKHIR ZAMAN

al-quran

 

HIMPUNAN HADIS TANDA KIAMAT & AKHIR ZAMAN

Mari muhasabah jika masih ada dari lebih 40 hadis dibawah ini yang belum berlaku lagi saat ini. Jika sudah sempurna semuanya maka itu tandanya kegemilangan Islam sudah luput dari kita. Carilah kepastian, jangan kita bersangka-sangka dan berangan-angan lagi dalam soal iman dan Islam.

Tidak guna lagi kita membangga diri dengan keislaman kita yang berdasarkan sangka-sangka, kerana semua itu sudah luput dari kita. Kita perlu bersihkan tanah dari segala pohon reput dan buah fikiran yang tidak berguna, yang pernah tumbuh dalam dada kita dan kita harus cari semula benih yang terbaik dan lakukan penanaman semula. QS;14/24-27.

 

1. BANYAK PERSELISIHAN– GIGITLAH SUNNAH DENGAN GERAHAM

Daripada Abi Nijih ‘Irbadh bin Sariyah r.a. berkata, “Telah menasihati kami oleh Rasulullah saw. akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya, lalu kami berkata, Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami.” Lalu baginda pun bersabda,

“Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Ar Rasyidin Al Mahdiyin (mendapat hidayah) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid’ah itu adalah sesat.” – H.R. Abu Daud dan Tirmizi

2. UMAT MUSNAH BILA KEJAHATAN TERLALU BANYAK

Daripada Ummul Mu’minin, Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah saw.) berkata,

” (Pada suatu hari) Rasulullah saw. masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cernas sambil bersabda, LA ILAHA ILLALLAH, celaka bagi bangsa Arab dari kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya’juj dan Ma’juj seperti ini”, dan Baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebe!ahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyararkan seperti bulatan. Saya (Zainab binti Jahsy) lalu bertanya: “Ya Rasulullah! Apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang¬orang yang soleh?” Lalu Nabi saw. bersabda “Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak”. – H.R. Bukhari Muslim

3. UMAT ISLAM RAMAI TAPI TIDAK DIGERUNI – TERTINDAS, DIRATAH DUNIA

Daripada Tsauban r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka” Maka salah seorang sahabat bertanya “Apakah kerana kami sedikit pada hari itu?” Nabi SAW menjawab “Bahkan kamu pada hari itu terlalu ramai, tetapi kamu umpama buih pada masa banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit ‘wahan’. Seorang sahabat bertanya “Apakah ‘wahan’ itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab “Cinta dunia dan takut mati” (HR Abu Daud)

4. ULAMAK MATI, ILMU AGAMA HILANG, FATWA DIKELUARKAN OLEH SI JAHIL

Daripada Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

“Bahawasanya Allah swt. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah swt. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain.” – H.R. Muslim

5. BUDAYA BARAT TAJAAN YAHUDI & NASRANI JADI IKUTAN UMAT ISLAM

Daripada Abu Sa’id Al-Khudri ra. berkata, Bahawasanya Rasulullah saw. bersabda,

“Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka.” Sahabat bertanya, “Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nashrani yang kau maksudkan?” Nabi saw. menjawab, “Siapa lagi kalau bukan mereka”. (H.R. Muslim)

6. GOLONGAN ANTI HADITH

Daripada Miqdam bin Ma’dikariba r.a. Beliau berkata, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda

“Hampir tiba suatu zaman di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas kursi/katil kemegahannya, lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis dari hadisku lalu dia berkata,

“Pegangan kami dan kamu hanyalah kitab Allah sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan” (Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya) “Padahal apa yang diharamkan Rasulullah SAW itu samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah SWT” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

7. GOLONGAN YANG SENTIASA MENANG

Daripada Mughirah bin Syu’ bah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya (dalam perjuangan mereka), sehingga sampailah suatu saat yang dikehendaki oleh Allah swt. Mereka sentiasa berjaya”.- (H.R. Bukhari)

8. BERULANGNYA PENYAKIT UMAT TERDAHULU YANG MEMUSNAHKAN

Daripada Abu Hurairah r.a. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Umatku akan ditimpa penyakit -penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu” Sahabat bertanya “Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?” Nabi SAW menjawab “Penyakit-penyakit itu adalah, 1.Terlalu seronok/sombong, 2.Terlalu mewah, 3.Mengumpulkan harta sebanyak mungkin, 4.Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, 5.Saling memarahi, 6.Dengki-mendengki/saling menghasut sehingga menjadi zalim menzalimi” (HR Hakim)

9. ISLAM KEMBALI DAGANG & TERASING

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah saw, “Islam mula tersebar dalam keadaan dagang (asing). Dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang­ orang yang asing”.- H.R. Muslim

HADIS PENUHNYA,

“Sesungguhnya dien (agama) itu awalnya terasing (ghoriban), dan dia akan kembali terasing. Maka beruntunglah orang yang mengembalikan apa yang terasing itu, apa sahaja yang telah dirosak manusia selepas ketiadaan aku, dari sunnahku”

10. KEMEWAHAN RUMAH, BANYAK PERSALINAN & HIDANGAN MEMUSNAHKAN

Daripada Ali bin Abi Thalib r.a “Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus’ab bin Umair r.a. Dan tidak ada di badannya kecuali hanya selembar selendang yang bertampal dengan kulit. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepadanya. Baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus’ab ketika berada di Mekah dahulu, dan kerana memandang nasib Mus’ab sekarang (ketika berada di Madinah sebagai seorang Muhajirin yang meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah). Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda,

“Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu hari nanti, (kamu mewah) pergi pada waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi pada waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan apabila diberikan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi (menghiasi langsir) rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu Kaabah?”

Maka jawab sahabat, “Wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami pada waktu itu lebih baik daripada keadaan kami pada hari ini. Kami akan hanya memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadat sahaja dan tidak bersusah payah lagi untuk mencari rezeki” Lalu Nabi SAW bersabda “TIDAK! Keadaan kamu hari ini (ketika sempit) adalah lebih baik daripada keadaan kamu pada hari itu” (HR Tirmizi)

11. UMAT ISLAM MEMUSNAHKAN ORANG ORANG YAHUDI

Daripada Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah saw. bersabda,

“Tidaklah akan berlaku qiamat, sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu, lalu batu dan pohon kayu itu berkata, “Hai orang Islam, inilah orang Yahudi ada dibelakang saya. Kemarilah!.. Dan bunuhlah ia!”, kecuali pohon gharqad (semacam pohon yang berduri), kerana sesungguhnya pohon itu adalah dari pohon Yahudi (oleh sebab itulah ia melindunginya)”. (H.R. Bukhari Muslim)

12. HILANG SIFAT AMANAH & KEIMANAN PADA PEKERJA DAN PENIAGA

Daripada Huzaifah bin AI-Yaman r.a. katanya, “Rasulullah saw. pernah memberitahu kami dua buah hadis (mengenai dua kejadian yang akan berlaku). Yang pertama sudah saya lihat sedang yang kedua saya menanti-nantikannya.

Rasulullah saw. memberitahu bahawasanya amanat itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu. Kemudian turunlah al­Quran. Maka orang-orang itu lalu mengetahuinya melalui panduan al-Quran dan mengetahuinya melalui panduan as-Sunnah.

Selanjutnya Rasulullah saw. menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah, Ialu beliau bersabda, “Seseorang itu tidur sekali tidur, lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya, kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja. Kemudian ia tertidur pula, lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya, maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan (mengelembung di tangan dari bekas bekerja berat seperti menggunakan kapak atau cangkul). Jadi seperti bara api yang kau gillingkan dengan kaki mu, kemudian mengelembunglah ia dan engkau melihat ia meninggi, padahal tidak ada apa-apa”. Ketika Rasulullah saw. menceritakan hadis ini beliau mengambil sebiji batu kecil (batu kerikil) Ialu menggilingkannya dengan kakinya.

“Kemudian berpagi-pagi (jadiIah) orang ramai berjual beli, maka hampir sahaja tiada ada seorang juga pun yang suka menunaikan amanah, sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan (di kampung yang tertentu) itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah, sangat terpercaya dan orang ramai mengatakan, “Alangkah tekunnya dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah pula cerdik otaknya. Padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan sekali pun hanya seberat timbangan biji sawi.”

“Maka sesungguhnya telah sampai masanya saya pun tidak memperdulikan manakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubaya’ah (berjual beli). Jikalau ia seorang Islam, maka agamanyalah yang akan mengembalikan kepada ku (maksudnya agamanyalah yang dapat menahannya dari khianat). Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi, maka pihak yang bertugaslah yang akan menggembalikannya kepada ku (maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi maka orang yang memegang kekuasaan / pemerintahlah yang dapat menbantu aku untuk mendapatkan semua hak-hak ku daripadanya.) Ada pun pada hari ini maka saya tidak pernah berjual beli dengan kamu semua kecuali dengan Fulan dan Fulan (orang-orang tertentu sahaja)”. (H.R. Bukhari Muslim)

VERSI RINGKAS HADIS

Daripada Huzaifah bin Al-Yaman r.a. Katanya, …”Kemudian jadilah orang ramai berjual beli, maka hampir sahaja tiada seorang pun yang suka menunaikan amanah, sehingga dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan (di kampung yang tertentu) itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah, sangat terpercaya dan orang ramai mengatakan “Alangkah tekunnya dia dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya. Padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan sekali pun hanya seberat timbangan biji sawi.” (HR Bukhari & Muslim)

13. ORANG BAIK BERKURANG, ORANG JAHAT BERTAMBAH, ANAK MENJADI MUSUH

Dari Aisyah r.a. Dia berkata “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga seorang anak menjadi sebab kemarahan (bagi ibu bapanya), hujan akan menjadi panas, akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang yang baik, anak-anak menjadi berani melawan orang tua, dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik” (HR Thabrani)

14. KUFUR & BINASA KERANA MENGIKUTI KEHENDAK ORANG LAIN

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

” Akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya, kecuali bila ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. Maka apabila zaman itu telah terjadi, segala pendapatannya tidak diperolehi kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah swt.

Maka apabila ini telah terjadi, kebinasaan seseorang adalah berpunca dari menepati kehendak isteri dan anak-anaknya. Kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak, maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kedua orang tuanya. Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi, maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kaum keluarganya atau dari menepati kehendak jirannya”.

Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah saw., apakah maksud perkataan engkau itu ?” Nabi saw. menjawab, “Mereka akan mencela dan mengaibkannya dengan kesempitan hidupnya. Maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya dijurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya”.(H.R. Baihaqi)

15. TIDAK CIUM BAU SYURGA PENGUASA YANG GANAS & WANITA GEDIK

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda,

“Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni Neraka yang belum lagi aku melihat mereka. Pertama, golongan (penguasa) yang mempunyai cambuk/cemeti bagaikan ekor Iembu yang digunakan untuk memukul orang.

Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, berlenggang­ lenggok waktu berjalan, menghayun-hayunkan bahu. Kepala mereka (sanggul) bagaikan bonggol unta yang senget. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya. Sesungguhnya haruman syurga itu akan terhidu dari perjalanan yang sangat jauh daripadanya”.(H.R. Muslim)

16. ORANG TAK PEDULIKAN HALAL HARAM SUMBER HARTANYA

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata, bersabda Rasulullah saw,

“Akan datang suatu zaman seseorang tidak memperdulikan dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal atau pun haram”.(H.R. Muslim)

17. SEMUA MAKANAN & HARTA MELIBATKAN RIBA’

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Akan tiba suatu zaman, tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan/memiliki harta riba. Kalau ia tidak memakan secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya”. (H.R. Ibnu Majah)

18. KERA & BABI – PERANAN ARTIS & MUZIK, KHAMAR DIUBAH NAMA

Daripada Abu Malik Al-Asy’ari r.a. bahawasanya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

“Sesungguhnya akan ada sebahagian dari umatku yang meminum khamar dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sambil diiringi dengan alunan muzik dan suara biduanita (artis). Allah SWT akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan Allah SWT akan mengubah mereka menjadi kera atau babi” (HR Ibnu Majah)

19. ILMU KURANG, JAHIL LEBIH, ZINA BANYAK, 1 RIJAL URUS 50 NISA’.

Dari Anas r.a. Beliau berkata “Aku akan menceritakan kepada kamu sebuah Hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Di antara tanda kiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, banyak perzinaan, banyak kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki, sehingga nanti seorang lelaki akan mengurus lima puluh orang perempuan” (HR Bukhari Muslim)

20. HAMBA MELAHIRKAN TUAN, SIMISKIN SIBUK MEMBINA BANGUNAN

Daripada Umar bin al-Khattab r.a. (dalam sebuah hadis yang panjang), “…kemudian Jibrail bertanya kepada Rasulullah SAW ” Maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat?” Lalu Nabi SAW menjawab, “Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya” Maka Jibrail berkata “Kalau begitu cuba khabarkan kepadaku tanda-tandanya” maka Nabi SAW menjawab,

“Bahawa hamba akan melahirkan tuannya dan engkau melihat orang berjalan tanpa kasut dan orang yang bertelanjang lagi miskin yang hanya menggembala kambing itu berlumba-lumba untuk membuat binaan” (Riwayat Muslim)

21. AHLI IBADAT YANG JAHIL DAN ULAMA YANG FASIQ

Daripada Anas r.a. berkata, bersabda Rasulullah saw., “Akan ada di akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasiq”.(H.R. Ibnu Ady)

22. MEMEGANG AGAMA SEPERTI MEMEGANG BARA API

Daripada Anas r.a. bekata, Rasulullah saw. bersabda, “Akan datang kepada umat ku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api”. – (H.R. Tarmizi)

23. GOLONGAN RUWAIBIDHAH CUBA MENEGUR PENDUSTA DAN PENGKHIANAT

Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda

“Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan (ada meriwayatkan tandus/kemarau). Pada waktu itu si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan berdusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berpeluang berbicara (cuba membetulkan) hanyalah golongan “Ruwaibidhah”. Sahabat bertanya “Apakah RUWAIBIDHAH itu wahai Rasulullah?” Nabi SAW menjawab “Orang yang kerdil hina, dan tidak mengetahui bagaimana hendak mengurus orang yang ramai” (HR Ibnu Majah)

