image_pdf

Penduduk lihat hukuman rejam

MOHAMED – ditanam dalam lubang di Afgoye, pada Ahad lalu.

 

MOGADISHU – Sekumpulan militan Islam memaksa penduduk melihat mereka merejam seorang lelaki sehingga mati kerana berzina di Somalia, lapor sebuah akhbar semalam.

Kumpulan itu turut membunuh seorang lelaki kerana didakwa sebagai pembunuh.

Menurut beberapa saksi, hukuman itu mencetuskan pertempuran senjata antara kumpulan tersebut dengan kumpulan lain dengan mengakibatkan tiga militan terbunuh.

Kejadian berlaku di Afgoye, 32 kilometer dari sini pada Ahad lalu.

“Tiga anggota pejuang kumpulan Hizbul Islam terbunuh dan lima lagi cedera apabila mereka saling bergaduh antara satu sama lain,” kata seorang pekedai, Halima Osman.

“Sebahagian anggota kumpulan itu mahu menangguhkan hukuman manakala yang lain menentangnya.

“Anggota-anggota itu kemudian berbalas tembakan.

“Kumpulan yang menentang hukuman itu tewas dan kemudian melarikan diri,” tambahnya.

SEORANG lelaki menimbus tanah di dada Mohamed.

 

Sebelum dijatuhkan hukuman mengikut undang-undang syariah, Hakim Osman Siidow Hasan memberitahu penduduk, dua lelaki itu mengaku melakukan kesalahan selepas siasatan dilakukan.

Seorang wanita yang mengaku melakukan hubungan seks di luar nikah turut dihukum 100 kali sebatan.

“Ini merupakan hari penghakiman,” kata Osman kepada orang ramai.

“Kami telah melakukan siasatan dan mereka sudah mengaku,” tambahnya.

Hukuman itu dibuat selepas pertempuran antara kumpulan yang menentang dan kumpulan yang mahu hukuman itu dilaksanakan dengan segera berakhir.

Seorang anggota keluarga mangsa yang dibunuh kemudian menembak mati penembaknya yang telah ditangkap.

BEBERAPA orang merejam Mohamed sehingga dia mati.

 

Pesalah zina tersebut, Mohamed Abukar Ibrahim ditanam di dalam lubang sehingga ke dada dan direjam sehingga dia mati.

“Saya tidak sanggup untuk melihatnya,” kata seorang lelaki, Ali Gabow.

Menurutnya, seorang wanita yang mengaku berzina itu dihukum 100 kali sebatan kerana dia menyatakan dirinya masih belum berkahwin. – Agensi

 

 

 

FAKTA- FAKTA TENTANG QISAS, HUDUD, TAKZIR & DIYAT

 50c56031b03d7d6b559afd41fbf84b86_XL
 Di tengah-tengah kemelut isu hudud ini adalah lebih baik kita ambil kesempatan ini untuk berkongsi sesama kita mengenai hudud agar yang tak tahu menjadi tahu. Yang tahu pula boleh menyampaikan dan menyebarkan, supaya kita memahami apa itu hukum-hukam di dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Islam adalah agama yang paling lengkap meliputi soal yang berhubung kait dengan ibadah, muamalat, munakahat dan jenayah.

Para Fuqaha telah menyusun secara terperinci berdasarkan dalil dan hujjah mengikut 4 bahagian sebagaimana yang telah dinyatakan di atas.

UNDANG-UNDANG JENAYAH SYAR’IYAH
Undang-undang jenayah syar’iyah atau Kanun Jinayah Syar’iyah ialah undang-undang syarak yang bersabit dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh didakwa di bawah kes jinayah syar’iyah.

PENGERTIAN JENAYAH
Melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh Allah S.W.T atau meninggalkan sesuatu perkara yang disuruh olehnya.

PENGERTIAN JENAYAH MENURUT FUQAHA
Jenayah menurut fuqaha ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehormatan jiwa  atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja.

HUKUM-HUKUM JENAYAH ISLAM
Hukum-hukum jenayah Islam terbahagi kepada tiga bahagian:

a.     Hukum Qisas
b.     Hukum Hudud
c.     Hukum Ta’zir

PENGERTIAN QISAS
Qisas dari sudut bahasa bermaksud memotong. Manakala dari sudut syara’ ialah hukuman balas bagi kesalahan membunuh dibalas dengan bunuh, menghilangkan salah satu dari anggota orang lain atau melukakannya atau mencederakannya dibalas dengan hukuman mengikut jenis kesalahan yang dilakukannya.

Firman Allah S.W.T:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas(balasan yang seimbang) dalam perkara orang mati dibunuh”  
(Surah al-Baqarah :178)
“Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu wahai orang-orang yang berakal fikiran supaya kamu bertakwa” 
 (Surah al-Baqarah:179)

JENIS JENAYAH QISAS
Kesalahan-kesalahan yang diwajibkan hukuman qisas ialah:

 1. Membunuh dengan sengaja (Dengan niat membunuh dan dengan senjata yang boleh membunuh pada adatnya).
 2. Menghilangkan atau mencederakan anggota tubuh badan dengan sengaja seperti mata, hidung, telinga dan sebagainya.
 3. Melukakan orang lain dengan sengaja.

HUKUMAN TERHADAP KESALAHAN QISAS.
Mengikut Hukum Islam, qisas hendaklah dilakukan terhadap penjenayah dengan hukuman yang sama seperti mana dia melakukan kepada mangsanya. Membunuh dibalas dengan dibunuh, melukakan dibalas dengan dilukakan dan mencederakan dibalas dengan mencederakannya.

DIYAT
Diyat ialah denda yang wajib dibayar oleh orang yang melakukan jenayah kerana kesalahan jenayahnya sebagai ganti qisas.
Apabila keluarga orang yang dibunuh ( Pembunuhan sengaja) atau orang yang dihilangkan atau dicederakan anggota atau yang dicederakan memaafkan, maka diganti dengan diat. Hanya waris sahaja yang boleh memaafkan tetapi bukan pemerintah ).

KADAR DIYAT
Diyat terbahagi kepada 2 jenis:

 1. Diyat Mughallazah ( ganti kerugian yang berat )
 2. Diyat Mukhaffafah ( ganti kerugian yang ringan )

Diyat Mughallazah adalah satu diyat penuh iaitu 100 ekor unta yang dibayar secara terus (tanpa tangguh) sebagaimana yang berikut:

 1. 30 ekor  unta berumur 4 tahun
 2. 30 ekor unta berumur 3 tahun
 3. 40 ekor unta yang sedang bunting

Diyat Mughallazah juga boleh dibayar dengan bayaran-bayaran berikut:

 1. 33 ekor unta berumur 4 tahun
 2. 33 ekor unta berumur 3 tahun
 3. 34 ekor unta yang sedang bunting.

Diyat Mukhaffafh juga adalah satu diyat penuh iaitu 100 ekor unta yang dibayar secara beransur-ansur (tangguh)selama 3 tahun dan setiap tempoh masa satu tahun dibayar 1/3 diyat  sebagaimana yang berikut:

 1.  20 ekor unta umur 4 tahun
 2. 20 ekor unta umur 3 tahun
 3. 20 ekor unta betina umur 2 tahun
 4. 20 ekor unta jantan umur 2 tahun
 5. 20 ekor unta betina umur 1 tahun

Kadar diyat adalah dikira mengikut bilangan unta dengan harga semasa  iaitu harta yang paling bernilai ketika itu. Kadar penuh untuk satu diyat penuh ialah 100 ekor unta. Walau bagaimanapun , para ulama’ berpendapat boleh menggantikan 100 ekor unta dengan harta yang senilai dengannya pada masa tersebut. Diantaranya ialah:

a.     Wang Emas         –           1,000 dinar
b.     Wang Perak         –           10,000 dirham
c.     Lembu                 –           200 ekor
d.     Kambing             –           2,000 ekor
e.     Persalinan         –           200 persalinan lengkap.

Kadar seekor unta misalnya RM4,000 maka jumlah satu diyat penuh ialah RM 400,000. Manakala jika seekor lembu RM2,000 maka satu diyat penuh ialah RM400,000. Begitulah nilai semasa satu diyat penuh.

Bagi pesalah perempuan diyat mereka adalah separuh dari diat lelaki dan diat hamba adalah separuh dari diyat orang merdeka.

Diyat Mughallazah di kenakan kepada orang yang membunuh secara sengaja (niat membunuh dan dengan senjata yang boleh membunuh ) dengan syarat dimaafkan dan dipersetujui oleh waris orang yang dibunuh. Diyat tersebut hendaklah dibayar secara tunai tanpa bertangguh atau beransur.

Diyat Mukhaffafah pula ialah bagi pembunuhan tidak sengaja ( seperti tertembak rakan yang disangkanya binatang buruan ) atau pembunuhan yang seperti sengaja ( tidak niat membunuh dan dengan benda yang lazimnya tidak boleh membunuh ). Boleh dibayar secara beransur-ansur selama 3 tahun.

DIYAT MENGHILANG ATAU MENCEDERAKAN ANGGOTA
Menghilangkan atau mencederakan anggota tubuh badan dengan sengaja seperti mata, hidung, telinga dan lain-lain dikenakan qisas sebagaimana kehilangan dan kadar kecederaan anggota. Tetapi jika orang yang terkena dengan jenayah tersebut memilih untuk mengganti dengan diyat maka kadarnya adalah seperti berikut:

 1. 100 ekor unta untuk anggota tunggal sepert terputusnya lidah, hilang akal, menyebabkan lumpuh seluruh badan dan hilang keupayaan bersetubuh.
 2. 50 ekor unta untuk anggota berpasangan seperti dua mata dan lain-lain. Jika kedua-duanya maka diyatnya 100 ekor unta.
 3. 33 ekor unta untuk luka yang sampai ke dalam bahagian otak.
 4. 33 ekor unta untuk luka yang sampai keselaput kepala.
 5. 25 ekor unta untuk anggota yang berpasang yang mempunyai kelopak seperti 4 kelopak mata.
 6. 15 ekor unta untuk luka yang sampai ketulang dan mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya.
 7. 10 ekor unta bagi luka yang memecah atau mematah tulang.
 8. 10 ekor unta untuk anggota yang mempunyai 10 sendi atau bahagian seperti jari tangan dan kaki.
 9. 5 ekor unta untuk luka yang menampakkan tulang

PENGERTIAN HUDUD
Hudud dari sudut bahasa membawa maksud menahan atau mencegah. Manakala dari segi istilah ialah keseksaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas al-Quran dan as-Sunnah yang wajib dilaksanakan  sebagai hak Allah S.W.T atau merosakan kepentingan masyarakat umum dan ketenteraman orang ramai iaitu berzina, menuduh orang berzina, minum arak, memcuri, murtad, merompak dan memberontak . Kadar hukumannya adalah mandatori dan tidak boleh dipinda samaada dikurang atau ditambah.

Firman Allah S.W.T:

“Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”(Surah al-Baqarah:229)

JENIS-JENIS JENAYAH HUDUD DAN HUKUMANNYA
Kesalahan-kesalahan yang termasuk dalam hukuman hudud ialah sebagaimana berikut:

a.   Zina
Persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Hukumannya ialah direjam sampai mati jika telah berkahwin dan sebat 100 kali jika pesalah belum pernah berkahwin.
b.   Qazaf ( Menuduh berzina )
Melemparkan tuduhan zina tanpa bukti terhadap orang yang baik. Hukumannya ialah 80 kali sebatan.
c.    Minum Arak
Minum minuman yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan    akal. Hukumannya ialah 40 kali sebatan.
d.   Mencuri
Mengambil harta orang lain secara senyap atau bersembunyi. Hukumannya adalah potong tangan.
e.   Merompak
Mengambil hatra orang lain dengan menggunakan kekerasan, paksaan, ugutan dan ancaman. Hukumannya ialah:
 1. Sekiranya membunuh hendaklah dibunuh.
 2. Sekiranya hanya merompak sahaja hendaklah dipotong tangan dan kaki secara bersilang seperti tangan kanan dengan kaki kiri dan seterusnya kaki kanan dan tangan kiri bagi kesalahan yang seterusnya.
 3. Sekiranya hanya mengganggu ketenteraman awam dendaklah di ta’zir seperti dipenjara dan lain-lain lagi.
f.    Murtad
Keluar dari agama Islam samaada dengan perkataan atau perbuatan. Hukumannya ialah bunuh ( setelah diberi tempoh untuk bertaubat )

PENGERTIAN TA’ZIR
Ta’zir dari segi bahasa bererti menolak atau menghalang. Dari segi istilah ialah hukuman yang dikenakan ke atas orang yang membuat kesalahan dan maksiat atau orang yang mencuaikan kewajipan yang tidak ditetapkan hukuman keseksaannya di dalam al-quran dan Hadis atau hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan jenayah yang telah ditetapkan keseksaaannya tetapi tidak cukup syarat bagi mengenakan keseksaan itu.
KESALAHAN YANG TERMASUK DI BAWAH KATEGORI TA’ZIR.
Kesalahan-kesalahan yang termasuk di bawah kategori ta’zir ialah sebagaimana berikut:

 1. Kesalahan-kesalahan hudud dan qisas yang tidak cukup bukti untuk dikenakan hukuman hudud dan qisas.
 2. Kesalahan-kesalahan khalwat, mencuri yang tidak cukup nisab, lesbian dan sebagainya.
 3. Perbuatan-perbuatan yang boleh mengganggu ketenteraman awam seperti mengumpat,berjudi, rasuah, mengedar dan penyalahgunaan dadah.