24. AL-HAJR – PEPERANGAN DEMI PEPERANGAN

Daripada Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah SAW bersabda “Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda melimpah ruah dan timbul banyak fitnah dan sering terjadi “al-Harj”. Sahabat bertanya “Apakah AL-HARJ itu wahai Rasulullah?” Nabi SAW menjawab “Peperangan, peperangan, peperangan” Beliau ucapkannya tiga kali. (HR Ibnu Majah)

25. MASA AKAN MENJADI SINGKAT

Daripada Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda; “Tidak akan terjadi qiamat sehingga masa menjadi singkat maka setahun dirasakan seperti sebulan dan sebulan dirasakan seperti seminggu dan seminggu dirasakan seperti sehari dan sehari dirasakan seperti satu jam dan satu jam dirasakan seperti satu petikan/jilatan api”. (H.R.Termizi)

26. MUNCULNYA GALIAN YANG DIURUS OLEH ORANG JAHAT

Daripada Ibnu Omar r.a. Beliau berkata “Pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah SAW sepotong emas. Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari lombong (galian) mereka. Maka sahabat berkata “Wahai Rasulullah! Emas ini adalah hasil galian kita” Lalu Nabi SAW menjawab “Nanti kamu akan dapati banyak galian-galian, dan yang akan menguruskannya adalah orang-orang yang jahat ” (HR Baihaqi)

27. TANAH ARAB YANG TANDUS MENJADI LEMBAH YANG SUBUR

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah saw.; “Tidak akan terjadi qiamat sehinggalah Tanah Arab (yang tandus itu) menjadi lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai”. (H.R.Muslim)

28. PAGI BERIMAN PETANG KAFIR, JUAL AGAMA DENGAN HARTA DUNIA

Daripada Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah (ujian berat) seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman pada waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir, atau seseorang yang masih beriman pada waktu petang, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia” (HR Muslim)

29. KELEBIHAN IBADAT DISAAT-SAAT HURU HARA

Daripada Ma’qil bin Yasar ra. berkata Rasulullah bersabda:” Beribadat di saat-saat huru hara (dunia kacau bilau) adalah seperti berhijrah kepadaku”. (H.R.Muslim)

30. PERANG DI SUNGAI FURAT (IRAQ) KERANA MEREBUT KEKAYAAN

Daripada Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Tidak terjadi hari kiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates, Iraq) menjadi surut airnya sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Banyak orang yang terbunuh kerana merebutnya. Maka terbunuhlah sembilan puluh sembilan daripada seratus orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat berkata “Mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu”

Di dalam riwayat lain disebutkan “Sudah dekat suatu masa di mana Sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu kelihatan perbendaharaan dari emas, maka siapa sahaja yang hadir di situ janganlah dia mengambil sesuatu pun dari harta tersebut” (HR Bukhari Muslim)
[Ada pihak yang menyatakan bahawa perkataan emas di dalam Hadis ini sebenarnya petroleum]

31. TIADA IMAM UNTUK SEMBAHYANG BERJEMAAH

Daripada Salamah binti al-Hurr r.a. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Akan datang suatu zaman, pada waktu itu orang banyak berdiri tegak beberapa lama, kerana mereka tidak mendapatkan orang yang dapat mengimami mereka solat” (HR Ibnu Majah)

32. ULAMA YANG FASIH & FASIQ TIDAK DIPEDULIKAN

Daripada Sahl bin Saad as-Sa ‘idi r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Ya Allah! Janganlah Engkau menemukan aku dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ULAMA sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang PENYANTUN sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang Ajam (FASIQ), lidah mereka seperti lidah orang Arab (FASIH)” (HR Ahmad)

33. ISLAM TINGGAL NAMA, ULAMAKNYA JAHAT, MASJID INDAH TAPI HAMBAR

Daripada Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.;

“Akan datang suatu masa di mana tidak tinggal lagi daripada Islam ini kecuali hanya namanya, dan tidak tinggal daripada Al-Quran itu kecuali hanya tulisan/adat resamnya. Masjid-masjid mereka tersergam indah, tetapi ia kosong daripada hidayah/petunjuk. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah kolong (naungan) langit. Dari mereka berpunca fitnah, dan kepada mereka fitnah ini akan kembali”.(H.R al-Baihaqi)

34. ISLAM MACAM PAKAIAN LUSUH, AL QURAN & ILMU DIHILANGKAN

Daripada Huzaifah bin al-Yaman r.a. berkata: Rasulullah s.a.w bersabda;

“Islam akan luntur seperti lusuhnya corak pakaian, sehingga orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan PUASA, dan apa yang dimaksudkan dengan SOLAT dan apa yang dimaksudkan dengan SUSUK (ibadat) dan apa yang dimaksudkan dengan SEDEKAH. Dan al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja, maka tidak tinggal dipermukaan bumi daripadanya walau pun hanya satu ayat.

Maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia, di antaranya orang-orang tua, laki-laki dan perempuan. Mereka hanya mampu berkata, “Kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimat “La ilaha illallah”, lalu kami pun mengatakannya juga”.

Maka berkata Shilah (perawi hadis daripada Huzaifah), “Apa yang dapat dibuat oleh La ilaha illallah terhadap mereka, sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang, puasa, nusuk, dan sedekah”? Maka Huzaifah memalingkan muka daripadanya. Kemudian Shilah mengulangi pertanyaan itu tiga kali. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan Shilah itu. Kemudian Shilah bertanya lagi sehingga akhirnya Huzaifah menjawab, “Kalimat itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka” (HUZAIFAH memperkatakan jawapan yang bertentangan dengan SHILAH itu tiga kali).

VERSI RINGKAS

“Islam akan lenyap seperti hilangnya corak pada pakaian, sehingga orang tidak mengerti apakah yang dimaksudkan dengan puasa, apakah yang dimaksudkan dengan solat, apakah yang dimaksudkan dengan nusuk (ibadah), dan apakah yang dimaksudkan dengan sedekah. Al-Quran akan hilang semuanya pada suatu malam sahaja, maka tidak ada yang tertinggal di permukaan bumi ini darinya walaupun hanya satu ayat. Sesungguhnya yang ada hanya beberapa kelompok manusia, di antaranya orang tua, lelaki dan perempuan. Mereka hanya dapat berkata, Kami sempat menemui nenek moyang kami mengucapkan kalimat LAILAHAILLALLAH, lalu kami pun mengucapkannya juga” (HR Ibnu Majah)

35. LIMA BELAS FENOMENA AKHIR ZAMAN YANG MENYEBABKAN BALA

Hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmizi daripada Sayyidina Ali Maksudnya : ” Apabila umatku telah membuat 15 perkara maka BALA pasti akan turun kepada mereka. Lalu ditanya tentang apakah itu wahai Rasulullah? Jawab baginda :

[1] Apabila hasil kekayaan negara hanya beredar di kalangan golongan tertentu sahaja
[2] Apabila amanah dijadikan suatu sumber dalam mengaut keuntungan
[3] Zakat dijadikan hutang (bertangguh atau mengelak)
[4] Suami menurut sahaja kehendak isteri
[5] Anak derhaka terhadap ibunya
[6] Anak terlalu mementingkan kawannya
[7] Anak menjauhkan diri daripada bapanya
[8] Suara sudah ditinggikan dalam masjid
[9] Yang menjadi pemimpin di kalangan mereka ialah orang yang paling hina dari kalangan mereka
[10] Seseorang itu dipandang tinggi kerana ditakuti kejahatannya
[11] Arak sudah diminum secara terang-terangan di merata tempat
[12] Kain sutera banyak dipakai (oleh kaum lelaki)
[13] Para artis disanjung tinggi
[14] Muzik (hiburan) banyak dimainkan
[15] Generasi akhir umat ini melaknat/menyalahkan generasi pertama (para sahabat)

36. LIMA MAKSIAT YANG DISEGERAKAN BALASANNYA

H.R Ibnu Majah, Daripada Ibnu Omar r.a. berkata: Berhadap/dipan Rasulullah saw. kepada kami kemudian beliau bersabda; “Wahai kaum Muhajirin, lima perkara kalau kamu telah dibalakan dengannya (telah mengerjakannya), maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah swt., semoga kamu tidak menemui masa itu. Perkara itu ialah:

1)    Tiada terzahir perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit Tha’un yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu.

2)    Dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan, kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada kalangan pepimpin mereka.

3)    Dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tiada ada binatang tentu mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah swt.

4)    Dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka, maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka.

5)    Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri “.

37. TERJADI KEHANCURAN BILA AMANAH DISIA SIAKAN

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: “Pada suatu masa ketika Nabi saw. sedang berada dalam suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang A’rabi (Arab Badwi) dan terus bertanya kepada Rasulullah saw., “Bilakah akan terjadi hari qiamat?”. Maka Nabi saw. tetap meneruskan percakapannya. Maka sebahagian yang hadir berkata, “Baginda mendengar apa yang ditanyakan, tetapi soalan itu tidak disukainya”. Sementara yang lain pula berkata, “Bahkan beliau tidak mendengar pertanyaan itu”. Sehingga apabila Nabi saw. selesai dari percakapannya beliau bersabda, “Di mana orang yang bertanya tentang hari qiamat tadi ?” Lalu Arab Badwi itu menyahut, “Ya! Saya hai Rasulullah”. Maka Nabi saw. bersabda,

“Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari qiamat”. Arab Badwi ini bertanya pula, “Apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu”? Nabi saw. menjawab, “Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kedatangan hari qiamat”. (H.R Bukhari)

38. BERMEGAH-MEGAH DENGAN MASJID

Dari Anas bin Malik r.a. Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Tidak terjadi hari Kiamat sehingga umatku bermegah-megah dengan bangunan masjid” (HR Abu Daud)

 

39. FITNAH AKIBAT BERLAKUN ZUHUD, MENGGADAIKAN AGAMA KERANA DUNIA

Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda

“Akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpura-pura zuhud) untuk mendapat simpati orang ramai, dan perkataan mereka lebih manis daripada gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah SWT berfirman kepada mereka “Apakah kamu tertipu dengan kelembutanKu? Ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaKu? Demi kebesaranKu, Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim (cendekiawan) pun akan menjadi bingung” (HR Tirmizi)

40. UMAT BERPECAH 73, YANG SELAMAT IALAH ASWJ

Daripada ‘Auf bin Malik r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda

“Umat Yahudi telah berpecah-belah menjadi 71 golongan, maka hanya 1 golongan sahaja yang masuk syurga dan yang 70 akan masuk neraka. Umat Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan, maka 71 golongan masuk neraka dan hanya 1 golongan sahaja yang masuk syurga. Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaanNya, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan 72 akan masuk neraka. Sahabat bertanya “Golongan mana yang selamat?” Nabi SAW menjawab “Mereka adalah berjemaah (Ahlus Sunnah Wal Jamaah)” (HR Ibnu Majah)

41. LAHIRNYA MUHAMAD KE 2 ATAU IMAM MAHADI

Daripada Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Dunia tidak akan hilang (qiamat) sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluarga ku yang namanya sama dengan namaku”. – H.R Termizi

42. SEPULUH TANDA-TANDA KIAMAT YANG BESAR

Daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari ra. berkata: “Datang kepada kami Rasulullah saw. dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda: “Apa yang kamu perbincangkan?”. Kami menjawab: “Kami sedang berbincang tentang hari qiamat”. Lalu Nabi saw. bersabda:

“Tidak akan terjadi hari qiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya”. Kemudian beliau menyebutkannya: “Asap, Dajjal, binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya (barat), turunnya Isa bin Maryam a.s., Ya’juj dan Ma’juj, tiga kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab, yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada Padang Mahsyar mereka”. (H.R Muslimi)

43. ORANG YANG ROSAK MENGATAKAN ORANG LAIN ROSAK
Daripada Abu Hurairah r.a. Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Jika ada seseorang berkata, ramai orang telah rosak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka” (HR Muslim)

 

– TAMAT –

40 Hadith tentang Peristiwa Akhir Zaman ini dipetik dari buku yang telah di susun oleh Abu Ali Al Banjari An Nadwi (Ahmad Fahmi Zamzam) untuk renungan kita bersama. Isi kandung himpunan hadis ini di sedut dari http://www14.brinkster.com. Insya’allah dengan berkat keinsafan kita, dapat kita mengambil iktibar dengan kejadian masa kini, mudah-mudahan ia membawa petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa.

Warga Prihatin

KHILAF JAIS – MENANG SORAK AGAMA TERGADAI

//

GILA-GILA : Bila Orang Gila Bertemu Orang Gila

Wasiat Ayah buat anak-anak RPWP

CHARITY & DONATION (SODAQOH) – WHICH ONE IS MORE ISLAMIC

1519002_10152776715782786_5274907075745876159_o

ENGLISH VERSION

CHARITY & DONATION (SODAQOH) – WHICH IS MORE ISLAMIC?

Yesterday afternoon, one of RPWP co-founders attended a talk in Johor Bahru. He had a long chat in his flight about the modus operandi of RPWP with the passenger beside him, a ‘somebody’. He is a man who is deeply concerned and active in charitable and volunteer activities.

He expressed his frustration over Muslim charity compared to the one conducted by Rotary & Lions Club. This issue had come across our minds for quite a while and we were a bit surprised that the same thing came out from his mouth. Perhaps this is a bit controversial if you only read this article up to this paragraph.

COMPARISON BETWEEN ISLAM AND ISLAMIC

We would like to give all our loyal readers points to ponder. In many articles that we wrote, many commented the ordeal of charity fraud. The media relentlessly exposed the same thing and we ourselves had many experiences over this matter. You might also have read the blatant cases of misused under ‘charitable & donations’ cause that afflict our children recently.

http://prihatin.net.my/2013/12/23/kisah-benar-hakikat-mengherdik-anak-yatim/?lang=en
Islam is the best and ‘all thing that is good, is Islam (safe and prosperous)’. The fact that this ‘somebody’ mentioned is about how in a Muslim charity, if someone donated RM100, only RM10 will reach the people that really need help. The rest of it was ‘accidentally’ spent along the way.

A simple example is the collection of the sedekah/zakat itself. Major portion of it will become the commission to the one who collect the sedekah/zakat. The rates are quite absurd, nothing like the concept of ‘AMIL’ that Prophet Muhammad p.u.b.h recommended (read at the end of this article). That alone does not yet include the administrative costs, which are very high, such as the employment of thousands of workers, buildings maintenance, building new offices, advertising fees and all other activities that need capital.

Then he compared the scenario above with what take place in the Rotary & Lions Club. They gathered professional & leaders of companies and organizations in it.

WHY THEY CHOOSE THE THIS GROUP OF PEOPLE?

Actually, this group of people already lived in adequacy. They have for their own use a sufficient fund. They do not need a commission or reward for doing a fundraising and charity work. They are people who we can really call as the real volunteers. They have understood the real value of carrying out volunteer work by their heart and it is not something to be sneezed at. If not, their membership may be reviewed.

Rotary & Lions Club membership is not easily opened for signing up. No membership without recommendation or sponsorship from an existing member. Not any Tom, Dick & Harry can join this organization. However they managed to collect a membership of 1.22 million people around the world and they are not the homeless people who live in uncertainty. They are on top of the social hierarchy in the world.

In the Rotary Club, networking is some sort of remuneration which is NOT MANDATORY. Yes, as a member, they can build network among themselves with a gathering every week. That’s the concept of “Friday prayer” for Muslims that we have pointed out before. If they are not active in volunteer work and just simply waiting to gain a profit from the built network, they will be removed immediately. That is for only knowing when to harvest but do not want to grow.

Compare this with our Islamic volunteers, how often do we meet? Did we use our own money or simply use the fund collected from others for the meeting? Rotary Club member may hold a meeting in a 5-star hotel, or maybe in an exclusive club, but they are doing that by spending their own money. It is not from the club funds designated for humanitarian aid.

Individuals in the plane who is from JB also stated his aggravation for only able to see but not able to change this scenario of Muslims charity. He dare say there are many assholes out there who just want to show off in the field without any central leadership that stand out (qowwam). There are clear examples of this in an international charity organization in the name of Islam which is based in Malaysia. Salaries of the director and their staffs are extremely high and they are using 100% of the funds donated by people to pay them.

Take an example, in the case of aid to Syria. Donations worth millions RM were used to buy needs which then were sent by ship and finally arrived when the expiration date has passed. There were items that were not yet expired but became useless because the intended recipients do not need them.

Let’s do a comparison side by side. Let say the cumulative aid to Syria is RM1 million. Then compare between purchasing the supply directly from our country and transferring the fund to neighboring countries with Syria and requested them to do the purchase. Which method is more cost saving in terms of money and time? Certainly the first method, especially as the cost of logistics and purchasing management were tremendously reduced. Just imagine how much can be saved especially if the direct purchasing does involve a malpractice. For example, purchasing something worth RM50, but the bill given stated that the purchase was worth RM100. This is for the sake of claiming the balance of RM50 for own pocket.
In Rotary Club the concept is “One dollar given, one dollar is up”. Between donor and beneficiary is only the volunteer who works without pay. In fact, they themselves provide the capital of their own welfare work. Because of this concept, they have no lust over the fund since portion of it came from their pocket as well.
Otherwise, in Muslim charity collection system, if it’s been given RM10, only RM1 might reach the intended recipients. We accept this FACT because we have a lot of experiences and we have the data regarding this. Why is it so? It is so since us HAVING NO ACTUAL volunteers. Many of our volunteers are being paid, with an addition of allowances and commissions, while working in a luxurious office. All of that were by using the charity fund and were not from our own pocket.
Many Islam volunteers today is not working as a real volunteer should be, but many (though not all) that we see received more than what they gave. Some of them are having problem securing a good job later joined the volunteer movements that give them an allowance for sustenance.

The purity of voluntarily act has gone. Non-Muslims do a volunteer work by themselves with direct involvement and they themselves contribute a lot for that cause. Contribution (Infaq) of 10% from total income is a system organized by Islam, but Non-Muslims are the one that committed to implement it. That is why they have a huge fund. We Muslims on our own are not willing to do it. Became a volunteer, been given allowances, but still have the guts to misuse the fund. How much longer are we able to withstand hearing and seeing this malpractice? Shameful enough is not it?
RPWP’S PRINCIPLES AND MODUS OPERANDI

In the flight, our REPRESENTATIVE took the opportunity to explain that Rotary Club’s concept is very similar to what we do at RPWP. We were founded using our own funds and assets that we collected as a whole. As of today, we are still with the same group of AROUND 20 PEOPLE that we called as the Co-Founder. We do not ask alms by force, but when people come to contribute, we always welcome and appreciate it because it is the outcome that we want to share to all. Regardless, we will continue with the concept of fasting, continuously being thrifty for the sake of the blessing. If a spoon of cement worth 10 cents was spilled, we will still pick it up. Nothing is put to waste.

To envisage the concept of SINCERITY which for us in principal is known as KHOLAS, the act of ALL OUT in doing something, we spent our assets and including ourselves to develop this ‘House’. Prior to the results of our effort come to fruition, we were like invisible to others and not known to the public until the 8th year of our establishment. Only then little by little the public saw what we have done. We keep doing our job continuously (Istiqomah) and lately, especially since the end of last year, public began to appreciate our efforts by giving alms, in a hope to share the ‘reward’ for accelerating the development of RPWP in rebuilding a religious practice through these kids.

Those who have come or always keep track of RPWP know that 100% of charity fund is used for the protection of ‘asnaf’s and orphans as contracted (aqad). We keep continuing our effort in a state of fasting and by spending sparingly. Public noticed the progress in RPWP day by day. That is a sign of their charities are a blessing and were blessed. Founders who spent all their assets also have been toiling for years. All expenses were determined in a meeting (syuro), there is no room for malpractice.

As to what was written in the Berita Harian newspaper on April 18th, 2014. At RPWP, all founders live in the same house, doing everything together, wear the same kind of clothes, eat the same food and ride in the same vehicle with the children. In addition to made a full contribution in terms of finance, they also act as ‘murobbi’ (regulator), managers and even drivers and construction workers for the House that they built up and still building it, together. Although they are called doctors, CEOs, entrepreneurs and university professors out there, the concept of genuine volunteers make them work every day since 2005 without a penny of salary from RPWP.

We fast from wealthy lifestyle even though each of us can afford to do so. We channel all takings from the fasting and used it for the development, health and education of the orphans and ‘asnaf’s. Some of the founders had to quit their job to serve full-time work at RPWP without pay. Nevertheless, they remain adequacy as they are, at the expense of funds from founders who are still in employment and doing business. Because of that, charity from the public is not deviate, 100% reach the intended recipients.

http://prihatin.net.my/2013/08/29/pengorbanan-impian-seorang-ayah/
All of that only happens if there is sincerity in becoming a volunteer and feel disgrace in using fund contributed by public. Do we like giving alms RM1000 but only RM100 reached the needy with so many missing in action along the way? In comparison with the concept of the Rotary Club, is Muslim charity far off better? Pat own chest, ask own faith.

Ethical leadership shown by the Prophet Muhammad and his companions are being practiced by Non-Muslims. They lived with ‘just enough’ concept with funding from BAITULMAL. Every time there was a balance from unspent personal allocation, they returned it at the end of the year. How many charity managers and national leaders of ours are able to do so?

http://prihatin.net.my/2013/12/18/pamplet-baru-bingkisan-kasih-dari-rpwp/
CONCLUSION

We at RPWP take example of best practices from Sunnah and best ethical of humanity regardless of religion and race. We believe all that is good is Islam and should be emulated. Otherwise all that is bad is not Islam and should be abandoned. If we are able to learn a lesson or two from them, why should we deny the benefits?

Hypocrisy and falsehood will be exposed in the end. It will not last long. It is impossible a misuse of RM 1.7 million worth donation to build a mosque can be hidden if the building is nowhere to be seen. People can value sincerity, transparency and truth on our effort. When people can see clearly that our attempt is on the right path, according to the will of Allah and the Sunnah, through our work, God willing, many will come forward and lend their hand unexpectedly.

That is the real meaning of Siddiq (true), witnessed by human (SYAHID/SYAHADAH) and then, each and everyone justifies with SODAQOH (alms). After that come the pleasure and satisfaction when altogether convey praise to Allah with HAMDALAH. Then only we can reach the satisfaction by saying SODAQO-ALLAH and SODAQO-RASULULLAH. It is not merely a blank utterance, but through EXECUTION AND RESULTS.

At the early stage of Islam, the Prophet Muhammad and his companions did not strive for the establishment of Islam using charity from the people. Prophet Muhammad, Saidina Umar, Saidina Osman, and Saidina Abu Bakar were all professionals and corporate leaders. They were not homeless. Instead they were wealthy and great people. The thing that separates them from most of us today was they were willing to channel their wealth for the development of Islam. On the other hand, most of us today are with no shame selling the name of Islam to gain great wealth.

It was after the unification of Medina, when Islam was already prominent, only then the contribution of funds poured in from the public (Ansar people). But it was all channeled towards the development of Islam, not for personal interest. That’s the concept of fasting. Individuals like Abu Bakar and the other companions could afford a wealthy lifestyle, instead they willingly opted to justify (act of ‘siddiq’) all their wealth with sedeqah. The entire property and energy delivered to support the Prophet Muhammad’s missionary.

The work done by Abu Bakar was an unpaid work and in addition it requires an investment from his own pocket. But today, we are expecting remuneration in any kind of forms when doing a voluntarily work. We are still fighting with each other over contracts of supplying breakfast for morning meeting.
At the same time, we still expecting ISLAM will be BACK TO ITS GLORY. Can it really happen? In reality, we still prefer to just sit down doing nothing and hoping that Islam will establish once again by itself. Do not expect things to go smoothly without we stand up and do something about it. Allah will never change our destiny unless we stand up and strive with determination.

Let us together fight for the glory of Islam for our children and grandchildren who will be living years ahead of us. If not now when will it be? If not us who will? Islam is high isn’t it? AL ISLAAMU YA’LU WALA YU’LA ALAIK..?

SHOULD WE JUST BEG AND HOPE FOR A LENDING HAND FROM A THIRD PARTY? DID NOT ALLAH STAND BY ITSELF? IS NOT IT WORTHY IF ISLAM IS ESTABLISHED WITH THE INDEPENDENCE OF THE FOLLOWERS?

WARGA PRIHATIN

ADAKAH SEDEKAH ORANG ISLAM SAMPAI KEPADA YANG DIBANTU?

1519002_10152776715782786_5274907075745876159_o

SEDEKAH – YANG MANA LEBIH ISLAMIK?Petang kelmarin, salah seorang dari pengasas RPWP menghadiri jemputan ceramah di Johor Bahru. Di dalam penerbangan, menggunakan Firefly beliau sembang panjang tentang modus operandi RPWP dengan penumpang di sebelahnya, seorang ‘somebody’. Beliau adalah insan yang sangat prihatin dan aktif dengan aktiviti kebajikan dan sukarelawan.

Satu perkara yang telah lama terfikir oleh kami ini terpacul dari mulut beliau apabila beliau menyatakan kekecewaan tentang bantuan sedekah orang Islam dibandingkan dengan Kelab Rotary dan Lions. Mungkin ini agak kontroversi jika anda hanya baca sehingga ke perenggan ini.

PERBANDINGAN ANTARA ISLAM DAN ISLAMIK

Kami mahu bawa semua pembaca berfikir. Dalam artikel kami ramai yang tulis di ruang komen pengalaman pahit tentang penyelewengan sedekah. Di media juga tidak henti-henti pembongkaran kes-kes yang sama dan kami sendiri juga ada banyak pengalaman secara langsung. Anda juga mungkin terbaca kes penganiayaan terang-terangan yang menggunakan nama ‘derma dan kebajikan’ yang menimpa anak-anak kami baru-baru ini.

http://prihatin.net.my/2013/12/23/kisah-benar-hakikat-mengherdik-anak-yatim/?lang=en

Islam itu yang terbaik dan ‘segala yang baik itulah Islam (selamat dan sejahtera)”. Fakta yang individu itu nyatakan ialah tentang bagaimana sedekah orang Islam jika datang dari tangan pemberi RM100, yang sampai kepada orang yang mahu kita bantu hanyalah sekitar RM10 sahaja. Selebihnya telah terbelanja di tengah jalan.

Contoh mudah ialah pungutan sedekah itu sendiri. Sebahagian besar daripada kutipan itu akan menjadi komisyen mereka yang mengutip sedakah / zakat itu sendiri. Kadarnya pula agak tidak munasabah, tidak seperti konsep AMIL yang Nabi SAW tunjukkan (baca di hujung). Itu tidak termasuk kos pentadbiran yang sangat tinggi seperti penggajian ribuan pekerja, penyenggaraan bangunan, pembinaan pejabat, bayaran iklan publisiti dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang bermodal.

Kemudian beliau bandingkan pula dengan institusi Rotary atau Lions Club. Mereka mengumpulkan Professional & Pemimpin-pemimpin syarikat dan organisasi di dalamnya.

MENGAPA MEREKA PILIH PERSONALITI DARI GOLONGAN INI?

Golongan ini sudah kecukupan. Mereka mempunyai dana sendiri yang cukup, mereka tidak perlukan komisyen atau upah untuk kerja mengutip derma dan melakukan kerja-kerja kebajikan. Mereka ini barulah boleh dipanggil sukarelawan yang benar-benar dipanggil sukarela. Kesemua mereka telah faham untuk menjalankan kerja sukarelawan ini dengan SEPENUH HATI dan bukan sekadar asal-asalan sahaja. Jika tidak, keahlian mereka boleh dikaji semula.

Keahlian Rotary Club bukannya terbuka semudah-mudahnya. Keahlian tidak boleh berlaku jika tiada rekomendasi atau penajaan dari ahli sedia ada. Kata orang putih “Not any Tom, Dick & Harry” boleh menyertai pertubuhan ini. Itupun, mereka berjaya mengumpulkan keahlian seramai 1.22 Juta orang di seluruh dunia dan mereka ini bukanlah golongan gelandangan yang hidupnya tak tentu arah. Mereka adalah golongan di lapisan atas hiraki sosial dunia.