HUKUMAN BAGI KESALAHAN TA’ZIR
Hukuman ta’zir diserahkan kepada budi bicara hakim supaya hukuman tersebut memberi pengajaran supaya penjenayah serik untuk melakukan semula. Antara hukuman-hukuman yang boleh dikenakan kepada pesalah adalah sebagaimana berikut:

a.   Nasihat
Menasihati orang yang melakukan kesalahan kecil bagi pertama kali agar ia tidak mengulangi lagi pada masa akan datang.
b.   Teguran
Teguran rasmi yang dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan ucapan-ucapan atau melakukan sesuatu tindakan tertentu agar orang yang melakukan kesalahan akan berusaha memperbaiki dirinya.
c.   Ancaman
Mengancam orang yang bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya di atas sebab takut dikenakan hukuman.
d.   Pemulauan
Hukuman pemulauan dikenakan kepada pesalah agar ia berasa tersepit sekiranya ia berterusan atau mengulangi kesalahannya lantaran tidak dapat bermuamalat dengan orang lain dalam masyarakat.
e.   Pengisytiharan Umum
Membuat pengistiharan kepada umum terhadap kesalahan penjenayah supaya penjenayah berasa malu dan tertekan.
f.    Denda dan merampas harta
Mengenakan denda dalam bentuk wang dan sebagainya atau merampas harta bendanya.
g.   Penjara
Mengenakan hukuman penjara dalam tempoh tertentu mengikut realiti semasa.
h.   Sebat
 Mengenakan hukuman sebat kepada penjenayah dengan jumlah sebatan yang tertentu.
 i.     Buang daerah
 Mengenakan hukuman buang daerah supaya pesalah rasa tertekan, mengalami kesukaran, kesusahan dan terpisah dari kaum keluarga
j.     Bunuh
Dibenarkan oleh syara’ bagi menjaga kemaslahatan awam jika difikirkan sesuai

HIKMAH PERLAKSANAAN HUKUMAN JENAYAH ISLAM

 1. Melindungi masyarakat daripada bahaya jenayah dan mencegah sebelum berlaku
 2. Memperbaiki penjenayah dan memperbetulkan penyelewengan.
 3. Membersihkan dosa penjenayah, mendidiknya dan menyelamatkannya daripada azab akhirat.

Disusun Oleh:
Hj. Khairuddin bin Haiyon
PP Bahagian Dakwah (Unit Penerangan dan Penerbitan)
Jabatan Agama Islam Selangor 

SEJARAH PAS DAN PENGUASAAN KERAJAAN KELANTAN

Kelantan-Bn-Pas

PAS berjaya menguasai kerajaan negeri Kelantan melalui pilihan raya pertama selepas merdeka pada Ogos 1959 dengan memenangi 28 daripada 30 kerusi DUN. Profesor Zulkifli Muhammad selaku Timbalan YDP PAS Pusat yang menang di Parlimen Bachok telah berjaya menjadi salah seorang ahli Parlimen pembangkang yang paling disegani oleh kawan dan lawan.

Sebagai pembangkang di Persekutuan kerajaan negeri Kelantan sepanjang masa menghadapi cabaran dan diskriminasi kerajaan Persekutuan yang dikuasai UMNO bersama-sama parti komponannya yang membentuk Perikatan.

PAS Kelantan juga turut mengalami cabaran kepimpinan ekoran wujudnya perselisihan dan percanggahan sesama sendiri. Akhirnya, PAS Kelantan tidak mampu bertahan dan kerajaan Persekutuan menerusi kuasa-kuasa yang ada telah memagerankan kerajaan Kelantan pada tahun 1977.

Pilihan raya negeri Kelantan secara khusus telah diadakan pada Mac 1978. PAS hanya menang dua kerusi dan menjadi pembangkang di Kelantan. UMNO telah menguasai kerajaan dengan bersama-sama parti Berjasa serpihan PAS.

Era kebangkitan semula pengaruh PAS Kelantan berlaku selepas pilihan raya umum 1982. Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz bin Nik Mat tampil sebagai Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan sekaligus sebagai Ketua Dewan Ulamak PAS Pusat. Kepimpinan PAS peringkat nasional berubah daripada kepimpinan tradisi nasionalis kepada kepimpinan ulamak. Akibatnya, sekali lagi PAS melahirkan parti serpihan, HAMIM.

Pilihan raya 1982, PAS memenangi 10 kerusi dewan negeri namun, lima daripadanya telah menyertai Hamim. Kemudian pada pilihan raya 1986, PAS masih memenangi 10 kerusi dewan negeri.

Hasil kepimpinan ulamak, hala tuju tarbiah disusun semula. Ustaz Yahya Othman berganding dengan TGNA melaksanakan kuliah untuk masyarakat umum dan usrah untuk Pemimpin PAS. Hasilnya kefahaman dan fikrah perjuangan semakin mantap.

PAS menang besar di pilihan raya 1990 kerana berlaku krisis dalaman UMNO Pusat dan BN Kelantan. PAS Kelantan telah berkerjasama dengan parti Semangat 46, serpihan UMNO yang dipimpin Tengku Razaleigh bin Tengku Hamzah.

PAS telah mendapat kekuatan berganda melalui kerjasama Angkatan Perpaduan Ummah (Semangat 46, Berjasa dan Hamim). PAS kembali menguasai kerajaan negeri Kelantan apabila kesemua 39 kerusi DUN dimenangi (25 – PAS, 12 Semangat 46, 1 – Berjasa, 1 – Hamim).

Kejayaan itu terganggu seketika bila mana Semangat 46 dilanda krisis lalu dibubarkan pada tahun 1996. Banyaklah gangguan daripada bekas pemimpin Semangat 46 yang telah kembali menyertai UMNO.

PAS Kelantan berjaya melepasi ganggu-gugat daripada usaha pecah-belah di antara kepimpinan kerajaan Negeri dengan Institusi Istana dengan begitu baik sekali. Prestasi pilihan raya 1999 terus melonjak dengan memenangi 41 daripada 43 kerusi dewan undangan negeri.

Kemenangan menguasai kerajaan negeri Kelantan untuk penggal ke 3 ini dibayangi kekuatan Barisan Alternatif (kerjasama PAS, DAP, Keadilan dan PRM) yang diterajui PAS di peringkat nasional. Kejayaan itu berterusan dalam pilihanraya seterusnya hingga kini.

Najib jangan hancurkan Malaysia kerana hudud Kelantan – Amin Iskandar

Najib jangan hancurkan Malaysia kerana hudud Kelantan

Amin Iskandar

Amin Iskandar adalah penerima anugerah zamalah Asian Public Intellectuals (API) bagi sesi 2009-2010. Kini merupakan Pengarang Berita bagi The Malaysian Insider. Beliau “berkicau” di www.twitter.com/aminiskandar.

Sudah sampai masanya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak meletakkan kepentingan negara berbanding kepentingan politik dalam isu hudud Kelantan.
 

Ketepikan politik dan jangan hanya kerana mahu melihat Pakatan Rakyat (PR) berpecah, Najib sanggup menghancurkan Malaysia yang turut diasaskan ayahnya Tun Abdul Razak Hussein.

Keputusan Najib sebagai perdana menteri dan presiden Umno dalam isu pelaksanaan hukum hudud di Kelantan amat penting bagi masa depan Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang mempunyai rakyat terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.

Bola kini di kaki Najib, hanya dengan sokongan Umno sahaja PAS akan berjaya melaksanakan hudud di Kelantan.

Seperti dikatakan bekas timbalan perdana menteri Tun Musa Hitam semalam, Umno mesti mengambil pendirian tegas kerana hudud merupakan isu nasional yang berimplikasi panjang dalam negara di peringkat domestik mahupun antarabangsa.

“Sebagai seorang bekas penganjur Umno, saya penuh percaya hati sanubari Umno sejak ditubuh hingga sekarang, berpendirian hudud tidak sesuai bagi Malaysia yang berupa negara majmuk berbagai keturunan dan agama ini.

“Kalau saya tersalah faham dalam hal ini, Umno harus menentukan pendiriannya secepat mungkin. Isu ini sangat penting dan tidak boleh dibiarkan begitu sahaja,” kata Musa dalam satu kenyataan dari Cordoba, Sepanyol.

Malaysia sejak ditubuhkan merupakan sebuah negara sekular walaupun Islam merupakan agama rasmi.

Dua set undang-undang untuk orang Islam dan bukan Islam adalah sesuatu yang tidak praktikal malahan hanya akan menambahkan lagi masalah di negara ini.

Dengan undang-undang sivil dan syariah sedia ada pada ketika ini, negara sudah menjadi celaru dan haru biru terutamanya dalam isu melibatkan perkahwinan di antara orang Islam dan bukan Islam.

Di dalam dunia ini, hanya di Malaysia berlaku perebutan mayat untuk dikebumikan kerana percanggahan di antara undang-undang sivil dan syariah dan kekeliruan berhubung status agama seseorang.

Selain itu, isu merebut anak apabila orang Islam berkahwin dengan mualaf jika berlaku kematian atau penceraian sudah menyebabkan ramai pasangan turun naik Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah.

Hujah mengatakan hudud hanya untuk orang Islam dan bukan Islam tidak perlu bimbang juga tidak boleh diterima kerana keadilan tidak akan dicapai jika sesuatu perbuatan jenayah mempunyai dua set hukuman berbeza.

Contohnya Umar dan Albert mencuri, dua set undang-undang hudud dan sivil menyebabkan kedua-duanya akan dikenakan hukuman berbeza hanya kerana berlainan agama.

Umar akan dipotong tangannya sementara Albert hanya dipenjarakan. Apakah hukuman ini adil bagi Umar?

Mengapa hanya kerana Umar dilahirkan beragama Islam, dia dihukum potong tangan sedangkan Albert hanya dipenjarakan kerana mencuri?

Di manakah keadilan? Apakah keadilan berbeza-beza mengikut agama?

Sebab itulah hudud tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.

Walaupun di Kelantan majoritinya terdiri daripada orang Melayu-Islam, masih terdapat bukan Islam di negeri pantai timur itu dan keadilan tidak akan dapat ditegakkan sekiranya terdapat dua set undang-undang.

Dan kerana Kelantan merupakan sebahagian daripada Malaysia, ia juga perlu mengikut undang-undang jenayah sedia ada dan tidak boleh mempunyai undang-undang sendiri.

Walaupun PAS mempunyai hak demokratik memperjuangkan hudud dan menggunakan saluran demokrasi untuk melaksanakannya, Najib juga mempunyai kuasa untuk mengarahkan ahli-ahli Parlimen Umno untuk tidak menyokong rang undang-undang persendirian yang bakal dibentangkan Datuk Seri Abdul Hadi Awang bagi menyelamatkan asas pembentukan Malaysia.

Sanggupkah Najib mengorbankan Sabah dan Sarawak yang bersama-sama membentuk Malaysia pada tahun 1963 hanya kerana mahu melihat PR berpecah selepas hudud dilaksanakan di Kelantan?

PAS Kelantan sendiri berdepan dengan krisis keyakinan di negeri itu selepas dilihat gagal dalam menguruskan banjir terburuk akhir tahun lalu dan pasca banjir pada ketika ini.

Najib yang kini berdepan penentangan luar dan dalam Umno mungkin dapat menyelamatkan kedudukannya jika berpendirian tegas dalam isu hudud ini.

Mungkin sokongan bukan Melayu juga dapat dikembalikan kepada Barisan Nasional jika Najib melakukan perkara betul dengan menyelamatkan jati diri Malaysia sebagai sebuah negara sekular. – 22 Mac, 2015.

* Ini ialah pendapat peribadi penulis dan tidak semestinya mewakili pandangan The Malaysian Insider. 