Jaringan di dalam Rotary Club ialah sebagai bentuk imbuhan yang TIDAK WAJIB. Ya, dengan keahlian itu mereka dapat membina jaringan dengan perjumpaan setiap minggu secara bertaqwim. Itulah konsep “Solat Jumaat” yang pernah kami rungkai sebelum ini. Jika mereka tidak aktif dalam kerja-kerja sukarela dan hanya semata-mata menangguk laba dari jaringan yang ada di dalamnya, mereka akan dikeluarkan kerana hanya pandai menuai tetapi tidak mahu menanam.

Jika dibandingkan dengan sukarelawan Islam, berapa kerapkah kita berjumpa? Adakah perjumpaan itu menggunakan wang sendiri atau menggunakan dana yang telah dikutip dari orang lain? Jika ahli kelab Rotary bermesyuarat di hotel, atau mungkin berjumpa di kelab-kelab ekslusif pun, mereka belanjakan wang dari saku mereka, bukan dari dana kelab yang dikhususkan untuk bantuan kemanusiaan.

Individu di dalam pesawat dari JB itu juga menyatakan pernah kecewa kerana hanya mampu melihat tetapi tidak mampu untuk mengubahnya. Beliau berani katakan banyaknya sibodoh yang mahu tunjuk pandai tanpa ada central leadership yang qowwam. Ada contoh jelas tentang ini dalam satu organisasi ‘charity’ atas nama Islam di peringkat antara bangsa yang turut bertapak di Malaysia. Gaji pengarah dan kakitangan mereka melampau-lampau tingginya sedangkan mereka menggunakan 100% dana sumbangan.

Contohnya dalam kes misi bantuan ke Syria. Jutaan RM yang dikutip digunakan untuk membeli barang bantuan yang sangat banyak dan dihantar menggunakan kapal yang akhirnya sampai ketika tarikh luput telah berlalu. Ada barangan yang tidak luput tetapi menjadi sampah sahaja kerana tidak menjadi keperluan oleh penerima.

Mari kita buat perbandingan sebelah menyebelah. Jika bantuan ke Syria yang terkumpul ialah RM1 Juta. Kemudian ia melibatkan pembelian berbanding pemindahan dana ke negara berjiran dengan Syria untuk pembelian bekalan. Pastinya masa dan dana dapat dijimatkan, khasnya kos logistik seperti pengangkutan dan kos pengurusan jual beli. Itu tidak termasuk pembelian yang tidak amanah. Contohnya pembelian berharga RM50 diberikan bil RM100 sementara yang RM50 lagi untuk masuk saku sendiri.

Rotary Club berkonsepkan “1 Dollar diberi, 1 Dollar yang sampai”. Di antara pemberi dan penerima adalah VOLUNTEER / SUKARELAWAN yang memang bekerja tanpa gaji. Malah, mereka sendiri yang memodalkan kerja kebajikan itu. Sebab itu sangat kurang selera untuk menyeleweng kerana sumbangan yang mereka belanjakan itu pun wang dari saku mereka juga.

Sistem kutipan sedekah Orang Islam pula jika diber RM10, yang sampai hanya RM1 sahaja. Kami sangat menyetujui FAKTA ini kerana kami juga banyak pengalaman dan kami ada data-datanya. Mengapa begitu? Kerana kita TIADA VOLUNTEER YANG SEBENAR. Ramai sukarelawan kita yang bergaji, berelaun, berupah, berkomisyen dan bekerja dalam pejabat mewah yang juga menggunakan dana sedekah dan bukan menggunakan dana sendiri.

Ramai sukarelawan Islam pada hari ini bukanlah bekerja untuk menjadi sukarelawan, tetapi banyak (walaupun tidak semua) yang kami lihat menerima lebih dari apa yang mereka beri. Ada yang bermasalah untuk mendapat kerja yang baik kemudian menyertai gerakan-gerakan sukarelawan yang memberikan mereka elaun.

Ini semua sudah hilang ketulenan sebagai sukarelawan. Orang Bukan Islam membuat kerja sukarela dan mereka sendiri keluarkan infaq yang besar. Sistem infaq pendapatan 10% anjuran Islam itu mereka yang komited untuk laksanakan. Sebab itu tabungan dana mereka banyak. Kita sendiri yang Islam ini tidak sudi melakukannya. Buat kerja sukarela siap dapat elaun dan menyelewengkan dana lagi. Sampai tidak larat kita nak dengar kes-kes penyelewengan sebegini sekarang ini. Malu bukan?

PRINSIP DAN MODUS OPERANDI RPWP

Dalam penerbangan itu WAKIL kami sempat menerangkan bahawa konsep Rotary Club itu sangat mirip dengan apa yang kami laksanakan. Kami ditubuhkan dengan dana dan aset kami sendiri keseluruhannya. Sehingga hari ini, kami masih dengan kumpulan SEKITAR 20 ORANG pengasas yang sama. Sedekah kami tidak minta dengan paksa, tetapi bila orang datang memberi kerana sukahati dengan kami, kami tetap alu-alukan dan hargainya kerana memang kami ingin kongsikan hasilnya kepada semua. Apapun, kami tetap meneruskan konsep PUASA, terus berjimat cermat untuk mendapatkan keberkatannya. Sesudu simen tumpah yang bernilai 10 sen pun kami kutipnya semula.

Untuk menampakkan konsep IKHLAS yang kami prinsipkan sebagai KHOLAS, berhabis atau ALL OUT, maka kami berhabis harta dan diri kami sendiri untuk bangunkan Rumah ini. Sebelum terhasil bukti dari kerjabuat kami dahulu, kami tersembunyi dan tidak dikenali sehinggalah pada tahun ke-8 kami ditubuhkan. Selepas itu barulah sedikit demi sedikit masyarakat umum nampak. Kami terus istiqomahkan dan sejak akhir-akhir ini, khususnya sejak hujung tahun lepas, umum mula memBENARkan hasil usaha ini dengan bersedekah untuk berkongsi ‘pahala’ demi mempercepatkan perkembangan RPWP membangun semula praktis agama melalui anak-anak ini.

Mereka yang hadir atau mengikuti perkembangan RPWP tahu bahawa semua dana sedekah 100% digunakan untuk pembelaan asnaf dan anak yatim seperti yang diakadkan. Kami teruskan usaha dalam keadaan berpuasa dan berjimat cermat. Umum perasan perkembangan RPWP hari demi hari. Itu tanda zakat mereka itu berkat dan diberkati. Pengasas yang berhabis harta juga turut membanting tulang bertahun-tahun. Semua perbelanjaan diputuskan dalam syuro, tiada langsung ruang penyelewengan.

Seperti apa yang ditulis dalam akhbar Berita Harian ruangan Famili pada 18 April 2014. Di RPWP, semua pengasasnya duduk di rumah yang sama, melakukan kerja apa saja bersama-sama, pakai jenis baju yang sama, makan makanan yang sama dan naik kenderaan yang sama dengan anak-anak. Selain dari berhabis harta, mereka juga jadi murobbi, pengurus, malah menjadi pemandu serta buruh binaan rumah yang dibina secara gotong royong ini. Walaupun mereka bergelar doktor, CEO, usahawan, pensyarah universiti di luar sana, namun konsep sukarelawan yang tulen itu menjadikan mereka ini bekerja setiap hari semenjak 2005 dahulu tanpa satu sen pun gaji di RPWP.

Kami berpuasa dari bermewah-mewah untuk peribadi. Kami salurkan semua hasil puasa itu sebagai sedekah untuk pembangunan, kesihatan dan pendidikan anak-anak yatim dan asnaf ini. Sebahagian dari pengasas terpaksa berhenti kerja di luar untuk mengabdi sepenuh masa bekerja di Prihatin tanpa gaji. Namun begitu, mereka tetap kecukupan seadanya, di atas tanggungan dana dari pengasas yang masih bekerja dan menjalankan perniagaan. Kerana itu, sedekah dari orang awam tidak terseleweng, 100% sampai kepada golongan sasaran.

http://prihatin.net.my/2013/08/29/pengorbanan-impian-seorang-ayah/

Semua itu hanya terjadi jika ada ketulusan dalam menjadi sukarelawan dan ada perasaan MALU untuk makan wang derma orang ramai. Sukakah kita memberi sedekah RM1000 tetapi yang sampai hanya RM100 dengan kebanyakannya tercicir di tengah jalan? Dalam konsep perbandingan dengan Rotary Club, adakah mereka lebih baik ataupun saluran sedekah orang Islam pada hari ini lebih baik? Tepuk dada, tanya iman.

Etika kepimpinan yang ditunjukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat r.a. dahulu telah diamalkan oleh golongan bukan Islam. Baginda dan sahabat HIDUP ALA KADAR SAHAJA DENGAN BIAYA BAITULMAL. Setiap kali ada baki peruntukan peribadi yang tidak dibelanjakan, mereka kembalikan semula di hujung tahun. Berapa ramaikah para pengurus zakat dan pemimpin negara kita sanggup berbuat begitu?

http://prihatin.net.my/2013/12/18/pamplet-baru-bingkisan-kasih-dari-rpwp/

KESIMPULAN

Kami di Prihatin mengambil uswah terbaik dari praktis sunnah dan contoh etika terbaik dari segenap manusia tidak mengira agama dan bangsa. Kami percaya, segala yang baik itu adalah Islam dan wajar dicontohi, yang buruk itu bukan Islam dan wajar ditinggalkan. Jika kami mampu kutip pelajaran dari mereka, mengapa perlu kita nafikan kebaikannya?

Kemunafikan dan kepalsuan tetap akan terbongkar juga akhirnya. Ia tidak akan kekal lama. Mustahil penyelewengan derma 1.7 juta RM untuk membina surau boleh disembunyikan jika surau tidak terdiri. Masyarakat boleh nilai keikhlasan, ketelusan dan kebenaran atas hasil usaha kita. Apabila masyarakat nampak jelas bahawasanya usaha kita itu di jalan yang benar, sesuai dengan kehendak ALLAH dan SUNNAH melalui hasil kerja kita, InsyaAllah ramailah yang akan tampil membantu dengan sukarela tanpa diminta-minta.

Itulah hakikat SIDDIQ (benar) yang disaksikan manusia (SYAHID/SYAHADAH) lalu masing-masing membenarkan dengan SODAQOH (sedekah). Selapas itu barulah seronok dan puas hati kita sama-sama BERHAMDALAH. Barulah puas hati menyebut SODAQO-ALLAH dan SODAQO-RASULULLAH, bukan sekadar bacaan lafaz sahaja, tetapi melalui PERLAKSANAAN DAN HASILNYA.

Diperingkat awal dahulu, Nabi SAW dan sahabat-sahabat juga menegakkan Islam bukan dari sedekah orang ramai. Nabi Muhammad SAW, Saidina Osman, Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar RA kesemuanya golongan professional dan pemimpin syarikat. Mereka bukan gelandangan, bahkan orang hebat yang kaya. Bezanya mereka sanggup salurkan kekayaan itu kepada pembangunan Islam, tidak seperti kita yang menjual Islam untuk jadi kaya.

Selepas penyatuan Madinah, Islam sudah menyerlah, barulah dana sumbangan datang mencurah-curah dari orang awam (ansar). Namun kesemuanya juga disalur kepada pembangunan Islam, bukan untuk peribadi. Itulah konsep puasa. Individu seperti Abu Bakar a.s. dan para sahabat lain sewajarnya mampu hidup kaya raya dengan harta mereka, namun sanggup membenarkan (men’siddiq’kan) dengan sedeqah. Keseluruhan harta dan tenaga diserahkan untuk menyokong dakwah Nabi SAW.

Kerja yang dilakukan Abu Bakar a.s. itu adalah kerja tidak bergaji malah memerlukan pelaburan dari sakunya lagi. Tetapi pada hari ini, kita mahu lakukan kerja sukarela dengan pelbagai jenis upah pelbagai bentuk. Kontrak buat bihun dan nasi lemak untuk mesyuarat sendiri pun kita saling berebut.

Dalam masa yang sama, kita mengharapkan ISLAM ITU TERTEGAK SEMULA. Bolehkah ia berlaku? Kita sendiri hanya duduk menadah sahaja mengharapkan Islam tegak dengan sendirinya? Ermmmm… lambatlah lagi jawabnya sebab “Allah tidak akan ubah nasib kita tanpa kita bangun berusaha bersungguh-sungguh…”

Mari sama-sama kita bangun menggalang nasib agama demi anak cucu yang bakal kita tinggalkan. Jika tidak sekarang bila lagi? Jika bukan kita siapa lagi? Bukankah Islam itu tinggi? AL ISLAAMU YA’LU WALA YU’LA ALAIK..?

WAJARKAH KITA HANYA MEMINTA-MINTA DAN MENGHARAPKAN PIHAK KETIGA? BUKANKAH ALLAH ITU BERDIRI DENGAN SENDIRINYA? WAJAR BUKAN JIKA AGAMA INI DIDIRIKAN DENGAN SIKAP MANDIRI PENGANUTNYA?

Kudap malam minggu,
WARGA PRIHATIN

Bomoh – Antara khilaf agama & kecelaruan politik

ULASAN KHUSUS : ISU BOMOH DALAM MISTERI MH370 – ANTARA KHILAF AGAMA & KECELARUAN POLITIK

Kesedihan keluarga dan para penumpang yang kehilangan terpisah secara misteri dengan insan tersayang semakin memuncak hingga ke hari ini. Kejatuhan saham MAS cukup menyedihkan. Kita semua dalam keadaan berkabung kerana kehilangan aset, maruah dan nyawa. Kehadiran Raja Bomoh VIP melakukan ritual TELEK di KLIA, satu tempat yang sangat terkawal keselamatannya di depan wartawan pula memberi tekanan kepada maruah agama Islam di mata dunia.

Sudahlah berita yang baik tidak diminati oleh media luar, dihidang pula dengan “bahan” yang boleh memburukkan imej Islam, maka lajulah berita tentang bomoh ini sampai ke seluruh dunia dalam sekelip mata. Seluruh masyarakat dunia mengejek dengan turut melakunkan aksi mentera.

Berita Raja Bomoh yang diputar hebat oleh pelbagai pihak telah membuat beliau marah. Tidak pasti apa dan siapa yang menjadi ‘backup’ di belakang beliau sehingga berani mengeluarkan kenyataan berbentuk ancaman sedemikian rupa. Seorang menteripun beliau berani ajak bertarung secara jantan, bahkan mahu ditampar seperti beliau menampar seekor buaya tembaga sehingga mati. Ditambah pula dengan ancaman tindakan mahkamah, tuntutan gantirugi 10, 20, kemudian 100 juta pula diminta.

Kami mengikuti perkembangan Raja Bomoh dengan hati-hati termasuk kesemua ulasan dan komentar yang berbagai rupa. Kami kira sudah cukup dengan pelbagai ulasan dari pelbagai peringkat. Malangnya semakin hari semakin ramai yang mendesak agar kami turut memberi ulasan mengikut sudut pandang yang lebih luas. Ulasan WP biasanya agak berlainan kata mereka.

Tidak pasal-pasal Malaysia ditempelak oleh masyarakat dunia, khasnya dunia Islam atas kecelaruan dari upacara Raja Bomoh ini. Apapun kita bersyukur atas tindakan pihak Penguatkuasa JAIS yang menempatkan pegawai mereka di KLIA untuk mencegah sebarang upacara yang sama berulang lagi. Kita yakini semua yang berlaku itu ada hikmahnya.

BICARA AKHLAK & BOMOH

Isu bomoh ini telah menambah runtuhan akhlak umat masa ini. Samada yang mengeji dan yang dikeji tidak jauh bezanya. Puak A mengatakan Puak B yang membayar aksi bomoh di KLIA. Puak B pula kata ada bukti yang puak A juga ada menggunakan khidmat bomoh yang sama untuk tujuan politik. Maka beredarlah video upacara ‘menelek’ siapa bakal menang di PRK Kajang oleh Raja Bomoh yang sama. Namun itulah dia tabiat politik dan politiking.

Sebelum ini sudah banyak sekali kita baca berita tentang penggunaan khidmat bomoh oleh ahli politik. Dikatakan ramai ahli politik ada bomoh peribadi masing-masing. Ada yang sampai peringkat berbunuhan sesama sendiri. Kecelaruan pada orang awam tentang bomoh lebih teruk lagi. Berbagai berita kita baca di mana anak sanggup membunuh bapa, adik sanggup bunuh abang, pernikahan dibatalkan di saat akhir, hanya dengan mendengar kata tukang telek/bomoh sahaja. Tidak termasuk lagi kes seperti anak gadis dirogol oleh sang bomoh..!.

Dalam isu Raja Bomoh VIP dan menteri ini kami melihat satu situasi akhlak yang amat menyedihkan. Maruah dan kedaulatan seorang menteri muda dipijak-pijak secara terbuka oleh seorang bomoh yang ‘belum cukup tua’ dan belum boleh di gelar pikun atau nyanyuk lagi. Terlalu rendah akhlak kita di mata umum. Kematangan akal fikiran dan keteguhan akidah jauh sekali.

Yang paling menyedihkan ialah sikap bongkak dan riak dalam pembomohan ini. Upacara yang jika sekalipun dirasakan betul itu tidak seharusnya dibuat secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Semua kehebatan diceritakan depan pemberita yang seramai itu. Selebihnya kita fikirlah sendiri kewajaran dan kewarasannya. Yang pasti Allah tidak suka hambanya takbur dan ‘menunjuk-nunjuk’.

KONFLIK AKIDAH – ANTARA LOGIK/MAGIK – ANTARA SAINS KASYAF, RUKYAH & FALAK

Aqidah adalah bicara ikatan tasdiq hati. Ia dizahirkan melalui lafaz aqad/ikrar yang mengikat hati dan akal kita dengan Allah. Selagi kita masih nampak keesaan Allah dan bergantung dengannya, selagi itu aqidah kita akan kemas terikat. Tidak akan tergamak kita menduakan Allah, seolah-olah sudah hilang kepercayaan dan kebergantungan kita padaNya. Sandaran kepada bomoh ini boleh menghapus akidah, menjurus kepada syirik (menduakan Allah) NAUZUBILLAH.

Cerita kekebalan dan kehebatan diri, cerita boleh nampak perkara yang ghaib, seperti apa yang ada di sebalik dinding, atau tahu perkara yang belum terjadi itu sahaja sudah menyalahi fitrah. Mukmin seharusnya merendah diri, mengakui hanya Allah yang maha hebat dan perkasa. Allah juga telah tetapkan bahawa hanya Allah yang tahu akan perkara yang ghaib. Hari ini, ada seakan-akan seorang manusia yang mengetahui yang ghaib seperti “Tuhan”.

Nabi SAW sendiri tidak kebal. Dibaling batu luka juga dahinya, patah juga giginya, mengalir darah sampai ke kaki. Tapi bagaimana pula 313 orang boleh menang mengalahkan 1000 orang musuh di perang Badar? Itu kerana Baginda kobarkan semangat bala tenteranya, diberikan kefahaman tujuan dan strategi perang yang meyakinkan serta disusun saf mereka dengan rapi. Walau pun menang, tetap ramai yang gugur syahid. Tidaklah mereka itu kebal. (QS:8/65)

Sayidina Hamzah r.a. bapa saudara baginda juga gugur di perang Uhud, malah dikelar-kelar dengan kejam sekali oleh musuh. Mengapa tidak digunakan sahaja khidmat bomoh “ISLAM” yang kebal, yang kekuatannya jika ditampar buaya tembagapun boleh maut. Jika ia benar dari Islam, pastinya Nabi yang akan tahu dan amalkan dahulu berbanding kita. Tetapi tidak, jika dibaling dengan batu sehingga luka di dahi ia tetap luka dan sakit. Jika diracun bakal maut. Itulah bentuk telekan yang Nabi SAW ajarkan.

Dalam masa kita akur ketetapan Allah dalam quran bahawa Nabi pun tidak tahu perkara yang ghaib, tetapi banyak juga kita dengar seolah-olah baginda tahu perkara ghaib pula. Contohnya, banyak perkara akhir zaman telah baginda firasatkan, banyak hadis tentang keadaan syurga dan neraka, bahkan futuh Mekah itu sendiri pun sudah baginda rukyahkan sebelum ianya berlaku (QS:48/27). Tapi bagaimana?

Secara sainsnya, ada beberapa sudut pandang dalam hal ini. Pertamanya baginda adalah insan yang dibimbing wahyu. Keduanya baginda sepertimana nabi-nabi lain menggunakan sepenuh-penuhnya FORMULA yang diwahyukan untuk MENGATUR TINDAKAN. Contohnya jika perpecahan itu melemahkan, baginda atur umat agar melakukan perintah Allah untuk bersatu. Kemudian baginda sandarkan kepada janji Allah untuk memberikan kekuatan hasil dari penyatuan itu.

Banyak lagi kehebatan yang kita lihat sebagai metafizik telah berlaku kepada para nabi Allah. Sebenarnya kisah metafizik yang diceritakan dalam quran itu adalah suatu imbasan mutasyabihat yang sangat strategik. Kita akan menjadi manusia yang jahil, lemah dan zalim jika hanya suka duduk memuja, mengharapkan magik dan metafizik sahaja. Malanglah kita yang tidak rajin meneliti dan memahami konteks mutasyabihatnya lalu bersangka-sangka yang para nabi itu mempunyai kuasa magik semata-mata.

Rugilah jika kita tidak ambil pelajaran dari contoh kisah metafizik yang sekalipun mungkin telah berlaku secara fizik itu untuk menukarkannya menjadi satu kehebatan mutasyabihat secara strategik lalu berjaya menikmati realiti fiziknya. Selama ini kita hanya mampu berbangga dengan kehebatan Allah dari semua unsur metafizik itu saja. Yang Allah mahu ialah memuja kehebatan ‘strategi’ melalui falsafah mutasyabihat dari kisah metafizik yang sekadar menjadi sandaran pelajaran itu, bukan metafiziknya.

Jika berterusan demikian, samalah kita dengan jahiliyah sejak dahulu yang tidak habis-habis mengatakan para nabi itu adalah tukang tenung, ahli sihir atau orang gila yang penuh dengan metafizik. Sedangkan para nabi sebenarnya sedang menyampaikan FORMULA bagaimana harus berbuat untuk kita turut jadi hebat dari semua kisah-kisah itu.!

Bertelekan dan berdipan-dipan di majlis ilmu (mutasyabihat syurga) yang para nabi lakukan itu adalah satu bentuk syuro untuk mengatur siyyasah. Mereka bukan hanya menelek dengan melihat air dalam mangkuk saja. Ia adalah aktiviti berjemaah untuk berpadu kepakaran, menganalisa segala input, mengatur tindakan dan MENELEK kesannya. Semuanya berdasarkan wahyu dan tindakan berjemaah mengikuti kehendak wahyu itu. Di situlah hadirnya kebenaran segala yang ditelek oleh mereka.

Contohnya apabila Musa a.s. bertelekan memukul tongkat di laut sebelum terbelahnya lautan. Itu adalah analogi tongkat sebagai ‘petunjuk’ yang akan membelah lautan manusia di peringkat awalnya. Sebahagian akan menerima petunjuk itu sebagai golongan kanan, sebahagian lagi mendustakan sebagai golongan kiri.

Di celah belahan dua kelompok manusia itulah Musa a.s. berjalan mengikut petunjuk dari tongkatnya lalu dikejar Firaun. Dengan kehebatan petunjuk itulah Allah yakinkan Musa a.s. serta pengikutnya bahawa lautan manusia yang terbelah tadi pasti akan bercantum semula untuk mengikuti langkah baginda. Akhirnya Firaun yang angkuh itu lemas kerana ditinggalkan pengikutnya. Bolehkah anda lihat fenomena itu sedang berlaku sekarang?

Bacaan Rasulullah SAW tentang al-Masih Dajjal, al-Mahdi, Isa a.s. dan peristiwa-peristiwa akhir zaman juga seolah-olah menampakkan unsur telek dan tenungan. Sebenarnya itu adalah fenomena membaca tanda dan mengatur strategi. Firasat itu berdasarkan iqra’ baginda setelah mengkaji unjuran perkembangan peradaban manusia. Apa saja tabiat yang umat amalkan, maka itulah akibat yang bakal diterima. Ini adalah iqra’ wahyu, satu FORMULA bagaimana berlakunya suatu kejadian. Bukan satu firasat kosong. Kerana itu ianya boleh diubah dengan doa/dakwah, dengan bimbingan wahyu yang jelas difahami maksud dan perlaksanaannya.

Semua kitab samawi juga berdasarkan pelajaran yang diambil dari unjuran testimoni serta pengalaman baik dan buruk masa lalu. Semuanya bakal menjanjikan samada kejayaan ataupun kehancuran, bergantung sejauhmana umat memahami, meyakini dan melaksanakan perintah dari kitab mereka. Telekan ke atas kronologi / testimoni itulah yang baginda kaji dan jadikan satu ‘bacaan’ apa bakal berlaku di masa depan. Itulah asas ilmu kasyaf, rukyah dan falaq yang sebenar. Bukan mengikuti falaq dari sumber was wis dan hasad dengki (QS: 113-114)

KAITAN AYAT QURAN & BOMOH, SIHIR, TUKANG TENUNG / TELEK

Alangkah sedihnya melihat kejahilan generasi kita tentang quran dan isu bomoh ini. Asal sahaja Si Bomoh ada baca quran dalam jampi mentera mereka, maka dikatakan itu yang hak dan benar. Kesan magik dan metafizik dijadikan ‘ukuran kebenaran’ pula. Kami ingin tegaskan prinsip itu telah BERLELUASA menipu kita tetang kebenaran.

Mari fikirkan sejenak. Adakah unsur syariat/syarak dari wahyu yang dibacakan itu yang memberikan hasil? ataukah sebenarnya unsur pujaan berupa syair, sihir, syirik dan tahyul yang menghasilkan kesan metafizik dan magik itu?

Jika begitu bagaimana pula dengan bomoh Siam, dukun Indonesia, bomoh orang asli, bahkan David Coperfield dan ramai lagi magician yang jauh lebih magiknya dari kita? Adakah mereka ini semuanya turut membaca mentera ayat suci alquran? Jadi, apa bezanya mereka dengan kita? Di mana nak kita kaitkan mentera quran yang memberikan hasil yang sama itu? Sila baca firman di bawah nanti untuk jawapannya.

Sebenarnya bahasa apa sekalipun boleh dijadikan mentera. Apa sahaja yang kita puja akan menghasilkan tenaga aura metafizik dan magik itu. Ada yang berupa busut, keris, cincin, kain kuning, kain hitam, kayu tas, buluh, rotan dan berbagai lagi. Terbitan metafizik itu adalah sejenis ‘makhluk’, satu fitrah alam kurniaan Allah. Terbitan itu telah Allah tetapkan melalui fenomena kajiaura dan metafizik. Semua itu adalah jadian dan pinjaman dari Allah. Tentunya Allah adalah sebaik-baik dan sehebat-hebat pemilik metafizik.

Bagaimana mekanisma quran itu menjadi syifak dan menyembuhkan penyakit?

QS: 10. Yunus 57. “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Nabi SAW sabdakan bahawa kebanyakkan penyakit itu bermula dari hati. Ia terbit dari hati yang resah dan bingung akibat kejahilan. Kehidupan secara jahiliyah itu mencorak penyakit kepada kita. Lalu Allah datangkan pelajaran untuk menenangkan dan menambah keyakinan dalam jiwa manusia. Petunjuk itulah yang menjadi rahmat yang meyakinkan lalu mampu menyembuhkan pelbagai penyakit lainnya melalui pembetulan tabiat manusia.

Jika kita baca kuat-kuat dan ulang-ulang syair dan lafaz wahyu menjadi mentera tanpa memahami, adakah apa-apa pelajaran dari bacaan kita? Jika tidak, mampukan wahyu itu memberi ketenangan jiwa yang bersifat interinsik/dalaman dan kekal? Mampukah mentera itu membetulkan kesilapan yang telah menjadikan kita sakit dari carahidup/habit yang jahil? Mampukah mentera itu memberi kekuatan jiwa melalui keyakinan dan keimanan dari pelajaran hasil bacaan kita tadi? Wahyu berikut mungkin boleh membantu…

QS: 69. Al Haaqqah 38-43

Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu Rasul yang mulia, dan bukanlah ia perkataan seorang ‘PENYAIR’. Sedikit sekali kamu BERIMAN kepadanya. Dan bukan pula perkataan BOMOH / TUKANG TENUNG. Sedikit sekali kamu mengambil PELAJARAN daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.”