Hudud in Malaysia – Dyana Sofya

Dyana Sofya

Dyana Sofya suffers from dysania and is using her superpowers to pen down her thoughts late into the night. Political Secretary to Lim Kit Siang by day and she tweets from @dyanasmd.

My article this week!

“With such flawed attitude and inconsistency shown by the arbiters of law and justice, how can we possibly expect the same handlers to uphold and enforce enactments based on divine law?”

“How do we expect flawed handlers of the system to implement hudud justly?

Firstly, let us review our law enforcement agencies and the judiciary. To say that these institutions suffer an integrity and credibility deficit is to put it mildly. The recent guilty verdict against Opposition Leader Datuk Seri Anwar Ibrahim in what is almost universally regarded as a politically motivated case has incurred the ire of the international community including the United States, United Kingdom and Australia, all of whom have expressed their disappointment in the decision. Alas, if our country could once proudly boast of a respectable and independent judiciary, those days are now long gone.

Perhaps even more alarmingly, we now have a Twitter-happy Inspector-General of Police (IGP) who appears to be obsessed with monitoring the social media activities and movements of Pakatan Rakyat leaders and NGO activists.

Who can forget how he swiftly pounced upon PJ Utara MP Tony Pua for his “royal my foot” tweet, an act that revealed either overzealousness or a lack of English proficiency. Either way, it does not instil much confidence.”

MARCH 28 — The Kelantan State Assembly passed the Shariah Criminal Code (II) 1993 (Amendment 2015) on March 19, 2015. Since then, headlines and discussions all over the country have been dominated by this issue.

Politicians are at each other’s throats while many formerly friendly people have started quarrelling with each other, as evident by the many debates going on in the social media, my Facebook page included.

As one would expect, I too have been asked many times about my stand on the matter. And each time, I have given the same answer. Clearly from the response so far from both sides of the divide, this is an impossible task, considering that even BN component parties and individual Umno leaders have made their opposition to the laws clear.

All the same, there are also other factors to consider before hudud can even be considered for implementation.

How do we expect flawed handlers of the system to implement hudud justly?

Firstly, let us review our law enforcement agencies and the judiciary. To say that these institutions suffer an integrity and credibility deficit is to put it mildly. The recent guilty verdict against Opposition Leader Datuk Seri Anwar Ibrahim in what is almost universally regarded as a politically motivated case has incurred the ire of the international community including the United States, United Kingdom and Australia, all of whom have expressed their disappointment in the decision. Alas, if our country could once proudly boast of a respectable and independent judiciary, those days are now long gone.

Meanwhile, custodial death numbers continue to rise and with arbitrary arrests of oppositions leaders and innocent protesters taking place almost on a daily basis, our police force has come under serious public scrutiny.

Perhaps even more alarmingly, we now have a Twitter-happy Inspector-General of Police (IGP) who appears to be obsessed with monitoring the social media activities and movements of Pakatan Rakyat leaders and NGO activists.

Who can forget how he swiftly pounced upon PJ Utara MP Tony Pua for his “royal my foot” tweet, an act that revealed either overzealousness or a lack of English proficiency. Either way, it does not instil much confidence.

As distressing as it is to have our nation’s top cop acting like a one-man social media vigilante, it is more disconcerting to note that he does not appear to be as quick to act when threats are made to those who may be deemed anti-establishment. While the IGP responded to Tony Pua with almost lightning speed, he sure took his time to react to the repulsive threats made by social media users to rape, kill and burn BFM presenter Aisyah Tajuddin, and even then only after prodding by DAP Parliamentary Leader Lim Kit Siang.

With such flawed attitude and inconsistency shown by the arbiters of law and justice, how can we possibly expect the same handlers to uphold and enforce enactments based on divine law?

If there’s one truism in life, it is that humans are reliably fallible and more often than not driven by vested interests. What guarantees would there be to ensure laws such as hudud do not result in further injustice, when our institutions have shown clearly suspect behaviour?

It is obvious that our priority should be focused on overhauling our public institutions to ensure that justice and rule of law are delivered accordingly. Before the system is fixed, we should not even think about implementing shariah criminal law.

The enactment does not solve existing problems

In October last year, the Kelantan state government tabled the 2015 budget with a deficit of RM70.69 million. Kelantan has actually operated on a budget deficit for many years now due to its inability to diversify its revenue. How would the Shariah Criminal Code enactment help increase the state government’s coffers?

Kelantan also has the second highest HIV and AIDS cases in the country according to the Malaysian AIDS foundation. In response, Pasir Mas MP Nik Abduh was quoted as having blamed Thailand for the problem. How would the enactment solve this problem?

According to a UNICEF report in 2013, Kelantan has one of the highest numbers of poor and undernourished children, with 15 per cent living in poverty, a number that has doubled since 2010.

UNICEF has called for urgent protective measures to address this issue, together with the child mortality rate that has now hit 12.2 per cent. This means that the risk of a child in Kelantan dying before reaching the age of five is twice that of a child born in Kuala Lumpur. Would the enactment help solve this problem?

One of the worst floods in recent Malaysian history took place at the end of last year. According to some reports, one of the causes was a poverty reduction project called Ladang Rakyat, which involved converting 70,000 hectares of land into plantations.

According to forestry expert Lim Teck Wyn, the state government has, in the last 10 years, defied the advice of the Forestry Department by clearing permanent forest reserves and planting vegetation and latex timber clone trees. Even the Auditor-General has criticised the Ladang Rakyat project for encroaching onto Orang Asli customary land and noted the community’s concerns.

I think it is clear that the Kelantan state government has many more pressing matters to address. If the Kelantan state government really wants to cultivate a true Muslim society that adheres to justice, that creates economic opportunities for the people, that eradicates poverty and dignifies humanity, then it should start by getting its act together and ensuring delivery of better governance and public policy for the people of Kelantan. Before they manage to do any of that, they have no business trying to implement their own criminal law.

* This is the personal opinion of the columnist.

Why I will never support hudud in Malaysia – Azrul Mohd Khalib

OPINION

mmocol-azrulmohdkhalib-200x200

Why I will never support hudud in Malaysia
Published: March 19, 2015 07:33 AM

 

Azrul Mohd Khalib

MARCH 19 ― The tabling of the Shariah Criminal Code Enactment II 1993 (Amendment 2015) in the Kelantan State Assembly and any move to amend the Federal Constitution to allow for the implementation of hudud at the State and Federal levels needs to be opposed by all right thinking Malaysians.

Personally, I will never support the imposition of hudud in this country. These are my four reasons:

Hudud is not needed in Malaysia. The law should be and is more than just about punishing others. It is about the deliverance of justice.

The penal laws at the centre of hudud were written during a time when harsh measures were necessary to impose peace, order and stability amidst a period of lawlessness, conflict and turmoil. They were guidelines for civilised behaviour formulated when and where there were few laws and men. Hudud was necessary there and at that time. Today, in our country, hudud law is neither necessary nor required.

We already have civil and criminal laws which provide for separate sets of laws and punishments. One of the primary tenets of Islam is about the deliverance of justice. The discourse surrounding the adoption and implementation of hudud in this country has barely made justice a mention, much less a priority. It has, however been very much about politics, punishing other people and posturing to “out-Islam” each other.
The adoption of hudud into practice, to me, would represent a failure of our existing legal systems to deliver justice. It would also represent a repulsive need to show others how Islamic we are and how holy we can be at the cost of signing away the liberties and freedoms of others.

Instead of delivering justice, hudud would compromise our existing systems and result in situations which cannot be easily explained away by holy verses and theological arguments.

Lack of accountability, transparency and standard of care. Our religious department officials have hardly been paragons of these virtues. Whenever these issues are brought up, they have bristled with outrage, indignation and accused others of undermining or questioning their authority.

Jakim’s Director General Datuk Othman Mustapha recently denounced the questioning of religious authorities as being part of a liberalism movement. As if you needed to be part of an ideology, belief system or movement, to be able to ask questions and demand accountability and transparency from civil servants who are paid with our (Muslim and non-Muslim) tax money.

In 2012, an amendment was made to the Mufti and Fatwa (Kedah Darul Aman) Enactment 2008 by the Kedah state government and passed unanimously by the State Legislative Assembly. The amendment made any fatwa of the state Mufti or Fatwa Committee, whether gazetted or not, unable to be challenged, appealed, reviewed, denied or questioned in any civil or Shariah court. In short, approving a measure which would effectively put a fatwa above the law and above the Federal Constitution.

Consider the case of Nik Raina who has been pursued relentlessly by the Wilayah Persekutuan Religious Department (JAWI) despite a defective charge. JAWI’s actions were determined by three courts of law (civil and Shariah) to be illegal, of bad faith and unconstitutional. Yet they still are pursuing her after three years. This case has been the very definition of injustice and a neglect of the standard of care required of a legal criminal case. Instead they have been dependent on the tactics of bullying, intimidation, fear and oppression in the hope that they can beat Nik Raina into submission and defeat.

Islam requires the utmost prudence, caution and compassion in the enforcement of the law and prosecution of cases. The enforcement of hudud will be dependent on the religious departments to demonstrate a clear understanding of the basic legal principles of justice, fairness and compassion. They must also be open to dialogue, criticism and debate. They must be accountable, transparent and exercise prudence and care in enforcement of the law.

Based on recent examples and their behaviour, the parties involved in the discussion of hudud which include religious authorities, thus far have been anything but transparent and open with their intentions. They feel that they are above criticism. That they can do no wrong and are infallible. They feel themselves accountable to no one and need not explain themselves. That to criticise them is to question Islam.

Peddling away fundamental freedoms. There is a reason for the Shariah system to be where it is under the Federal Constitution of Malaysia. Imposition of the hudud law involves changing the very agreement in which this country was founded on.

Make no mistake, the attempts to rewrite the Constitution are no longer silent.

Those who make the self-righteous claim to the mantle of champions and protectors of Islam seem to not hesitate to peddle away our freedoms and liberties at the altar of politics. Such repulsive behaviour is not the exclusive domain of one particular party but can be seen across the chamber and even in the civil service.

There will be those who will ask, why should you be afraid if you have nothing to fear? We know all too well that we have much to fear when the state becomes engrossed in persecuting its own people, looking for sin, finding fault where there is none, jumping at shadows and imagined threats. We have seen enough evidence of it.

Anyway, why should being a Muslim make it alright to be tyrannised and inflicted with injustice?

Do Muslims not have the right as non-Muslims to equal protection and treatment under the law? Are we as Muslims to be deprived of rights and freedoms guaranteed under the Federal Constitution simply because of our religion? Why do we allow ourselves to be subject to possible bias, discrimination and religious tyranny?

Implementation of hudud will, without any doubt, affect all regardless of religions, ethnicity or creed. Non-Muslims should not and must not be silent just because they are allegedly not affected by the proposed laws. The eroding of our fundamental freedoms and civil liberties in the name of religion, affects everyone.

We must not allow these people to sacrifice our fundamental freedoms and rights for votes which will last only so long as the next election cycle or the setting of the sun. In these circumstances, there is no such thing as kasi chance lah. What is taken away will be very hard to be given back. If implemented, hudud will change our way of life as we know it in Malaysia.

Unjust means do not equate to Islam and justice. The reasons used to justify the imposition of hudud have not evolved far from “It’s God’s law!” and calling those who criticise its imposition as liars, infidels and munafik. This lazy defence of hudud not only amounts to religious blackmail to accept it wholesale but also implies that questioning it makes a person less of a Muslim in the sight of God.

These are some of the arguments which the champions of hudud in this country depend on.

The great Islamic caliphates of old held great stock in intellectual curiosity and debate. Religious leaders back then were often also lawyers, students of jurisprudence, mathematicians, astronomers, medical doctors, philosophers, explorers and teachers. They were wise men and women who drew on the lessons of the world to decide when to use the spoken word, the pen and the sword to arbitrate and administer justice. Compare them to who we have enforcing religious laws in this country today.

The Quran also clearly states that there is no compulsion in religion. Yet, those who fight for hudud in this country tolerate no dissent or contrarian opinions and require unthinking, unblinking and blind obedience. When people tell you that you shouldn’t or are not allowed to use your mind or akal to reason or rationalise these issues, you know, you have a problem. They want unquestioning compliance and obedience.

Yet, the first word revealed to the illiterate Prophet Muhammad (pbuh) was Iqra, which means read or recite. It implies the need to learn. That there should neither be blind adherence nor unthinking compliance. Doing so would make us vulnerable to abuse, exploitation, bigotry and injustice which are all too human.