52. At-Thuur 29. Maka tetaplah memberi peringatan, dan disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah kamu seorang BOMOH / TUKANG TENUNG dan bukan pula seorang gila.

Ada kalanya bomoh menyampaikan berita yang mengandungi kebenaran, namun di waktu yang sama diselit beberapa amalan syirik kepada kita tanpa disedari. Contohnya, mensyaratkan puasa sunat, baca zikir tertentu atau menyembelih haiwan tertentu. Itu semua adalah ibadah yang hanya layak dilakukan kerana Allah dan atas perintah Allah, bukan kerana bomoh dan jin mereka. Inilah unsur syirik dalam ibadah ciptaan bomoh yang tidak kita sedari.

Uswah dari Nabi Ayub a.s. dalam menghadapi penyakit harus kita ambil pelajaran. Baginda tetap bertawakkal kepada Allah, menolak tawaran pihak yang mahu dan mampu kononnya menyembuhkan penyakit yang dideritai sekian lama itu. Mampukah kita mengikut sunnah itu?

Allah berfirman: “Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan asma-ul husna itu dan tinggalakanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam penggunaan nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. Al-A’raaf : 180)

Biasanya bomoh akan mendakwa mengetahui perkara ghaib seperti berita tentang perkara-perkara akan datang. Dakwaan itu biasanya bersandarkan perkhabaran yang dibisikkan oleh golongan jin dan bijakpandai yang mencuri-curi berita lalu diadun dengan ratusan kebohongan untuk membuat manusia mempercayai ramalan tersebut. hadis berikut menjelaskan…

Orang-orang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang para dukun atau bomoh, maka baginda menjawab: mereka itu TIDAK BERGUNA SEDIKITPUN”. Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah kadangkala mereka berbicara tentang sesuatu dan ternyata benar ia terjadi”. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab: “Kebenaran itu ialah suatu yang dicuri oleh satu jin, lalu ia lontarkan pada telinga kekasihnya (bomoh) dan mereka mencampuradukkan dengan seratus pembohongan.” (al-Bukhari & Muslim daripada Ai¬syah r.ha)

Rasulullah s.a.w. juga bersabda: “Sesungguhnya para malaikat turun ke al-Anan iaitu awan, lalu mereka saling bercakap-cakap tentang masalah yang diputuskan di langit dan syaitan-syaitan mencuri-curi dengar apa yang diperkatakan, maka syaitan berjaya mendengarnya lalu syaitan menyampaikan kepada para bomoh dan mereka pun menokok tambah dengan seratus pembohongan dari mereka sendiri” (HR Al-Bukhari daripada Aisyah r.ha).

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْئٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا
Barangsiapa yang mendatangi bomoh untuk bertanya tentang sesuatu perkara lalu dia membenarkan apa yang bomoh itu katakan, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari”. (HR Muslim )

مَنَ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
Barangsiapa yang mendatangi bomoh lalu ia mempercayai apa yang bomoh itu katakan maka kafirlah ia terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.” (HR Abu Daud )

BERBOMOH MEMBAWA KEPADA SYIRIK

Jika Tauhid bermaksud ‘MengESAkan’ Allah S.W.T., maka makna syirik pula ialah ‘MENDUAKAN’ keESAan Allah. Syirik adalah dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Ia tidak akan diampuni Allah. Segala amalan lalu juga akan terhapus. Firman Allah S.W.T.:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (Al-Nisa’ / 4 : 48 )

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang sebelummu: “Jika kamu mempersekutukan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. ( Al-Zumar : 65 )

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ
Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. (Al-Hajj / 22 : 31)

AMALAN PERBOMOHAN TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TANDA AKHIR ZAMAN.

Para ulama seumpama bintang di langit yang menjadi petunjuk kepada para pengembara, maka apabila mereka tiada, pengembara akan hilang pedoman dan langit menjadi suram tidak berseri. Ini bermakna kewafatan seorang ulama itu adalah merupakan suatu musibah yang besar pada umat Islam. Di antara tanda-tanda Kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Hal ini telah dijelaskan dalam himpunan banyak kitab hadis akhir zaman, antaranya oleh Syeikh Banjari. Antara hadis dan firman yang terkait ialah,

Bahawasanya Allah SWT tidak mencabut ilmu itu sekali gus dari dada manusia, tetapi Allah SWT menghilangkan ilmu dengan mematikan alim ulama’, maka apabila sudah ditiadakan alim ulama’, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka, apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang yang lain”. (Riwayat Muslim Daripada Abdullah bin ‘Amru fin al ‘Ash)

Abdullah bin Mas’ud RA berkata:

Hendaklah kalian memiliki ilmu sebelum ilmu itu diangkat dan dilenyapkan, lenyapnya ilmu dengan wafatnya orang yang mengajarkannya. Seseorang tidak akan mungkin dilahirkan dalam keadaan ilmu, kerana sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar.”

Perhatikan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 90-91 ini:.

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum arak, berjudi, berhala, menelek nasib adalah perbuatan keji daripada amalan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu mudah-mudahan kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama kamu lantaran daripada arak dan judi, dan menghalangi kamu dari mengingat ALLAH dan daripada melakukan solat, Adakah kamu hendak berhenti dari melakukan perkara-perkara keji itu atau kamu masih berdegil“.

KESIMPULAN:

Boleh jadi buku nanti jika kami teruskan ulasan ini. Kesimpulannya, kembalikan sunnah ‘BASTOTAN FIL ILMI WAL JISMI’ “Dengan Ilmu yang luas, tubuh jadi perkasa” (QS:2/247). Unsur magik itu menggunakan kekuatan luaran, sedangkan tauhid menerbitkan kekuatan dalaman. Itulah hadiah Allah untuk para mukmin. Ilmu dan Iman itu yang mahu diwariskan oleh para anbiyak kepada kita. Tanpanya maka lakulah kelentong sang bomoh. Jadi ulam Dajjal saja kita ini dan lemahlah semuanya. Ini bermakna sudah hilang / berakhirnya zaman kehebatan Islam hasil dakwah baginda SAW. Ya, amalan berbomoh inilah salah satu tanda berakhir zaman kegemilangan agama.

Mari teruskan berdoa untuk #MH370 #PRAY4MH370 #PrayForMh370 #DoaUntukMH370 #doakanMH370

Maafkan kami kerana ulasan ringkas jadi panjang sebab ini isu akidah menyentuh amalan harian yang sangat penting.
WARGA PRIHATIN

Tidak kenal Kitab bermakna tidak beriman

00 42 52KITA BANYAK MENUDING SI ANU KAFIR, SI FULAN MUSYRIK, KAWAN TU MUNAFIK. KITA SAHAJA YANG BERIMAN DAN TERUS BERSANGKA-SANGKA KITA TELAH DAN MASIH BERIMAN. BERIKUT INI ADA SEDIKIT BINGKISAN, ALLAH BAYANGKAN SIAPA SEBENARNYA MUNAFIK, BERIMAN DENGAN IMAN YANG PALSU. MOHON TELITI TIAP BAIT KATA DALAM GAMBAR HIASAN SEBAGAI POKOK BAHAN FIKIR DAN ZIKIR KITA KALI INI.

QS: 2. Al Baqarah 8. Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah dan Hari akhirat! dan bukanlah mereka itu dari kalangan orang-orang yang beriman.

SUDAH BANYAK KITA BUANG MASA MENGUSAHAKAN BANYAK GERAK KERJA, NAMUN HAKIKATNYA SEMAKIN HARI KITA SEMAKIN KECUNDANG DAN HURU HARA. UMAT BERPECAH BELAH, BERFIRQAH-FIRQAH SALING BERBALAH, GEJALA SOSIAL, MAKSIAT, JENAYAH MENJADI-JADI. NAMUN KITA MASIH SOMBONG LAGI, TIDAK MAHU MENYERAH KALAH DAN MERENDAH DIRI.

KITA MASIH KEKAL INGIN MENCUBA JUGA, MENUNJUKKAN KEPANDAIAN DIRI KITA MENGURUS DUNIA. KITA TIDAK MAHU SERAH DIRI SEBAGAI HAMBA, PATUH SAJA UNTUK MENGURUS DUNIA KITA MENGGUNAKAN MANUAL YANG DIKIRIM OLEH PENCIPTA KITA, YANG MAHA PERKASA LAGI BIJAKSANA.

Surah 103 AL ‘ASHR (MASA)

1. Demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

SEDIKIT TAUSIAH (WASIAT) RINGKAS TENTANG KEBENARAN. SEMUGA SABAR DAN JANGAN SAWAN DAN MEROYAN MENERIMA HAKIKAT YANG TIDAK SIAPA BOLEH SANGKAL INI.

Perkongsian Iqra’
WARGA PRIHATIN

BUKAN SENANG NAK SENANG, TIDAK SUSAH NAK JADI SUSAH

00 mendaki

BUKAN SENANG NAK SENANG, TIDAK SUSAH NAK JADI SUSAH

Sirot al-Mustaqim adalah perjalanan meniti neraka untuk menuju ke syurga. Laluannya sangat halus ibarat rambut dibelah tujuh. Sukar untuk dilihat dengan sebelah mata (mata Dajjal). Harus menggunakan sepenuh deria, kedua belah mata, telinga dan dibantu pula dengan mata hati. Kita perlu fokus, teliti dan berhati-hati Untuk meneruskan perjalanan dengan selamat.

Sudah lama kita mempermainkan dan memperolok-olok ayat Allah. Ramai yang sudahpun kecundang dan terjerumus ke neraka dunia. Kita perlu lakukan transformasi, bunuh diri yang lama dahulu dan reset minda kepada diri yang baru. Kita harus berani keluar kampung, berhijrah meninggalkan qariah lama ke qariah baru yang menjadi mulkiah Din Allah (MADINAH) yang pasti.

Allah hanya beri kita 2 jalan untuk kita sendiri memilihnya. Mahu mengangkat martabat diri melalui peningkatan amal dengan ilmu sebagai insan yang MERDEKA, atau mahu terus meraba-raba beramal dalam kejahilan dan terjun ke neraka. Untuk mendaki, meningkatkan martabat diri memang melelahkan, namun hasilnya manis dan nyaman sekali. Paling mudah ialah untuk terjun ke jurang neraka.

MARI TADARUS, TAFAKKUR, TADABBUR DAN TABAYUNKAN WAHYU ALLAH

QS: 66. At-Tahrim 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan TIDAK MENDURHAKAI ALLAH terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

QS: 5. Al Maa’idah 105. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah TEMPAT MERUJUK kamu semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

QS: 4. An Nisaa’ 79. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.

QS: 4. An Nisaa’ 66. Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: “Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu”, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan,

QS: 3. Ali ‘Imran 186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, GANGGUAN YANG BANYAK YANG MENYAKITKAN HATI. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk URUSAN YANG PATUT DIUTAMAKAN.

QS: 17. Al Israa’ 7. Jika kamu berbuat baik, maka ia bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka itu bagi dirimu sendiri…

SURAH 2. AL BAQARAH

23. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami, buatlah satu surah yang semisal Al Quran itu dan AJAKLAH PENOLONG-PENOLONGMU selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

24. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya – DAN PASTI KAMU TIDAK AKAN DAPAT MEMBUATNYA, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya MANUSIA DAN BATU, yang disediakan bagi orang-orang ingkar.

25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam syurga itu, mereka mengatakan : “Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.” Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang disucikan dan mereka kekal di dalamnya.

195. Dan berinfaqlah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke jurang kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

204. Dan di antara manusia ada orang yang UCAPANNYA TENTANG KEHIDUPAN DUNIA MENARIK HATIMU, dan dipersaksikannya kepada Allah isi hatinya, padahal IA ADALAH PENENTANG YANG PALING KERAS.

205. Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

206. Dan apabila dikatakan kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah”, BANGKITLAH KESOMBONGANNYA yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

207. Dan di antara manusia ADA ORANG YANG MENGORBANKAN DIRINYA KARENA MENCARI KERIDHAAN ALLAH; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.

208. Hai orang-orang yang beriman, MASUKLAH KAMU KE DALAM ISLAM KESELURUHAN, dan janganlah kamu turut TABIAT SYAITAN. Sesungguhnya syaitan itu MUSUH YANG NYATA bagimu.

209. Tetapi jika kamu MENYIMPANG SESUDAH DATANG KEPADAMU BUKTI KEBENARAN, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

SURAH 3. ALI ‘IMRAN

133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,

134. Orang-orang yang menginfaqkan, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

135. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan PERBUATAN KEJI ATAU MENGANIAYA DIRI SENDIRI, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka TIDAK MENERUSKAN PERBUATAN KEJINYA ITU, SEDANG MEREKA MENGETAHUI.

136. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik ganjaran orang-orang yang beramal.

137. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, Karena itu BERJALANLAH KAMU DI MUKA BUMI DAN PERHATIKANLAH BAGAIMANA AKIBAT ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN .

138. ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi, jika kamu orang-orang yang beriman.

103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan KAMU TELAH BERADA DI TEPI JURANG NERAKA, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

105. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih SESUDAH DATANG KETERANGAN YANG JELAS kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,

106. pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya: “Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.”

107. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah; mereka kekal di dalamnya.

108. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya.

109. Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dirujuk segala urusan.

110. KAMU SEMUA ADALAH UMAT YANG TERBAIK yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan KEBANYAKAN MEREKA ADALAH ORANG-ORANG YANG FASIK.

111. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, SELAIN DARI GANGGUAN-GANGGUAN CELAAN SAJA, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

112. MEREKA DILIPUTI KEHINAAN DI MANA SAJA MEREKA BERADA, kecuali jika mereka berpegang kepada ikatan tali Allah dan ikatan dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka DURHAKA DAN MELAMPAUI BATAS.

199. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka BERENDAH HATI kepada Allah dan mereka tidak MENUKARKAN AYAT-AYAT ALLAH DENGAN HARGA YANG SEDIKIT. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.

200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

SURAH 7. AL-A’RAAF

2. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada KESEMPITAN DI DALAM DADAMU karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. AMAT SEDIKITLAH kamu mengambil pelajaran.

4. dan berapa banyak dari qariah yang telah kami binasakannya, maka datang kepadanya siksaan Kami diwaktu malam hari atau ketika mereka istirahat ditengah siang hari.

5. Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan Kami, kecuali mengatakan: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.”

6. Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus utusan kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyai pula para utusan itu,

7. maka sesungguhnya Kami akan di atas mereka dengan pengetahuan dan tidaklah Kami adalah ghaib

8. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung/berjaya (falah).

9. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan MEREKA SELALU MENGINGKARI/MENZALIMI AYAT-AYAT KAMI.

Iqra’ hujung minggu
Warga Prihatin

PARENTING TIDBIT – MEMPROSES ISLAM DAN IMAN ANAK-ANAK

00 islam dan imanPARENTING TIDBIT – MEMPROSES ISLAM DAN IMAN ANAK-ANAK

Ramai ibu bapa yang mengajukan persoalan kepada kami mengenai perangai anak-anak yang telah dididik dengan baik di rumah sejak kecil namun berubah menjadi liar apabila besar. Selain inbox, ada yang meluahkan masalah ini secara terbuka di ruangan komen dari artikel parenting kami. Ramai yang bertanya apa KAEDAH yang kami guna untuk memastikan masalah itu tidak berlaku.

Dalam isu ini ingin kami ajak pembaca merenung ayat yang kami paparkan di gambar hiasan. Kebanyakan quran menterjemahkan begini,

Orang-orang Arab Badui itu berkata: “KAMI TELAH BERIMAN.” Katakanlah: “KAMU BELUM BERIMAN, tapi katakanlah ‘KAMI TELAH TUNDUK’, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” – QS 49. Al Hujuraat 14.

Isu yang ingin kami ketengahkan di sini ialah jika kita ingin merasakan iman itu meresap ke dalam jiwa, kita harus sanggup tunduk kepada CARA HIDUP ISLAM, walaupun ada kalanya kita tidak suka.

PROSES KEISLAMAN DAN KEIMANAN

ISLAM ialah sebuah agama (cara hidup). Ia hanya berlaku dalam pengaruh jemaah (the power of the pack) melalui proses nasihat atau ingat-mengingati. Sabda Nabi SAW “Tidak ISLAM tanpa jemaah”dan “Dien adalah nasihat”. IMAN pula ialah pegangan kukuh yang menggambarkan tahap keyakinan seseorang.

Untuk mencapai tahap keIslaman seseorang dalam sesebuah jemaah, ia memerlukan satu USWAH yang jelas untuk dicontohi. Ia juga memerlukan peranan seorang PENGATUR yang berilmu, beramal serta tegas mengatur jemaahnya. Jemaah itu bermula dari sekecil-kecil unit keluarga, masyarakat dalam qariah, tempat kerja, NGO maupun sebuah negara.

PengIslaman harus dilakukan dengan sabar dan khusyuk. Ia harus melalui proses pendidikan, peringatan dan pemantauan dengan bersungguh-sungguh serta ISTIQOMAH. Setiap individu yang ingin diislamkan harus sanggup merendah diri untuk TUNDUK MEMATUHI segala cara hidup yang diarahkan.

Meletakkan seseorang dalam suasana dan cara hidup ISLAM tidak semestinya membuatkan seseorang itu beriman. Untuk mengimani ISLAM, proses PENDIDIKAN menjadi suatu kemestian. Kefahaman yang mendalam, ditambah dengan bukti kesejahteraan dari perlaksanaan cara hidup ISLAM yang sedang diamalkan itulah yang akan menjadikan seorang itu yakin dan mampu berpegang teguh dengannya.

SOLAT ADALAH TIANG AGAMA

Apa yang kami lakukan, kami tegakkan tiang itu seusia 7 tahun. Kami perintahkan anak-anak RITUALNYA dan secara istiqomah diajarkan pula AKTUAL dari setiap rukun dalam solat. Kami ajarkan anak-anak maksud bacaan yang dibaca dan gerak laku dalam solat. Contohnya: mengapa harus wudu’ ? Apa itu dan mengapa harus takbir? Iftitah? berdiri tegak dalam qiam? Mengapa wajib baca fatihah? Mengapa harus ruku’ dan patuh? Mengapa perlu sujud dan mengabdi? dan sebagainya.

RITUAL solat itu adalah sarana tarbiah untuk pembentukan keISLAMan. Pendedahan AKTUAL melalui proses tarbiah dan tazkiyah dalam ritual solat itu yang membuatkan anak-anak FAHAM DAN MEYAKININYA. Inilah yang akan membuatkan mereka merasakan IMAN ITU INDAH DAN NIKMAT.

QS: 5. Al Maa’idah

55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan SOLAT dan menunaikan zakat, seraya mereka TUNDUK.

56. Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya dia pengikut Allah, ITULAH YANG PASTI MENANG.

TUNDUK KEPADA ISLAM DAHULU UNTUK MEMBINA IMAN

Untuk menerapkan cara hidup Islam, anak-anak perlu ditundukkan dengan bijaksana bermula dari buaian lagi. Asas akhlak, disiplin dan kepatuhan diterapkan sewaktu pra-sekolah lagi. Dengan kepatuhan itu, anak-anak akan berpeluang mengikuti cara hidup ISLAM yang kita sediakan dan BERTABI’AT dengannya.

59. Al Hasyr 21. Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya TUNDUK terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

Jauh lebih penting ialah bagaimana kita sendiri harus mendidik diri untuk terlebih dahulu sanggup TUNDUK kepada sistem ISLAM yang ingin kita terapkan kepada anak-anak. Dengan itu anak-anak akan mencontohi kepatuhan kita. Jangan harap anak-anak akan dapat diislamkan jika ibu bapa masih hidup dengan cara kufur ingkar. Bapa tidak patuh kepada datuk/nenek, juga mengingkari hukum hakam dan suruhan ISLAM, Ibu pula sentiasa menunjukkan amalan nusyuz dan derhaka terhadap suami.

Pengalaman kami menunjukkan ramai ibu bapa yang datang merujuk, mencari kaedah penyelesaian masalah keluarga dan anak-anak, namun sukar menerima saranan quran dan sunnah yang telah kami amalkan. Ramai yang tidak mahu tunduk walaupun terang-terangan mengakui telah melihat perbezaan hasil didikan anak-anak dan semangat kekeluargaan Warga Prihatin depan mata mereka. Masih juga berdegil, tidak mahu mengubah cara hidup lama walaupun mengakui sedang mengharungi sengsara.

QS 40. Al Mu’min 66. Katakanlah: “Sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu SEMBAH SELAIN ALLAH setelah datang kepadaku KETERANGAN dari Tuhanku; dan aku diperintahkan supaya TUNDUK PATUH kepada Rabb semesta alam.

CARA HIDUP YANG MENGUTAMAKAN EGO DIRI, SIFAT KEAKUAN, SEMBAHAN PANGKAT DAN DARJAT, HARTA DAN ANAK-ANAK SANGAT TEBAL, WALAUPUN JELAS BERSALAHAN DENGAN KEHENDAK ALLAH.

QS 49. Al Hujuraat
1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu MENDAHULUI Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha MENGETAHUI.

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu MENINGGIKAN SUARAMU melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak HAPUS AMALANMU, sedangkan kamu tidak menyadari.

3. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.

ALLAH UTUSKAN RASUL MEMBAWA ILMUNYA UNTUK KITA. RASUL SUDAH WARISKAN KEPADA GOLONGAN YANG BERILMU (ULAMAK). JIKA KITA JAHIL, KITA AKAN TERSESAT DAN BINGUNG. HIDUP JADI HURU HARA. KITA PERLUKAN PETUNJUK DAN BERTAWAKKAL / BERWAKILKAN PETUNJUK ITU UNTUK MEMPERBAIKI KEADAAN. MALANGNYA ADA DI ANTARA KITA YANG SELALU MELANGKAH DAHULU SEBELUM ILMU DI SAMPAIKAN. ADA PULA YANG MENINGGI DIRI DAN MENUNJUK PANDAI. SIFAT EGO KITA MENGATASI KEHEBATAN ILMU ALLAH DAN USWAH RASULULLAH.

7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti KEMAHUANMU dalam beberapa urusan, benar-benar kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu ‘cinta’ kepada keimanan dan menjadikan KEIMANAN ITU INDAH di dalam hatimu serta menjadikan kamu BENCI KEPADA KEKAFIRAN, KEFASIKAN, DAN KEDURHAKAAN. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,

INILAH YANG HARUS KITA PASTIKAN TERJADI PADA ANAK KITA. ADAKALANYA PENGALAMAN YANG BERULANG-ULANG KAMI KONGSIKAN DENGAN JELAS. KAMI SANGAT MEYAKINI DAN TELAH MERASAI NIKMAT DARINYA. KERANA ITU KAMI SARAN JANGAN DIINGKARI KERANA APA YANG DILARANG ITU BAKAL MENYUSAHKAN JIKA DILANGGAR. NAMUN SEBAHAGIAN TETAP TIDAK PERCAYA DAN TERUS MENGIKUTI KEMAHUAN SENDIRI (TIDAK BERIMAN).

QS 42. Asy Syuura

45. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena (merasa) hina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata: “Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang KEHILANGAN DIRI MEREKA SENDIRI DAN KELUARGA MEREKA pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya ORANG YANG ZALIM ITU BERADA DALAM AZAB YANG KEKAL.

48. Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai PENGAWAS BAGI MEREKA. Kewajibanmu tidak lain hanyalah MENYAMPAIKAN RISALAH. Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, itu disebabkan PERBUATAN TANGAN MEREKA SENDIRI karena sesungguhnya manusia itu AMAT INGKAR.

KAMI KASIHAN MELIHAT KELESUAN DAN KESENGSARAAN YANG DIALAMI. ANAK JADI DERHAKA, LARI RUMAH, TERJEBAK DADAH, JENAYAH, DIRATAH JANTAN, HAMIL, BUANG BAYI, SUAMI LARI, ISTERI LARI, NUSYUZ, BAHKAN CURANG, WANG HABIS DAN SEBAGAINYA. NAMUN KAMI HANYA MAMPU MENUNJUKKAN CARA, TIDAK DAPAT BERBUAT APA-APA SELAGI DIRI SENDIRI TIDAK MAHU MEMBUAT ISLAH. ITU ALLAH GELAR MENZALIMI DIRI, JAHIL YANG TIDAK MAHU DIAJAR.

QS 49. Al Hujuraat

15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka TIDAK RAGU-RAGU dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

16. Katakanlah: “Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agama (CARA HIDUP) mu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu?”

17. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keISLAMan mereka. Katakanlah: “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keISLAManmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.”

18. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Keyakinan total, tanpa ragu-ragu adalah satu nikmat yang besar dan indah. Ia adalah seruan terpenting selepas kita faham Fatihah. Itulah ayat awal dalam surah al-Baqoroh (lembu betina). “ZAALIKAL KITAB. LAA ROIBAFI. HUDAN LIL MUTTAQIN. ALLAZINAYUKMINUNA BIL GHOIB” QS 2 AYAT 2-3.

Menyentuh perkara yang tidak dinampakkan (ghaib), kadangkala dengan melihat tanda, kami seakan sudah boleh baca apa yang sedang dan bakal berlaku walaupun tidak diceritakan. Seni makrifat ini kami dapati melalui testimoni dari berbagai-bagai subjek, yang berlaku berulang-ulang.

Ada juga klien yang cerdik pandai, moden dan berpangkat lalu sukar menerima cara ISLAM yang kami sarankan kerana dilihat agak kolot, bahkan meminta kami mengikuti cara hidup yang mereka rasa betul. Biasanya kami malas berdebat apabila disanggah. Namun jauh disudut hati merasa kasihan dengan kesengsaraan yang bakal dan sedang di alami, khasnya bagi mereka yang anak-anak masih kecil lagi.

KESIMPULANNYA

Siapkanlah diri untuk untuk patuh mengikuti cara hidup ISLAM dengan penuh khusyuk dan sabar dalam usaha untuk mempelajari dan meyakininya. Didik anak agar TUNDUK PATUH kepada arahan dan aturan hidup ISLAM sejak kecil melalui amalan SOLAT. Gunakan ritual solat untuk mentarbiah dan tazkiyah ahli keluarga kita, sehingga mereka mampu memahami solat secara aktual dan meyakininya dengan keimanan yang sebenar melalui kefahaman ilmu itu.

Harus cari jalan dan kepakaran untuk mengenalpasti tahap kefahaman dan keyakinan anak selepas mereka tunduk semasa dibentuk melalui cara hidup ISLAM. Tunduk dan ikut cara hidup ISLAM belum tentu mereka telah faham dan yakin. Jangan cepat selesa dengan cara hidup yang mereka ikuti depan mata kita sehingga mereka benar-benar dapat kita pastikan kefahaman dan keyakinannya.

Antara tanda yang dapat diperhatikan ialah melalui cara pertuturan mereka, tidan tanduk dan bahasa tubuh mereka. Memakai tudung, solat lima waktu dan lain-lain ritual rukun ISLAM belum boleh memastikan mereka beriman. Jika anak isteri masih tergamak berkata ‘ah’ kepada kita, masih tidak membalas sms, menyahut panggilan dengan segera, membantah suruhan dan sebagainya, itu tanda mereka belum beriman dan merasai indah dan nikmatnya iman.

Kudap Parenting
WARGA PRIHATIN

Wakaf Bas – Menunjang Program Pembelajaran Islam Sepanjang Hayat

00 WAKAF BAS ALL INPendidikan ALAM adalah mod pendidikan utama RPWP. Beberapa buah bas sedang dicari. Kami memikirkan perolehan melalui konsep,

1. Wakaf unit dari perseorangan atau syarikat
2. Wakaf dana secara kolektif (KONGSI WAKAF)
3. Pelupusan hadiah dari unit terpakai yang ingin dilupus atau lucut hak oleh jabatan kerajaan, syarikat korporat, pengusaha BAS dan sebagainya.
4. Unit yang ingin dijual segera dengan diskaun wakaf atau dengan harga berpatutan.