And as those who enforce hudud are human, they are neither infallible nor free from bias or prejudice. Vulnerable to ego and pride. Sins of arrogance, takbur and bongkak. We have seen evidence of this in the Nik Raina case.

How can we also trust these same people to implement and enforce a criminal code when they have barely been able to keep up on matters such as ensuring the rights of women on issues of inheritance, divorce and child custody?

Finally, let us not be naïve in thinking that non-Muslims will not be affected by these measures. The contents of a Department of Islamic Development Malaysia (Jakim) strategic paper which states that hudud should be applicable to all, Muslims and non-Muslims alike, tells me that regardless of whether there is the requisite two-thirds majority support in Parliament, there are people working actively behind the scenes to make this universality a reality. The words of a former Chief Justice bring to mind how far up such sympathies can go. We cannot afford to be complacent. This is not just a political issue. This imposition affects all of us.

Muslims and non-Muslims have a right to speak out as we, as Malaysians, are all stakeholders of this country.

At the end of the day, it is beholden on us as citizens of this country to decide how Malaysia should be. We look to the Yang Di-Pertuan Agong and the Sultans to safeguard the interests of all citizens, Muslims and non-Muslims.

For me, I will not subject myself or those who I care for and love to those who would use God’s name in vain in their overzealous pursuit for godliness and to demonstrate their individual or collective piety.

For all these reasons, I will never support hudud in Malaysia and I will resist any measure which seeks to change the fundamental nature of Malaysia and its people.

*This is the personal opinion of the columnist.

– See more at: http://m.themalaymailonline.com/opinion/azrul-mohd-khalib/article/why-i-will-never-support-hudud-in-malaysia#sthash.vP0dX1sp.dpuf

SEJARAH APRIL FOOL YANG PERLU DIPELAJARI

april-fools-day-graphics-4Era salib.

Serangan tentera salib dilakukan dengan kejam tanpa mengenal perikemanusiaan. Bukan hanya tentera-tentera Islam yang dibunuh, malah termasuk masyarakat awam, wanita-wanita, anak-anak kecil dan orang-orang tua. Satu demi satu daerah di Sepanyol ditakluk oleh tentera salib.

Granada adalah daerah terakhir yang ditakluk. Penduduk Islam di Sepanyol (yang juga dikenali sebagai orang Moor) terpaksa berlindung di dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Tentera-tentera salib terus menerus mengejar mereka. Apabila jalan-jalan dalam keadaan sunyi sepi, yang tinggal hanyalah sisa-sisa ribuan mayat yang bergelimpangan yang bermandikan darah.

Tentera salib mengetahui bahawa masih ramai umat Islam di Granada yang masih bersembunyi dalam rumah masing-masing. Dengan lantang tentera-tentera salib meneriakkan pengumuman bahawa umat Islam di Granada boleh keluar dari rumah mereka dengan aman dan dibenarkan untuk berlayar keluar dari Sepanyol dengan membawa barang-barang keperluan mereka.

Orang-orang Islam pada mulanya masih curiga dengan tawaran tersebut. Beberapa orang Muslim diizinkan untuk melihat sendiri kapal-kapal layar yang sudah disiapkan di pelabuhan. Setelah benar-benar melihat terdapat kapal yang sudah disediakan untuk mereka, mereka pun segera bersiap untuk meninggalkan Granada dan berlayar meninggalkan Sepanyol.

Keesokan harinya, ribuan penduduk Islam Granada keluar dari rumah-rumah mereka dengan membawa seluruh barang-barang keperluan, berjalan beriringan menuju ke pelabuhan. Beberapa orang Islam yang tidak mempercayai pasukan salib memilih untuk bertahan dan terus bersembunyi di rumah-rumah mereka.

Setelah ribuan umat Islam Sepanyol berkumpul di pelabuhan, dengan pantas tentara salib menggeledah rumah-rumah yang telah ditinggalkan para penghuninya. Api dilihat menjulang-julang ke angkasa setelah mereka membakar rumah-rumah tersebut bersama-sama dengan orang-orang Islam yang masih bertahan bersembunyi di dalamnya.

Ribuan umat Islam yang lain terkandas di pelabuhan dan hanya mampu tergamam apabila melihat tentera salib membakar pula kapal-kapal yang dikatakan akan mengangkut mereka untuk keluar dari Sepanyol. Kapal-kapal tersebut dengan cepat tenggelam ke dalam lautan. Ribuan umat Islam tidak dapat melakukan apa-apa kerana tidak mempunyai sebarang senjata. Mereka juga kebanyakannya terdiri daripada perempuan-perempuan dan anak-anak mereka yang masih kecil. Tentara salib telah mengepung mereka dengan pedang yang terhunus.

Dengan satu teriakan arahan dari pemimpin mereka, ribuan tentera salib segera membunuh umat Islam Sepanyol tanpa rasa belas kasihan. Jeritan, tangisan dan takbir memecah suasana. Seluruh kaum Muslimin Sepanyol di pelabuhan tersebut habis dibunuh dengan kejam. Mayat bergelimpangan di merata-rata tempat. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitaman.

Tragedi ini bertepatan pada tanggal 1 April. Inilah yang kemudiannya diperingati oleh dunia Kristian apabila tibanya 1 April sebagai April Fool (The April’s Fool Day). Pada tanggal 1 April, orang-orang dibolehkan untuk menipu dan berbohong terhadap orang lain.

Bagi umat Kristian, April Fool merupakan hari kemenangan atas pembunuhan ribuan umat Islam di Sepanyol oleh tentera salib melalui cara-cara penipuan. Oleh sebab itulah mereka merayakan April Fool dengan cara membolehkan penipuan dan pembohongan walaupun diselaputi dengan alasan sekadar sebagai hiburan atau gurauan semata-mata.

Bagi umat Islam, April Fool merupakan tragedi yang sangat menyedihkan. Hari di mana ribuan saudara seiman mereka disembelih dan dibunuh oleh tentera salib di Granada, Sepanyol. Oleh sebab itu, adalah tidak patut bagi umat Islam untuk turut serta dalam merayakan tradisi ini.

Sesiapapun orang Islam yang turut merayakan April Fool, maka ia sesungguhnya sedang meraikan ulang tahun pembunuhan kejam ribuan saudara mereka di Granada, Sepanyol pada 5 abad yang silam.

Jadi, perhatikanlah di sekeliling anda, anak-anak anda dan diri anda sendiri daripada terkena virus jahil April Fool tanpa kita sedari. Wallahua’lam.

Hudud: Dewan Rakyat jadi sarkas bila Mahfuz nak paksa Jamil Khir

Alamak… Siapa saja yang tengok gelagat Ahli Parlimen PAS Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar dalam sidang Dewan Rakyat petang Khamis tentu rasa macam ‘malu sendiri’.

Inikah contoh orang Islam yang sempurna.Terjerit,memekak,nak tunjuk keras kepala,langgar segala peraturan…dan nak paksa orang.

Semua ini gara-gara nak paksa Menteri Di jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khir isytihar pendirian mengenai usul persendirian Hudud yang bakal dibawa oleh PAS di Parlimen.

Mahfuz bukan orang baru dalam Parlimen.Ketua Penerangan PAS ini sepatutnya cukup masak mengenai urusan dan peraturan sidang Dewan Rakyat.

Dewan Rakyat bukan kedai kopi.Setiap benda kena ikut proses tidak main semberono ikut seleranya sahaja.

Sebaliknya beliau nak tunjuk konon dirimya jaguh soal Hudud tidak kena tempat.

Isunya sekalipun PAS sudah mengemukan notis usul persendirian pada Speaker Dewan Rakyat mengenai Hudud baru-baru ini namun ia belum masok lagi jadual sidang bila akan dibentangkan dan sebagainya.

Lagipun mengikut aturan di Parlimen usul persendirian hanya boleh dibentangkan selepas segala urusan kerajaan beres.

Dari segi prinsipnya memang tidak perlu sesiapapun nyatakan apa-apa sehingga sesuatu usul itu diteliti dulu dan dibentangkan nanti.

Apakah Mahfuz ingat beliau boleh jadi koboi main nak hentak orang cakap ikut kehendaknya.

Sebelum ini Mahfuz sudah beraksi sakan bawa ibu dan adik Sirul Azhar ke Sydney untuk jumpa bekas anggota UTK polis itu yang didapati bersalah bunuh Altantuya di pusat tahanan imigresen di sana.

Entahlah…ada orang cakap itu gimik nak dapat markah politik menjelang pemilihan PAS Jun ini.

Juga dalam politik ada istilah ‘potong di corner’ yakni kena tunjuk kita paling hebat dalam sesuatu isu sekalipun ramai orang lain sudah memperjuangkannya.

Betul ke tidak betul itu kena tanya Mahfuz lah.

Dalam bab Hudud ini,kata orang lojiknya kalau nak tunjuk garang sangat kenapa tidak halakan senapang balon habis-habis para ahli Parlimen PKR dan DAP dari kedua parti rakan sepusat sepusing PAS dalam Dewan Rakyat yang sudah kata secara terbuka tidak akan sokong Hudud.

Kawan dalam selimut tidak berani jentik,sekarang melilau nak salahkan orang lain.

Mungkin sengaja Mahfuz nak buat-buat lupa bahawa 12 Ahli Dewan Undangan UMNO/BN sokong Pindaan Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993 di Dewan Undangan Negeri Kelantan baru-baru ini.

Drama Mahfuz ‘meroyan’ berlaku semasa Jamil sedang gulung perbahasan hal-hal berkaitan porfolio agama bawah Jabatan Perdana Menteri .

Gara-gara gelagatnya itu sidang Dewan Rakyat tenggelam bagai sarkas kira-kira 18 minit hingga akhirnya Timbalan Speaker Datuk Ismail Mohamad Said memerintahkan beliau dihalau keluar dewan.

Sebelum membuat keputusan berkenaan Ismail beberapa kali kata beliau cukup faham nawaitu Mahfuz segaja nak suruh beliau halau agar dapat jadi hero.

Malah kalangan Ahli Parlimen BN sendiri berteriak meminta Timbalan Speaker itu jangan halau Mahfuz kerana mendakwa beliau nak jadi hero jika kena tindakan itu.

Mahfuz bagai orang hilang akal terus berdiri buat tidak faham semasa beberapa kali ditegur dan terus mendesak Jamil nyatakan pendirian.

Pada satu peringkat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidan Kassim yang jaga urusan Parlimen bangun sambil menyelak jadual mesyuarat dan memberitahu usul persendirian PAS mengenai Hudud belum ada lagi dalam jadual.

Katanya ia mungkin sudah diserahkan pada Speaker Dewan Rakyat tetapi belum masok dalam jadual lagi untuk dibentangkan.

Timbalan Speaker Dewan Rakyat hilang sabar bila Mahfuz terus berdegil malah mendakwa Jamil bacul nak isytihar pendirian kerana takut pada komponen BN lain.

Beliau menegaskan tidak ada mana-mana peraturan yang membolehkan Ahli Parlimen memaksa menteri menjawab.

“Tindakan (halau) ini jangan dijadikan isu di luar dewan selepas ini. Ia dibuat berdasarkan Peraturan Mesyuarat 42. Yang pertama, tidak mengendahkan nasihat saya supaya duduk diam, lama saya biarkan….selain mengeluarkan perkataan menteri ‘bacul’. Saya dengar perkataan ini terhadap menteri (Jamil Khir).

“Dia (Mahfuz) berdegil tidak menghormati (Timbalan) Speaker dan apabila diminta duduk diam, dia tidak menghiraukan arahan saya dan bukan kerana menteri gagal jawab,” kata Ismail.

Jamil semasa kekecohan sempat menjelaskan kerajaan perlu meneliti rang undang-undang tersebut sebelum membuat sebarang keputusan mengenainya.

Katanya setakat ini belum lihat sendiri pindaan yang diluluskan oleh DUN Kelantan.

Menurut beliau setelah terima ia akan bincangkan secara teliti.

“Di dewan ini kita perlu tunggu dan melihat rang undang-undang untuk kita sokong ataupun tidak…bawa dulu (rang undang-undang) itu,” katanya.- 26/3/2015

HUDUD – SURAT TERBUKA TGHA KEPADA UMAT ISLAM

“ISU HUDUD YANG DIKELIRUKAN”
anwar4
Saudara dan saudari yang dihormati,


Dengan rasa rendah diri, surat ini saya tujukan kepada semua umat Islam dengan semangat saling ingat memperingati sesama kita.
Ada dalam kalangan umat Islam yang memberi alasan bagi menolak usul persendirian berkaitan undang-undang jenayah dengan menggunakan beberapa perkataan yang berkaitan hukum Islam. Antaranya menyebut perkataan-perkataan seperti “Siyasah Syari’yyah”, “Maqasid Syari’ah”, “Fiqh Aulawiyyat”, “Maslahah” dan lain-lain.


Ketika membicarakan tajuk yang berat seperti ini, maka tentunya sangatlah tidak manis sekiranya kita menjadi laksana burung kakaktua yang pandai hanya menyebut kalimah yang diajar oleh tuannya, namun tetap berstatus binatang tanpa akal tanpa memahami hakikat atau tasawwur daripada perkataan yang diucap. Maka menjelaskan maknanya dengan ilmu yang bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah adalah sangat penting.


“Hudud” adalah cabutan daripada salah satu daripada hukum jenayah yang banyak dan menyeluruh. Mungkin sengaja dijadikan hujah yang difikirkan bagi menolak syari’at. Mereka menganggap Hudud paling sesuai dijadikan sasaran kerana pandangan mereka paling ganas, tanpa mengetahui secara detail dan objektif. Tanpa menyedari pula betapa ganasnya undang-undang ciptaan manusia yang masih dibanggakan, seperti hukuman bunuh secara kuno : menjerut tali ke leher secara menggantung, begitu juga hukuman sebat sehingga menyeksa tanpa kesan mendidik masyarakat.


Penjelasan ini khusus bagi penganut Islam yang jahil tanpa dimaafkan, kerana beriman tanpa ilmu dan tidak berbudiman terhadap agama sendiri, serta tanpa peduli terhadap batas-batas iman dan kufur yang wajib diketahui dan dipelihara secara fardu ‘ain.
Dr Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya تيسير الفقه للمسلم المعاصر [Memudahkan kefahaman (terhadap agama ) kepada Muslim Semasa atau terkini] di halaman 102 menjelaskan :


Terdapat tiga madrasah (pandangan) apabila menghadapi masalah semasa :
1- Kalangan yang berpegang kepada nas juzi’i yang zahir secara jumud tanpa menterjemahkannya secara ijtihad melalui ilmu Siyasah Syariyyah, Usul dan Maqasid.
2- Kalangan yang menyalahggunakan Siyasah Syariyyah, Usul dan Maqasid sehingga membelakangi nas yang nyata.
3- Kalangan yang mengambil kira kedua-dua aspek yang penting dalam ilmu Islam.

Nas yang nyata adalah ilmu Allah yang difirmankan atau ucapan Rasul S.A.W. yang bersifat ma’sum. Adapun yang lain dari nas yang nyata adalah keizinan Allah bagi ruang ijtihad di kalangan para ulama bagi melaksanakan syariat Islam dengan bijak dan adil, bukannya meninggal syariat Allah dengan alasan sehingga boleh digantikan dengan undang-undang ciptaan manusia yang dianggap lebih baik.

1- Siyasah Syari’yyah
Perkataan “siyasah” daripada bahasa Arab yang bermaksud mentadbir, mengurus dan memandu atau memimpin yang disebut terkini dengan perkataan politik atau pentadbiran atau panduan. Dicampur dengan perkataan Syara’ dengan maksud kaitannya dengan urusan pelaksanaan syariat mengikut jadual, pelaksanaan, dan pengurusan melaksanakan hukum Islam, bukannya meninggalkan hukum Islam untuk diganti dengan yang lain. (Sila lihat huraian secara khsus dalam kitab-kitab Ahkam Sultaniyyah Karangan al-Mawardi dan Ghiath karangan Imam Haramain daripada Mazhab Syafei; al-Sair al-Kabir daripada mazhab Hanafi; Siyasah Syariyyah Ibnu Taimiyyah dan Turuq Hukmiyyah Ibnu Qayyim daripada mazhab Hambali dan Muqaddimah Ibnu Khaldun daripada mazahab Maliki).
Tegasnya ialah melaksanakan Syariat dengan betul, bukannya meninggalkan Syariat Allah dengan gantian hukum yang lain.

2- Maqasid Syari’ah
“Maqasid” bermakna tujuan-tujuan, maksudnya ialah tujuan pelaksanaan syariat. Objektifnya ialah cara mencapai matlamat membawa maslahat kebaikan kepada manusia secara umum dan khusus secara adil dan istiqamah dan menolak kemudaratan. Di sini pula ada tujuan yang telah ditetapkan oleh syara’ dan ada juga yang tidak disebut di mana Allah memberi keizinan mengikut kemampuan akal dan ilmu manusia.


(Kepada yang mampu berbahasa Arab sila rujuk kepada dua tokoh ilmu Maqasi : Al Syatibi : Al Muwafaqat : J:2, muka surat 391. Ibnu ‘Asyur : muka surat 19)


Contohnya, apabila khalifah Umar R.A. tidak memotong tangan pencuri di tahun melesetnya ekonomi kerana berlakunya kemarau panjang, dan bukannya kerana meninggalkan hudud, tetapi disebabkan melihat keadaan desakan hidup apabila dibayar gaji yang tidak mencukupi, menjadikan seseorang itu melakukan jenayah secara terdesak. Maka kerana itu hukuman potong tangan adalah haram dilaksanakan, kerana Hadis Rasulullah S.A.W. : “Hukuman Hudud ditolak (kerana adanya syubuhat”.


Ditolak hukuman hudud ini pula bukan bermakna terlepas begitu sahaja. Tetapi hendaklah dipindahkan kepada hukuman takzir yang termasuk dalam ruang Syariat Islam. Hukuman hudud tidak boleh dijatuhkan kerana tidak memenuhi syarat yang mencapai adil dan mendidik masyarakat mengikut kemampuan. Mudarat daripada kemelesetan ekonomi yang menimpa penjenayah adalah lebih besar. Sebaliknya kalau pencuri itu seorang berpendapatan tinggi sudah tentu dihukumkan.


Maqasid Syari’ah tidak bermakna membatalkan penguatkusaan undang-undang Hudud. Maqasid Syari’ah dalam hal ini bermakna hukuman tidak boleh dijatuhkan kerana menafikan tindakan secara adil yang menjadi matlamat syariat. Kalau dijatuhkan hukuman juga, bermakna kita tidak melaksanakan syariat kerana tidak mencapai matlamatnya. Meninggalkan syariat secara total menghilangkan segala maqasidnya.


Contohnya juga ialah mengenai kalimah Allah dibenarkan penggunaannya pada asalnya oleh penganut bukan Islam walau pun salah mengikut penafsiran kita, tetapi apabila tujuan penggunaannya bagi mengelirukan penganut Islam yang jahil, maka pihak berkuasa berkenaan agama Islam berhak menghalangnya . Mengikut Qaedahالأمور بمقاصدها (Semua perkara dilihat juga kepada tujuannya).

3- Fiqh Aulawiyyat
Bermaksud melihat keutamaan secara fiqh (faham mengikut panduan Syariat). Contohnya Islam meletakkan perkara keperluan rukun hidup bagi manusia ialah memelihara (1) Aqidah agama, (2) Nyawa, (3) Akal, (4) Keturunan dan (5) Harta.


Contohnya tidak dijatuhkan hukuman hudud terhadap pencuri kerana lapar adalah kerana keutamaan memelihara nyawa hendaklah didahulukan daripada memelihara harta. Hukuman hudud ditangguh dalam keadaan perang kerana menghalang penjenayah melarikan diri kepada musuh, kerana keselamatan negara diutamakan. Bukan bermakna penjenayah dibebaskan, tetapi diturunkan kepada hukuman takzir.


Orang bukan Islam dikecualikan dahulu kerana berdakwah dalam konsep tiada paksaan dalam agama adalah lebih aulawiyyat.
Contohnya juga seperti pengambilan tanah untuk mendirikan hospital atau jalan raya adalah diizinkan kerana kepentingan umum hendaklah didahulukan daripada kepentingan individu atau segelintir, dan hendaklah diganti tanah itu secara yang adil pula.


“Aulawiyyat” itu pula hendaklah dalam ruang lingkup hukum syariat terlebih dahulu, bukannya bermakna meninggalkan hukum syariat.
Apabila segala syarat tidak ada bagi hukum Hudud dan Qisas maka hendaklah dipilih dalam ruang hukum takzir yang sangat luas.
Bukannya melarikan diri kepada hukum ciptaan Barat yang banyak kelemahannya. Perlu disedari bahawa di sana ada juga tidak yang sama dengan undang – undang yang sedia ada, perbezaannya tidak ada roh seperti syariat Islam.
(Sila lihat Dr Yusuf Al Qardhawi dalam Siyasah Syariayyah halaman 284-297)

4- Maslahah
“Maslahah” dengan maksud tujuan membawa kebaikan. Sama ada mendapat faedah atau menolak kemudaratan.
Para ulama membahagikan maslahat itu kepada tiga kedudukan :

1- Maslahah Mu’atabarah
Ialah dalam perkara yang telah ditetap oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Rahmat terhadap makhluknya. Maka ada yang diwajibkan dan ada pula yang diharamkan. Maka percayalah bahawa semua yang diwajibkan tetap membawa kebaikan dunia dan akhirat. Perkara yang diharamkan tetap mendatang mudarat kepada diri atau masyarakat. Contohnya ialah seperti wajibnya berpuasa kepada yang mampu dan haramnya arak dan judi. Ianya adalah ketetapan Allah SWT.

2- Maslahah Mulghah
Dalam perkara yang diharamkan kerana mudaratnya lebih besar atau manfaatnya tidak ada .Contohnya seorang yang mencuri atau merompak atau mengedar dadah dengan maslahat mengumpul duit untuk kebajikan atau nafkah keluarga. Maslahat ini dibatalkan kerana mudaratnya sangat besar sehingga menimbus segala kebaikannya.

3- Maslahah mursalah atau Masoleh mursalah
Dalam perkara yang didiamkan oleh al-Quran dan Hadis maka ruangnya adalah terlalu luas kepada manusia di sepanjang zaman.

Melaksanakan Syariat adalah maslahah yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Penyayang kepada makhluknya.

 

Isu Enakmen Kanun Jenayah Syariat (KJS) Negeri Kelantan
Isu undang-undang jenayah Syariat menjadi hangat sejak kedatangan penjajah apabila mereka menghapuskannya. Seterusnya menjadi hangat di kalangan umat Islam sendiri kerana kejahilan agama dan pendekatan, sehingga berlakunya isu kafir mengafir dalam masyarakat sendiri kerana kejahilan hukum dan kejahilan cara pendekatan berdakwah.

Apabila keadaan dapat diredakan, maka PAS mengambil langkah ke depan melalui kemenangannya di Kelantan, kemudiannya di Terengganu secara ilmu dan demokratik.


Langkah pertama ialah menubuhkan pasukan daripada Parti dan kerajaan. Pasukan ini melibatkan Ketua Dewan Ulama dan kalangan ahli majlis Syura Ulama, Tun Saleh Abas (Mantan Ketua Hakim Negara), al-Marhum Prof Ahmad Ibrahim salah seorang pengasas UIA (mantan Ahli Jawatankuasa PAS Pusat tahun lima puluhan daripada Singapura dan mantan Peguam Negara Singapura yang pertama), al-Marhum Dr Mahmud Saedon Awang Osman dari UIA dan Pakar Syariah Negara Brunei Darussalam, al-marhum Datuk Abdul Halim Muhammad mantan Penasihat undang-undang negeri Kelantan dan Exco kerajaan negeri, dan Datuk Daud Mohamad Kadi Besar negeri Kelantan.


Sebelum enakmen ini dibawa kepada DUN Negeri Kelantan, ianya terlebih dahulu dibentangkan kepada umum di berbagai forum – seminar dan dialog. Akhirnya enakmen berkenaan dibawa ke Dewan Undangan Negeri Kelantan pada tahun 1993 dan DUN Terengganu pada tahun 2000. Manakala Kelantan pula memperkukuhkannya secara mengadakan seminar dan sambutan mengenainya secara tahunan.


Kini setelah lebih dari 20 tahun (dua puluh tahun) PAS memperkenalkan enakmen ini, disamping melaksanakan proses pendidikan mengenai KJS dalam masyarakat, dialog dan sebagainya, maka PAS ingin bergerak setapak lagi dalam proses mendidik masyarakat untuk mengenali hukum-hakam syariat Islam yang menyeluruh. Hasilnya kini suara yang mengeji hukum Islam ini semakin hari menjadi terpencil.


Maka dengan sedikit ruang yang ada ini, Enakmen KJS ini mengalami beberapa pindaan- pindaan memperkemaskannya dengan mengambil kira cabaran dalam perlembagaan dan masyarakat majmuk, tanpa paksaan, dan bagi orang Islam sahaja setelah mengambil kira pandangan para ulama daripada semua mazhab dan sejarah pelaksanaan yang berjaya di sepanjang zaman.