Anda juga boleh usulkan kepada mereka yang anda tahu memiliki kemampuan mewakaf sebuah bas atau ikut serta program KONGSI WAKAF. Anda boleh menyalurkan dana WAKAF BAS mengikut kemampuan ke akaun RPWP seperti di bawah. Setelah wang itu cukup, kami akan membeli BAS dan memperbaikinya di mana perlu.

PENDIDIKAN ALAM

Mod Pendidikan Islam terhadap para Nabi berlaku secara ALAM. Apa yang berlaku pada hari ini ialah pendidikan secara QALAM (Akademik). Di RPWP anak-anak diberikan keseimbangan pendidikan qalam & alam. Namun, penekanan adalah pada pendidikan secara alam.

Inilah gaya pendidikan bagaimana Nabi Musa belajar dengan nabi Syuib, juga belajar dengan Nabi Hidir tanpa ada kelas. Dengan Nabi Hidir, Musa a.s. hanya mengikuti perjalanan dan melihat bagaimana baginda melaksanakan siyyasah semasa dalam perjalanan. Begitu juga bagaimana Musa a.s. belajar dengan bekerja bersama-sama Nabi Syuib.

Nabi Sulaiman juga tidak pernah masuk universiti tetapi pendidikan baginda adalah melalui konsep alam apabila baginda mengikuti ayahandanya Nabi Daud sepanjang masa dan memerhati. Begitulah juga dengan nabi-nabi lain yang tidak bersekolah dan mendapat pendidikan secara qalam yang berjadual padat seperti kita sekarang tetapi mereka belajar SECARA ALAM.

Pada era moden pula, Sultan Mehmet Alfateh mendapat pendidikan dual mode iaitu pendidikan QALAM & ALAM. Alhamdulillah walaupun jumlah masa belajar anak-anak RPWP agak kurang berbanding pelajar lain (hanya sekitar 1.5 jam sehari) tetapi mereka mampu mendapat keputusan akademik yang baik berbanding anak-anak yang tumpuan ulangkaji mereka tidak boleh dikacau. Anak-anak Prihatin dibiasakan dengan kerja tangan, membantu orang tua, berkebun, menternak ikan dan pelbagai aktiviti ALAM yang menjadi modul integrasi segala pendidikan qalam yang mereka dapat di dalam kelas.

Sementara itu anak-anak RPWP meneruskan alam pembelajaran di setiap musim cuti tatkala anak-anak lain sedang bercuti. Dalam kem cuti sekolah ini anak-anak dibawa mengembara untuk mengembangkan minda dan pembelajaran melalui proses penelitian alam. Ini kerana pengajian al-quran yang kami terapkan kepada mereka menuntut mereka keluar meneliti segala petunjuk dari alquran yang banyak Allah kaitkan dengan unsur alam. Membacakan kalam/teks bukit, pokok, sungai, lembu, kera dan sebagainya tidak akan lengkap tanpa membawa anak ini berjalan meneliti sendiri apa yang dibaca secara alami. Kerana itu maka pembelajaran kalam tidak akan sekali kali dapat disempurnakan kefahamannya.

APAKAH KAITAN PENDIDIKAN ALAM DENGAN BAS?

Semua kita tahu sabda nabi s.a.w. “solat itu ialah doa/seru” (Assolaatud du’a). Inilah aktual dari ritual solat yang harus kita kembangkan praktik aktualnya melalui mekanisma pengaliran ilmu dan proses dakwah. Dalam kembara pendidikan ada banyak waktu senggang yang terbazir. Kita tidak seharusnya membiarkan anak-anak dalam keadaan terbiar tidak terpantau pemikirannya, mengelamun tanpa fungsi diri menzikirkan ilmu Allah sewaktu dalam perjalanan. Apatah lagi membiarkan anak-anak membuat kerosakan, membuat lagho, bermain-main dengan berbagai gajet serta bergurau senda sesama sendiri sepanjang perjalanan.

Surah Al-Baqarah Ayat 238

حفظوا peliharalah
على atas
الصلوت segala solat (solawat)
والصلوة dan solat (solawat)
الوسطى wustha (pertengahan/perantaraan)
وقوموا dan berdirilah
لله untuk Allah
قنتين dengan tunduk

Perhatikan juga AYAT 239 yang kami sertakan dalam gambar hiasan.

Apa yang kita takutkan ialah apabila murobbi terlalai maka anak-anak akan menjadi lagho. Seminit kita terlepas dari zikir mengingati Allah dan Rasul melalui pendidikan dan tarbiah, maka saat itu tiada hubungan (silah) kita dengan Allah dan Rasul dalam minda kita. Jadi dengan mengumpulkan anak-anak dalam satu kenderaan besar yang ada kelengkapan audio visual, mudah kita kendalikan program tarbiah untuk mereka. Sekurang-kurangnya melalui penjelasan oleh para murobbi merujuk persekitaran alam yang sedang mereka lalui atau tayangan dokumentari agama yang boleh menarik fokus minda mereka kepada Allah. Apabila telah aman boleh kita kemaskan kefahaman mereka di dewan dengan lebih sempurna.

Selama ini kami terpaksa menggunakan sekitar 15 buah MPV dan 2 buah kenderaan utiliti (pickup) terpakai untuk membawa bekalan keperluan, peralatan pandang dengar serta alatan bengkel untuk membaiki sebarang kerosakan kenderaan di perjalanan. Belanja perjalanan menjadi sangat tinggi di samping masalah yang melibatkan pemandu yang ramai. Kerana itu kami tidak mampu untuk lakukannya selalu sedangkan itu adalah WADAH pendidikan yang utama untuk anak kami.

Mengatur anak-anak yang ramai untuk dalam kenderaan yang banyak juga sangat rumit, khasnya di setiap kali berlakunya perhentian dan keberangkatan semula. Paling mengerikan ialah pengalaman anak OKU kami yang hampir dilanggar kereta bila berlaku kerosakan di lebuhraya pada salah satu dari mana-mana unit kenderaan dalam konvoi kami. Kerosakan luarjangka ini sering berlaku kerana kami menggunakan kenderaan lama / terpakai.

Lebih penting lagi ialah untuk menyatukan aktiviti penerangan secara berpusat yang sukar dilakukan apabila anak-anak berpecah-pecah dalam banyak unit kenderaan. Pemandu terpaksa fokus pada pemanduan lalu pendidikan anak-anak terputus sewaktu perjalanan sedangkan bagi mereka ‘masa itu emas’. Itu adalah satu kerugian besar dalam usaha memanfaatkan waktu dan subjek pembelajaran yang hadir sepanjang perjalanan tanpa ulasan MUROBBI.

OLEH ITU, RPWP sangat memerlukan beberapa unit bas untuk melanjutkan jangkauan pendidikan sehingga anak-anak ini mampu melihat lebih jauh dan mampu menjadi pemimpin yang hebat pada masa akan datang. Insyaallah hasil pendidikan mereka ini boleh dimanfatkan untuk ikut sama mendidik anak cucu kita di masa depan. Sebelum ini, hanya setahun sekali atau 2 kali sahaja mereka dapat keluar dari RPWP untuk membuat lawatan-lawatan ke luar.

JIKA ANDA ADA UNIT BAS LAMA yang masih berfungsi dan ingin dilupuskan juga boleh dipertimbangkan. Kami mungkin usahakan untuk dijadikan motorhome bagi kemudahan penginapan dan persalinan alakadar di lokasi pengembaraan untuk program pembelajaran di lingkungan alam. Ia juga bagi memudahkan murobbi yang menyusukan anak, yang sakit atau menempatkan golongan OKU dan warga emas. Ia juga dapat menjimatkan kos penginapan, khususnya kepada pengiring dewasa / MUROBBI.

KAMI TAK BAWA ANAK KAMI MELAWAT LEGOLAND ATAUPUN LAWATAN KE WATERPARK. Lawatan yang biasanya diatur ialah lawatan-lawatan seperti berikut;

– Lawatan Kasih : Warga Emas
– Lawatan bantuan kemanusiaan : Membaiki Rumah dan membersih kawasan rumah Warga Emas, ibu tunggal, asnaf miskin, mangsa bencana alam dan sebagainya.
– Lawatan Sejarah : menelurusi jejak perjalanan hidup para Pengasas RPWP untuk membuka mata dan hati anak-anak tentang hakikat ujian dalam kehidupan,
– Lawatan keraian dan kematian – memenuhi jemputan keraian di majlis seperti buka puasa, khatam quran, kenduri kahwin, tahlil, pengkebumian dan sebagainya.
– Lawatan pendidikan – menghadiri kursus, seminar, kem motivasi, lawatan ke tempat bersejarah, pusat sains, zoo, muzium dan sebagainya.

KEPERLUAN BAS JUGA UNTUK MENGHANTAR ANAK-ANAK KE SEKOLAH.

Hari ini kami menggunakan beberapa buat MPV dan van untuk tujuan itu. Di samping menjimatkan kos, ia turut mengurangkan PEMBAZIRAN TENAGA KERJA jika tidak menggunakan banyak kenderaan dan pemandu. Sukarelawan sepenuh masa yang sama juga diperlukan untuk kerja-kerja membina rumah, memasak dan menguruskan pendidikan anak-anak pra-sekolah (yang kini di bawah konsep ‘Home Schooling’ kelolaan RPWP sepenuhnya).

PEMBUKAAN WAKAF.

Alhamdulillah, selepas kejayaan wakaf Quran yang lalu dan “kegagalan” Wakaf Kren (tetapi kami beli juga dengan wang simpanan yang ada), kami harap Wakaf Bas ini mampu mendapat tempat di hati. Bas yang bakal membawa anak-anak yatim, asnaf, tahfiz dll untuk belajar dan pelajaran itu bakal dimanafaatkan sepanjang zaman untuk pembangunan generasi kita dan itu semua adalah bahagian pelaburan akhirat buat kita semua.

Berikut ini ialah butiran akaun kami.

1. MBB (UNTUK ON-LINE ATAU CEK – sebab kemudahan MBB2U)
NAMA AKAUN : PRIHATIN SERVICES
BANK : MBB, KAJANG BRANCH
ACC NUMBER : 5620 2160 7398

2. MBB (UTK CEK SAJA).
NAMA : PER KEB RMH PENGASIH WARGA PRIHATIN 2012
BANK : KAJANG BRANCH
ACC NUMBER : 562021611721

3. Jika anda hanya ada CIMB sebagai pilihan, kami berikan No. akaun Sukarelawan kami,
No. AKAUN : 14670007074521
NAMA : JOHARI IBRAHIM

WAKAF itu satu pelaburan sepanjang zaman. Sepertimana saham wakaf al-Quran Per Kata yang telah anda sertai baru-baru ini, juga wakaf Sekolah yang bakal kami lancarkan sedikit masa lagi, InsyaAllah WAKAF UNTUK SISTEM SEKOLAH BERGERAK ini akan kekal beroperasi selagi SEKOLAH INTERGRASI yang kami usahakan masih berjalan. Selama itulah juga ganjaran dari saham wakaf ini terus mengalir bertali arus.

Semuga amal dari segala ilmu yang dapat digarap dan dimanfaatkan oleh generasi anak-anak silih berganti ini nanti menjadi bekal akhirat untuk kita yang bakal pergi meninggalkan mereka. Insyaallah dengan kemudahan ini jumlah pengambilan ke dalam KEM CUTI SEKOLAH boleh ditambah bagi memenuhi permintaan ibu bapa yang selama ini tidak dapat kami penuhi.

Sebarang pertanyaan boleh ajukan samada melalui Inbox Warga Prihatin, email prihatin@live.com atau Whatsap / SMS 013-5858789, 5858700. Biarpun seringgit, kami mohon maklumkan juga untuk tujuan rekod, akad dan doa. Selamat berwakaf.

SEKOLAH INTERGRASI PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG HAYAT
Warga Prihatin

Kocak Minda – Surah 47. Muhammad /qital / perang

00 surah muhammad

Kocak Minda.

Setiap hari kita bersyahadah atas nama Allah dan Muhammad Rasulullah saw. Mari sama-sama saksikan, sabitkan syahadah kita dengan surah Muhammad ini. ‘Copy paste’ kan ayat mana yang paling terkesan dengan anda. Kita boleh juga rujuk dengan asbab semasa dalam qariah kita, diri dan keluarga kita.

Surah 47. Muhammad /qital / perang

1. Orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka

2. Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang haq dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

3. Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang bathil dan sesungguhnya orang-orang mukmin mengikuti yang haq dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

4. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir maka pancunglah leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

5. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka,

6. dan memasukkan mereka ke dalam jannah yang telah diperkenankanNya kepada mereka.

7. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

8. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka.

9. Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah lalu Allah menghapuskan amal-amal mereka.

10. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima seperti itu.

11. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung.

12. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir bersenang-senang dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahannam adalah tempat tinggal mereka.

13. Dan betapa banyaknya qariah yang lebih kuat dari pada Qariahmu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolongpun bagi mereka.

14. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabbnya sama dengan orang yang menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

15. perumpamaan jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?

16. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan : “Apakah yang dikatakannya tadi?” Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.

17. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketaqwaannya.

18. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila Kiamat sudah datang?

19. Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal.

20. Dan orang-orang yang beriman berkata: “Mengapa tiada diturunkan suatu surat?” Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.

21. Ta’at dan mengucapkan perkataan yang baik. Apabila telah tetap perintah perang. Tetapi jikalau mereka benar terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

22. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

23. Mereka itulah orang-orang yang dila’nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.

24. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?

25. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah dan memanjangkan angan-angan mereka.

26. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah: “Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan”, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

27. Bagaimanakah apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan punggung mereka?

28. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaan-Nya, sebab itu Allah menghapus amal-amal mereka.

29. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka ?

30. Dan kalau Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.

31. Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan hal ihwalmu.

32. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan amal-amal mereka.

33. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan amal-amalmu.

34. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

35. Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.

36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.

37. Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

38. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak; dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

SODAQOLLAH AL-AZIIM.