Dalam masa yang sama, apa yang ingin dicadang dan akan dibawa oleh PAS menerusi Private Members Bill nanti pula bukanlah rang undang-undang hudud, tetapi pindaan dalam akta Mahkamah Syariah untuk membuka sedikit ruang bagi membolehkan satu-dua aspek syariah itu dilaksanakan terhadap penganut Islam sahaja.


Kita adalah makhluk yang berilmu, bertamadun dan matang. Maka dengarlah dahulu apa yang ingin dikemukakan. Jangan terus melompat dan bertempik gegak gempita memberikan kritikan tanpa mengetahui hujung pangkalnya.


Firman Allah:
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) المائدة.


(Dan hendaklah kamu melaksanakan kalangan mereka hukum yang telah diturunkan oleh Allah,dan jangan sekali-kali engkau mengikut hawa nafasu mereka (meninggalkan hukum Allah) sehingga engkau meninggalkan sebahagian daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Maka jika sekiranya mereka berpaling(enggan)maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah hendak mengenakan mereka dengan sebab sebahagian daripada dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya sebahagian daripada maknusia itu adalah orang-orang yang jahat). Adakah mereka mahukan hukum jahiliyyah, padahal siapakan lagi yang paling baik hukumnya daripada Allah kepada orang-orang yang percaya dengan yakin).


Semoga semua kita mendapat manafaatnya dan mencapai keredhaan Allah SWT.

Saudaramu dalam Islam,
ABDUL HADI AWANG
PRESIDEN PAS

Pelaksanaan hudud isyarat Malaysia tidak lagi sederhana, kata G25

Menurut Datuk Noor Farida Ariffin yang mewakili kumpulan G25, Malaysia menghantar isyarat kepada dunia yang ia tidak lagi mengamalkan kesederhanaan sekiranya kerajaan Kelantan dibenarkan menguatkuasakan hudud. – Gambar fail The Malaysian Insider, 25 Mac, 2015.Menurut Datuk Noor Farida Ariffin yang mewakili kumpulan G25, Malaysia menghantar isyarat kepada dunia yang ia tidak lagi mengamalkan kesederhanaan sekiranya kerajaan Kelantan dibenarkan menguatkuasakan hudud. – Gambar fail The Malaysian Insider,

 

25 Mac, 2015

Malaysia akan menghantar isyarat kepada dunia yang ia tidak lagi mengamalkan kesederhanaan sekiranya kerajaan PAS Kelantan dibenarkan menguatkuasakan hudud di negeri itu, kata G25, kumpulan pesara kakitangan awam Melayu berpangkat tinggi yang sebelum ini meminta satu perbincangan rasional tentang Islam diadakan.

Kumpulan itu berkata, Malaysia akan dilihat sebuah negara ditadbir undang-undang agama yang tertakluk kepada tafsiran ulama, dan ia menggesa Putrajaya melindungi Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara ini.

“Sejak Kemerdekaan, negara ini memilih jalan kesederhanaan. Perdana menteri terus mengemudi kerajaan sepanjang jalan ini dan melancarkan Gerakan Kesederhanaan Global untuk menunjukkan kepada dunia yang negara kita komited kepada prinsip kesederhanaan.

“Pelaksanaan undang-undang hudud PAS akan menunjukkan kepada dunia yang Malaysia kini tidak lagi mengambil jalan sederhana. Kita akan dilihat sebagai sebuah negara yang ditadbir oleh undang-undang agama yang tertakluk kepada berbagai ragam tafsiran ulama, yang juga manusia biasa yang mampu membuat silap,” G25 berkata dalam satu kenyataan.

Menurut kenyataan dikeluarkan jurucakap G25, Datuk Noor Farida Ariffin, sebuah negara pelbagai kaum dengan ekonomi terbuka seperti Malaysia tidak mampu mengubah ciri-ciri sekular perlembagaannya bagi membolehkan enakmen hudud PAS dilaksanakan.

G25 juga menyokong pandangan Dr Chandra Muzaffar yang Perlembagaan Persekutuan bukannya tidak Islamik, dan berkata, sebarang percubaan memindanya bagi membolehkan pelaksanaan hudud, akan melanggar Perjanjian Malaysia.

Ia juga menimbulkan keraguan  sama ada undang-undang hudud di Kelantan, seperti diperincikan dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 (Pindaan 2015), dapat menegakkan keadilan, memandangkan wujudnya kepelbagaian dalam tafsiran perundangan undang-undang.

G25 menambah, kerajaan Kelantan mahu melaksanakan hudud tanpa memenuhi syarat seperti digariskan ulama terkenal, Yusuf al-Qaradawi yang mengetuai Kesatuan Ulama Islam Sedunia.

Memetik Qaradawi, G25 berkata keperluan ekonomi rakyat seperti peluang pekerjaan dan pembasmian kemiskinan perlu dipenuhi sebelum hudud boleh dikuatkuasakan.

“Berdasarkan penjelasan di atas oleh Sheikh Qaradawi, bolehkah mana-mana negeri di Malaysia memenuhi syarat tersebut untuk membolehkan pelaksanaan hudud?” soal G25.

Kumpulan itu juga memetik akademik Islam, Prof Dr Professor Mohammad Hashim Kamali yang menganalisis enakmen asal PAS pada 1993 dan mendapatinya “tidak mencerminkan keseimbangan yang terdapat dalam al-Quran atau keadaan sosial dan realiti masyarakat Malaysia kontemporari”.

Dalam tulisannya, Hashim, yang mengetuai Institut Kajian Islam Lanjutan (IAIS), juga berkata, “Rang Undang-Undang Hudud yang dipamerkan tiada memperlihatkan usaha untuk menjalankan Ijtihad (pemikiran kreatif) ke atas isu-isu baharu seperti memenuhi cita-cita keadilan dan menggalakkan pembangunan dasar sosial yang bijak.”

G25 berkata semakan ke atas enakmen hudud baru-baru ini hanya menekankan hukuman dan bukan aspek taubat dan pemulihan seperti ditekankan al-Quran.

Isu hudud timbul semula selepas Dewan Undangan Negeri (DUN) Kelantan meluluskan pindaan Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993 (Pindaan 2015) pada 19 Mac lalu. Ia disusuli notis pemberitahuan oleh Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang meminta agar rang undang-undang persendirian berkenaan hudud dibawa ke Parlimen pada sidang kali ini yang akan tamat pada 9 April depan.

Pindaan tersebut diluluskan sebulat suara DUN Kelantan, termasuk sokongan wakil rakyat Umno.

Langkah Hadi itu dikecam hebat khususnya daripada pemimpin DAP, malah PKR juga tidak menyatakan sokongan terhadap keputusan Hadi itu. – 25 Mac, 2015.

PIAGAM MADINAH

al-quran

Piagam Madinah telah dibuat oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 622M bersamaan tahun pertama Hijrah, merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia.

Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal.

• 23 fasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam iaitu antara Ansar dan Muhajirin.
• 24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaitu Yahudi.

Selain Piagam Madinah, ia juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Perjanjian Madinah, Dustar al-Madinah dan juga Sahifah al-Madinah. Selain itu Piagam Madinah juga boleh dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah kerana kandungannya membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan Syariat Islam bagi membentuk sebuah negara (Daulah Islamiyah) yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa atau kaum.

Isi kandungan

1 Perangkaan Piagam Madinah
1.1 Langkah pertama
1.2 Langkah kedua
1.3 Langkah ketiga
2 Tujuan Piagam Madinah
3 Prinsip Piagam Madinah
4 Pautan luar
5 Rujukan

PERANGKAAN PIAGAM MADINAH

Rasulullah s.a.w. dalam merangka piagam Madinah atau di kenali sebagai perlembagaan madani, beliau telah mengikut bimbingan wahyu dan berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah ketika itu. Terdapat tiga langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah.
Langkah pertama

Dilakukan oleh Rasulullah dengan mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran Rasulullah.
Langkah kedua

Mengikat tali persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin, bagi mewujudkan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar.
Langkah ketiga

Mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka lahirlah satu perjanjian yang dikenali sebagai piagam Madinah. Perkara utama yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah:

1. Nabi Muhammad s.a.w. adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah dan segala pertelingkaran hendaklah merujuk kepada baginda.
2. Semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasad dengki sesama sendiri, sebaliknya mereka hendaklah bersatu dalam satu bangsa iaitu bangsa Madinah.
3. Semua penduduk Madinah bebas mengamal adat istiadat upacara keagamaan masing-masing.
4. Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan Kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah.
5. Keselamatan orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut,

TUJUAN PIAGAM MADINAH

1. Menghadapi masyarakat majmuk Madinah
2. Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk.
3. Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum
4. Mewujudkan perdamaian dan melenyapkan permusuhan
5. Mewujudkan keamanan di Madinah
6. Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi Muhammad dan penduduk setempat.
7. Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin
8. Membentuk Kesatuan Politik dalam mempertahankan Madinah
9. Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama Yahudi.
10. Memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Mekah.

PRINSIP PIAGAM MADINAH

1. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara.
2. Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara
3. Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah
4. Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara
5. Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara semua warganegara
6. Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial.
7. Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman Qisas dan sebagainya telah dicatatkan
8. Kebebasan beragama
9. Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam
10. Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian.
Fasal 1

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Penyayang : Inilah kitab (Piagam Bertulis) daripada Nabi Muhammad, pesuruh Allah bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memeluk Islam dari Quraisy dengan penduduk Yathrib dan orang-orang yang bersama mereka lalu masuk ke dalam golongan mereka dan berjuang bersama-sama mereka.[1]

Fasal 2

Bahawa mereka adalah satu umat (bangsa) berbeza dari manusia-manusia lain.

Fasal 3

Golongan Muhajirin dari Quraisy tetaplah di atas pegangan lama mereka : mereka saling tanggung-menanggung membayar dan menerima diyat (wang tebusan) di antara sesama mereka dalam mana mereka menebus sesiapa yang tertawan dengan cara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Fasal 4

Bani Auf (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka dalam mana mereka bersama-sama tanggung-menanggung membayar serta menerima wang tebusan seperti dulu; dan setiap taifah (golongan) tetaplah menebus sesiapa yang tertawan dari kalangan mereka sendiri dengan cara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 5

Bani al-Harith (dari Yathrib – Madinah) bin al-Khazraj tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebusan darah seperti dulu, dan tia-tiap puak dari (Suku Khazraj) hendaklah membayar wang tebusandarah mereka sendiri dengan adil dan berkebajikan di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 6

Bani Saidah (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebusan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 7

Bani Jusyam (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 8

Banu al-Najjar (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 9

Bani Amru bin Auf tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 10

Bani al-Nabiet (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 11

Bani Aus (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

Fasal 12

Bahawa orang-orang yang beriman tidaklah boleh membiarkan sebarang masalah di antara mereka sendiri bahkan mestilah sama-sama bertanggungjawab memberi sumbangan, dengan berkebajikan untuk menbayar wang tebusan darah dengan adil.

Fasal 12-b

Hendaklah seseorang yang beriman itu tidak membuat apa-apa perjanjian dengan orang yang di bawah kawalan seseorang yang beriman yang lain dengan tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.

Fasal 13

Bahawa orang-orang beriman lagi bertaqwa hendaklah menentang sesiapa yang membuat kesalahan, melanggar kesusilaan, melakukan kezaliman atau dosa atau perseteruan atau kerosakan di kalangan orang-orang beriman, dan mereka hendaklah bersatu bersama-sama menentang orang tersebut walaupun jika orang itu anak kepada salah seorang dari mereka.

Fasal 14

Tidak sayugianya seseorang mukmin itu membunuh seorang mukmin lain kerana seorang kafir, tidak sayugianya ia menolong mana-mana kafir terhadap seseorang mukmin.

Fasal 15

Bahawa jaminan Allah itu adalah satu dan sama; ia melindungi nasib orang yang lemah dari perbuatan mereka; dan bahawa orang-orang Mukmin hendaklah salinh menjamin sesama sendiri terhadap (gangguan) orang lain.

Fasal 16

Bahawa orang-orang Yahudi yang menyertai kita hendaklah mendapatkan pertolongan dan pimpinan dengan tidak menzalimi dan tidak boleh ada pakatan tidak baik terhadap mereka.

Fasal 17

Bahawa perdamaian orang-orang mukmin itu adalah satu dan sama, oleh itu tidak boleh dibuat perjanjian dengan mana-mana orang mukmin tanpa diturut serta oleh mukmin yang lain dalam sesuatu perang pada jalan Allah, melainkan dengan dasar persamaan dan keadilan di kalangan mereka.

Fasal 18

Bahawa setiap serangan kita hendaklah dikira sebagai serangan terhadap semua, oleh itu hendaklah disilihgantikan tenaga menentangnya.

Fasal 19

Bahawa orang mukmin hendaklah saling membela sesama mereka atas setiap darah yang tumpah pada jalan Allah.

Fasal 20

Bahawa orang-orang mukmin lagi bertaqwa hendaklah teguh di atas sebaik-baik petunjuk dan seteguh-teguhnya.

Fasal 20-b

Nahawa tidak boleh mana-mana orang musyrik melindungi harta orang-orang Quraisy dan tidak juga nyawa mereka dan tidak boleh menghalang orang mukmin (akan haknya)

Fasal 21

Barangsiapa membunuh dengan sewenang-wenangnya akan seorang mukmin dengan tidak ada bukti yang cukup (alasan yang membolehkan pembunuhan itu berlaku) hendaklah dihukum bunuh balas kecuali dipersetuji oleh wali yang kena bunuh menerima ganti darah. Semua orang mukmin hendaklah bersatu suara mengutuk perbuatan itu, bahkan tidak harus bagi mereka menegakkan terhadapnya.[2]

Fasal 22

Bahawa tidak harus bagi mana-mana orang mukmin yang mengakui isi kandungan Piagam ini, dan percaya Allah dan Hari Kemudian, menolong mana-mana orang yang mencabul ataupun melindungi orang itu. Barangsiapa menolong orang itu maka keatasnya laknat Allah dan kemurkaanNya pada hari Kiamat kelak, dan tidak akan diterima darinya sebarang tebusan dan tidak juga sebarang taubat.

Fasal 23

Berbalah walau bagaimanapun kamu dalam sesuatu perkara hendaklah merujukkan perkara itu kepada Allah dan Nabi Muhammad.

Fasal 24

Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah turut serta membelanja sama-sama dengan orang-orang mukmin selama mana mereka itu berperang

Fasal 25

Bahawa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu ummah bersama orang-orang mukmin, mereka bebas dengan agama mereka sendiri (Yahudi) dan orang Islam dengan agama mereka (Islam), begitu juga orang-orang yang sekutu mereka dan begitu juga diri mereka sendiri, melainkan sesiapa yang zalim dan berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa melainkan dirinya dan keluarganya sendiri

Fasal 26

Yahudi Bani al-Najjar (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

Fasal 27

Yahudi Bani al-Harith (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

Fasal 28

Yahudi Bani al-Saidah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

Fasal 29

Yahudi Bani Jusyaim (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

Fasal 30

Yahudi Bani al-Aus (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

Fasal 31

Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan sama dengan Yahudi Bani Auf, kecuali orang-orang zalim dan orang yang berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa melainkan diri dan keluarganya sendiri.

Fasal 32

Bahawa suku Jafnah yang bertalian keturunan dengan Yahudi Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu (Bani Tha’alabah)

Fasal 33

Bani Shutaibah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf, dan sikap yang baik hendaklah membendung segala kejahatan.

Fasal 34

Bahawa orang-orang yang bersekutu dengan Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu.

Fasal 35

Bahawa para pegawai kepada orang-orang Yahudi (diperlakukan) sama dengan orang-orang Yahudi itu sendiri.

Fasal 36

Tiada seorang pun yang menyertai Piagam ini boleh menarik diri keluar dari pakatan mereka melainkan dengan persetujuan dari (Nabi) Muhammad.

Fasal 36-b

Tidak boleh disekat dari membuat kelukaan yang dilakukan oleh mana-mana orang ke atas dirinya, barang siapa membuat kejahatan maka balasannya adalah dirinya dan keluarganya kecuali orang yang dizalimi dan bahawa Allah akan melindungi orang yang menghormati piagam ini.

Fasal 37

Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah menbiayai negara seperti mana orang-orang mukmin juga hendaklah membiayai negara; dan hendaklah mereka sama0sama tolong-menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang yang menganggotai Piagam ini; dan hendaklah mereka saling nasihat-menasihati, sama-sama membuat kebajikan terhadap perbuatan dosa.

Fasal 37-b

Mana-mana orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya; dan pertolongan hendaklah diberi kepada orang yang dizalimi.

Fasal 38

Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah memikul biayaan bersama-sama orang mukmin selama mana mereka berada dalam keadaan perang

Fasal 39

Bahawa Kota Yathrib adalah terpelihara sempadannya tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak yang menganggotai piagam ini

Fasal 40

Bahawa jiran tetangga hendaklah diperlaku sebagai diri sendiri, tidak boleh dilakukan terhadapnya sebarang bahaya dan dosa.

Fasal 41

Tidak boleh dihampiri sebarang kehormatan (wanita) melainkan dengan izin keluarganya sendiri.

Fasal 42

Bahawa apa juga kemungkaran (bunuh) atau apa juga pertengkaran di antara sesama peserta piagam ini sekira-kira dikhuatiri membawa bencana maka hendaklah dirujukkan kepada hukum Allah dan kepada penyelesaian oleh Muhammad pesuruh Allah, Allah menyaksikan kebaikan isi kandungan piagam ini dan merestuinya

Fasal 43

Bahawa tidaklah boleh diberi bantuan perlindungan kepada Quraisy (musuh), begitu juga tidak boleh diberi perlindungan kepada orang-orang yang membantunya.

Fasal 44

Bahawa hendaklah bantu-membantu mempertahankan kota Yathrib daripada mana-mana pihak yang mencerobohnya.

Fasal 45

Apabila mereka diajak untuk berdamai atau untuk masuk campur dalam satu-satu perdamaian maka hendaklah mereka bersedia berdamai atau masuk campur ke dalam perdamaian itu; dan bila mana mereka diajak berbuat demikian maka orang-orang mukmin hendaklah merestuinya kecuali terhadap orang-orang yang memerangi agama (Islam).

Fasal 46

Bahawa orang-orang Yahudi Aus sendiri dan begitu juga orang-orang yang bersekutu dengan mereka hendaklah memikul kewajipan sama seperti mana pihak-pihak yang lain yang menganggotai ini demi kebaikan mereka semata-mata (perdamaian) dari anggota-anggota piagam ini. Dan mereka hendaklah berbuat kebajikan dengan tidak melakukan dosa kerana barang siapa yang berbuat sesuatu maka dialah yang menanggungnya sendiri. Dan Allah menyaksi akan kebenaran isi kandungan Piagam ini dan merestuinya.

Fasal 47

Bahawa piagam ini tidak boleh dipakai bagi melindungi orang-orang zalim dan yang bersalah; dan bahawa –mulai dari saat ini barang siapa berpergiaan dari kota Madinah atau menetap di dalamnya adalah terjamin keselamatannya kecuali orang-orang yang zalim atau bersalah. Dan bahawa Allah merestui setiap orang yang membuat kebajikan dan bertakwa dan bahawa Muhammad hendaklah diakui Pesuruh Allah.

SUMBER: Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Kelantan sedia beri penjelasan mengenai hudud

 Ahmad Yakob
 • Ahmad Yakob
 

KOTA BHARU – Kerajaan Kelantan bersedia untuk terus memberikan penjelasan mengenai Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993 (pindaan 2015) bagi memastikan semua pihak benar-benar jelas dan faham undang-undang Islam itu.

Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yakob berkata, penjelasan berulang kali telah diberikan kerajaan negeri termasuk kepada wakil kaum lain bagi memastikan semua pihak menerima maklumat jelas mengenai usaha enakmen berkenaan.

“Namun, jika masih ramai yang belum jelas, kita ada urus setia penerangan yang akan membantu memberikan penjelasan supaya tidak timbul isu menentang kerana tidak faham.

“Sebenarnya tidak ada satu enakmen pun yang dibentangkan di Dewan Undangan Negeri dan Parlimen seperti mana kita lakukan, dengan dedahkan kepada umum dan beri peluang kepada mana-mana pihak untuk melihat dan berbincang.

“Kita lakukan perkara ini secara jujur dan ikhlas, sebab itu mahu semua orang lihat dahulu, tak pernah buat seperti ini sejak tahun 1993,” katanya kepada media selepas pengumuman keputusan PRK Dun Chempaka di Putik, malam kelmarin.

Mengulas lanjut, Ahmad berkata, walaupun Pas dilihat bersendirian memperjuangkan pelaksanaan hudud di Kelantan apabila parti komponen PR secara terbuka menegaskan untuk tidak menyokong, namun parti itu akan berusaha mendapatkan majoriti mudah.

“Kita cuba untuk dapatkan majoriti mudah, tanggungjawab kita bawa (rang undang-undang persendirian ke Parlimen), parti tak sokong tak apa, yang penting ahli Parlimen sokong. Bagaimanapun kita tetap berharap semua ahli Parlimen Muslim akan bagi sokongan,” katanya.

Mengulas mengenai kemenangan calon Pas, Ahmad berkata, kejayaan meraih majoriti besar memberi semangat baharu kepada parti itu untuk membuat persiapan menghadapi PRU14.

“Apa yang kita lalui memberi satu input terbaik, apabila mendapat kerjasama semua pihak, jentera juga bekerja dengan baik.

“Insya-ALLAH keadaan ini akan berterusan dan kita lebih yakin pada masa akan datang, Pas akan terus menguasai dan mendapat sokongan daripada rakyat Kelantan khasnya,” katanya.

Sementara itu, dalam ucapan pada program sama, Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Mohd Amar Nik Abdullah menyifatkan golongan yang masih menentang pelaksanaan hukum ALLAH di Kelantan sebagai tidak memahami pendirian kerajaan negeri dalam perkara tersebut.

Artikel Berkaitan

No more physics and maths, Finland to stop teaching individual subjects

00 sek alam 8.Alhamdulillah, kaedah pendidikan Islam berdasarkan asbab (topic) bukan berdasarkan subjek sepertimana sekolah biasa, yang telah kami reformasi dan laksanakan di Sekolah Integrasi Islam Akademi Insan Prihatin (AIP) juga bakal diamalkan di Finland, sebuah negara yang mendapat jolokan juara pendidikan.
No more physics and maths, Finland to stop teaching individual subjects

The future is all about learning by topic, not subject.

FIONA MACDONALD
24 MAR 2015

Finland, one of the leading educational hotspots in the world, is embarking on one of the most radical overhauls in modern education. By 2020, the country plans to phase out teaching individual subjects such as maths, chemistry and physics, and instead teach students by ‘topics’ or broad phenomena, so that there’s no more question about “what’s the point of learning this?”

What does that mean exactly? Basically, instead of having an hour of geography followed by an hour of history, students will now spend, say, two hours learning about the European Union, which covers languages, economics, history and geography. Or students who are taking a vocational course might study ‘cafeteria services’, which would involve learning maths, languages and communication skills, as Richard Garner reports for The Independent. So although students will still learn all the important scientific theories, they’ll be finding out about them in a more applied way, which actually sounds pretty awesome.

“What we need now is a different kind of education to prepare people for working life,” Pasi Silander, the Helsinki’s development manager, told Garner. “Young people use quite advanced computers. In the past the banks had lots of bank clerks totting up figures but now that has totally changed. We therefore have to make the changes in education that are necessary for industry and modern society.”

The new system also encourages different types of learning, such as interactive problem solving and collaborating among smaller groups, to help develop career-ready skills. “We really need a rethinking of education and a redesigning of our system, so it prepares our children for the future with the skills that are needed for today and tomorrow,” Marjo Kyllonen, Helsinki’s education manager, who is leading the change, told Garner.

“There are schools that are teaching in the old fashioned way which was of benefit in the beginnings of the 1900s – but the needs are not the same and we need something fit for the 21st century,” she added.

Individual subjects started being phased out for 16-year-olds in the country’s capital of Helsinki two years ago, and 70 percent of the city’s high school teachers are now trained in the new approach. Early data shows that students are already benefitting, with The Independent reporting that measurable pupil outcomes have improved since the new system was introduced. And Kyllonen’s blueprint, which will be published later this month, will propose that the new system is rolled out across Finland by 2020.

Of course, there is some backlash from teachers who’ve spent their entire career specialising in certain subjects. But the new blueprint suggests that teachers from different backgrounds work together to come up with the new ‘topic’ curriculums, and will receive a pay incentive for doing so.

Finland already has one of the best education systems in the world, consistently falling near the top of the prestigious PISA rankings in maths, science and reading, and this change could very well help them stay there.

Source: The Independent

Tidak salah umat Islam tolak hudud PAS, kata mufti Perlis

Published: 24 March 2015 12:00 PM

DR_mohd_ASRI_mufti_perlis-030215-TMI-AFIFDatuk Dr Mohd Asri Zainul Abidin berkata tidak semua perincian undang-undang jenayah Islam terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak salah bagi umat Islam mengkritiknya.
Mufti Perlis, Datuk Dr Mohd Asri Zainul Abidin berkata tidak salah umat Islam tidak bersetuju atau menolak hukum hudud yang cuba dilaksanakan PAS di Kelantan, selepas Dewan Undangan Negeri (DUN) meluluskan pindaan enakmen sebulat suara tanpa bantahan.

Menurut Asri, walaupun umat Islam tidak boleh membantah asas hudud kerana ia merupakan hukum Allah, ‎mereka masih bebas mengutarakan cadangan, pandangan atau “ijtihad” lain.

“Walaupun kita tidak boleh membantah asas hudud dalam Islam, namun kita boleh berbeza pendapat, tidak bersetuju ataupun menolak pemilihan pandangan-pandangan sarjana dalam penetapan hukuman bagi sesuatu enakmen.

“Kita mungkin boleh mencadangkan pandangan yang lain dari ijtihad yang lain. Namun, proses itu semua hendaklah dalam suasana ilmiah dan menghormati hukum asas,” kata Asri dalam satu kenyataan di laman blognya semalam.
Beliau berkata, umat Islam perlu mengetahui perincian undang-undang syariah itu kebanyakannya tidak wujud dalam Al-Quran mahupun Sunnah.

Tambahnya perincian mengenai hudud mungkin terdapat dalam beberapa nas (dalil) tetapi dari segi perbincangan hukum fekah, ia boleh diandaikan pelbagai tafsiran.

“Ini yang disebut sebagai zanniah al-dilalah (dalil yang boleh berikan lebih dari satu andaian).

“Maka, pendetilan kepada undang-undang hudud kebanyakannya adalah ijtihad ataupun kesimpulan pandangan hukum yang dirumuskan oleh sarjana muslim dari pelbagai latar,” katanya.

Oleh kerana terdapat pelbagai tafsiran dalam nas tersebut, terdapat perbezaan dalam perincian hukum seperti kadar curian, ‎suasana undang-undang itu dilaksanakan dan sama ada taubat menggugurkan hukuman ataupun tidak, kata Asri.

‎Pada masa sama, beliau menegaskan pendiriannya menyokong hasrat Kelantan melaksanakan hudud tetapi mahu kerajaan PAS itu memberi ruang agar enakmen syariah itu dikaji semula pakar perundangan Islam di peringkat tempatan dan antarabangsa.

Katanya, tindakan mengkaji semula enakmen tersebut adalah wajar agar kerajaan Kelantan tidak mengulangi kegagalan pelaksanaan hudud yang pernah berlaku di negara lain seperti di Libya, Sudan, Nigeria dan Pakistan.

‎”Yang akhir memberikan mesej salah bahawa syariat Islam itu tidak sesuai. Padahal yang tidak sesuai ialah pemilihan pandangan-pandangan ijtihad yang dibuat oleh mereka, katanya.

Asri berkata, Kelantan di bawah pentadbiran PAS harus mengelakkan gambaran hudud yang tidak kondusif dan seakan menggambarkan kekejaman undang-undang seperti berlaku di bawah pentadbiran Taliban dan kumpulan Negara Islam Iraq dan Syria (Isis).

“Umat Islam menyokong hasrat Kelantan. Dalam masa yang sama, ruang waktu untuk pandangan kesarjanaan di pelbagai peringkat hendaklah dibuka.

Selepas DUN Kelantan meluluskan pindaan hudud, seorang penyampai radio BFM, Aishah Tajuddin diugut bunuh dan rogol di media sosial kerana dituduh mempersendakan hukum Islam dalam sebuah klip video YouTube.

Aishah bagaimanapun berkata beliau tidak berniat mengkritik hudud, dan hanya mempersoalkan keutamaan kerajaan Kelantan ketika masalah pasca banjir di negeri itu masih belum selesai. – 24 Mac, 2015.

ULASAN:

Tajuk yang dipilih oleh Malaysian Insider ini boleh mengelirukan pembaca. “Ramai yang bertanya pendirian saya tentang enakmen hudud yang dibentangkan oleh Negeri Kelantan baru-baru ini”, Kata Dr Asri. Berikut ini dilampirkan kenyataan penuh beliau.

ENAKMEN JENAYAH SYARIAH KELANTAN

1.Secara umumnya saya telah membentangkan kertas kerja dan menulis beberapa artikel mengenai hudud. Boleh dirujuk pandangan umum saya dalam tulisan-tulisan berkenan. Demikian juga banyak ucapan saya dalam pelbagai seminar, forum dan dialog boleh didapat di internet.

2. Pada dasarnya, saya menyokong hasrat baik Kerajaan Kelantan. Hudud itu asasnya ada dalam al-Quran dan as-Sunnah. Maka seorang muslim tidak boleh menentang hudud yang terdapat dalam kedua sumber agung tersebut.

3. Dalam masa yang sama kita hendaklah tahu bahawa perincian ataupun pendetilan undang-undang hudud itu kebanyakannya tidak disebut dalam al-Quran dan as-Sunnah. Ataupun mungkin disebut dalam beberapa nas, tetapi dari segi perbincangan fekahnya, boleh diandaikan pelbagai tafsiran, ini yang yang disebut sebagai zanniah al-dilalah (dalil yang boleh berikan lebih dari satu andaian).

4. Maka, pendetilan kepada undang-undang hudud kebanyakannya adalah ijtihad ataupun kesimpulan pandangan hukum yang dirumuskan oleh sarjana muslim dari pelbagai latar. Maka, kita dapati terdapat perbezaan dalam pendetilan hukum seperti kadar curian, suasana undang-undang itu dilaksanakan, bagaimana hukuman dilaksanakan, apakah taubat menggugurkan hukuman ataupun tidak, apakah mengandung cukup sebagai bukti dan lain-lain.

5. Walaupun kita tidak boleh membantah asas hudud dalam Islam, namun kita boleh berbeza pendapat, tidak bersetuju ataupun menolak pemilihan pandangan-pandangan sarjana dalam penetapan hukuman bagi sesuatu enakmen. Kita mungkin boleh mencadangkan pandangan yang lain dari ijtihad yang lain. Namun, proses itu semua hendaklah dalam suasana ilmiah dan menghormati hukum asas.

6. Suasana baru yang dihadapi oleh umat Islam hari ini menuntut ijtihad-ijtihad baru berkaitan hudud. Ini turut disuarakan oleh sarjana-sarjana besar fekah di zaman ini seperti al-Syeikh Mustafa Zarqa r.h, Muhammad Abu Zahrah, r.h, Dr al-Qaradawi dan lain-lain. Justeru, al-Syeikh Mustafa Zarqa tidak bersetuju hukuman rejam di zaman ini.

7. Soal latar keadaan untuk perlaksanaan sesuatu hukum juga hendaklah dikaji dengan teliti. Untuk memudahkan pemahaman orang awam, sedekah umpamanya merupakan satu syariat yang disebut dalam al-Quran dan as-Sunnah. Tiada siapa pun boleh membantah galakan bersedekah. Namun, bagi individu yang melaksanakan sedekah, dia mungkin boleh dipertikaikan ataupun dipersoalkan di sudut kelayakan dirinya, kesesuaian masa, kesesuaian sasaran sedekah, keutamaan yang patut didahulukan, jenis barangan yang diberikan, kesan sedekahnya, cara dia bersedekah dan seumpamanya. Mempertikaikan kebaikan dan syariat sedekah itu adalah merosakkan akidah. Namun, membincangkan semula cara, pendekatan, keadaan individu yang bersedekah itu adalah dibolehkan.

8. Umat Islam hendaklah berhati-hati jangan sampai mempertikaikan syariat hudud itu sendiri. Pun begitu mereka boleh bertanya balas, tidak bersetuju dengan beberapa ijtihad berkaitan hudud yang dipilih.

9. Saya sekali lagi menegaskan, saya menyokong hasrat Kelantan. Namun dalam masa yang sama, saya memohon agar diberikan ruang supaya enakmen itu disemak lagi oleh pakar-pakar perundangan Islam dan maqasid as-Syariah diperbagai peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

10. Semakan itu perlu agar kegagalan perlaksanaan hudud yang pernah berlaku di Libya, Sudan, Negeria, Pakistan tidak berulang di Malaysia yang akhir memberikan mesej salah bahawa syariat Islam itu tidak sesuai. Padahal yang tidak sesuai ialah pemilihan pandangan-pandangan ijtihad yang telah dibuat oleh mereka.

11. Kita juga hendaklah mengelakkan gambaran hudud yang tidak kondusif dan seakan menggambarkan ‘kekejaman’ undang-undang yang telah berlaku bawah pentadbiran Taliban, cara hudud ISIS, Bokoharam dan lain-lain. Versi hudud mereka tidak memenuhi maqasid syariah yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah.

12. Umat Islam menyokong hasrat Kelantan. Dalam masa yang sama, ruang waktu untuk pandangan kesarjanaan di pelbagai peringkat hendaklah dibuka.

13. Kita umat Islam kini sedang hidup dalam era persepsi yang salah terhadap Islam dan ajarannya. Musuh-musuh Islam merancang persepsi yang salah ini. Jika kita tidak berhati-hati, hudud akan dijadikan senjata memberikan persepsi salah itu.

14.Hudud adalah pintu yang berat tapi indah lagi menyelamatkan. Maka, kita memerlukan rumah yang sesuai untuk memasangnya. Jika dipasang di rumah yang buruk, mungkin pintu indah tapi berat berat itu boleh meruntuhkan rumah. Namun, jika dipasang di rumah yang indah juga, maka keindahan pintu itu akan terserlah dan keselamatannya akan zahir.

Gadis 15 tahun DIROGOL 3 hari berturut-turut

 • Rogol
 • Sekadar gambar hiasan

 

KUALA TERENGGANU – Tindakan berani seorang remaja perempuan keluar bersama seorang lelaki yang baru dikenali membawa padah apabila dirogol lelaki terbabit bersama tiga lagi rakannya.

Kejadian dipercayai berlaku selama tiga hari berturut-turut iaitu bermula 18 Mac lalu di rumah sewa salah seorang suspek berusia 21 tahun di Manir, di sini, dan di sebuah rumah kosong yang juga terletak di kampung sama.

Menurut sumber, kejadian bermula ketika mangsa yang berusia 15 tahun itu dikatakan keluar bersama rakan lelakinya berusia 18 tahun, kira-kira jam 11.45 malam, Selasa lalu.

“Mangsa dikatakan mengenali suspek menerusi telefon dan pada hari kejadian, suspek membawa mangsa ke rumah salah seorang lagi suspek, sebelum mendakwa dirogol rakan lelakinya bersama pemilik rumah sewa terbabit, kira-kira jam 12.30 malam, Rabu lalu.

“Kejadian sama berulang sekali lagi pada malam keesokan harinya apabila mangsa dirogol rakan lelakinya dan seorang lagi suspek lain yang juga berusia 18 tahun.

“Mangsa mendakwa, ketika dirogol ada suspek lain telah merakamkan perbuatan itu dan selepas memuaskan nafsu mereka, mangsa dihantar pulang ke rumah,” katanya.

Jelas sumber, mangsa mendakwa telah menerima khidmat pesanan ringkas (sms) daripada rakan lelakinya kira-kira jam 5.30 petang, Khamis lalu yang mengugut mangsa agar keluar bersamanya lagi jika tidak mahu rakaman video perbuatan seks mereka disebarkan dilaman sosial seperti Wechat dan WhatsApp.

Katanya, mangsa yang takut dengan ugutan suspek terpaksa akur, sebelum sekali lagi dirogol rakan lelakinya bersama seorang lagi suspek berusia 16 tahun di lokasi sama awal pagi Jumaat lalu.

“Selepas puas melepaskan nafsu serakah mereka, mangsa dihantar pulang kira-kira jam 3.30 pagi, sebelum terserempak dengan abang mangsa yang bertindak mengejar suspek selepas curiga adiknya dihantar lelaki, terbabit tetapi gagal menangkap suspek.

“Mangsa akhirnya menceritakan kejadian itu kepada ahli keluarganya dan susulan laporan dibuat, gerakan memburu suspek dijalankan.

“Kesemua suspek berjaya ditahan antara jam 1 hingga 3 petang, Jumaat lalu di sekitar Manir untuk tindakan lanjut,” katanya.

Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Idris Abd Rafar yang dihubungi mengesahkan ada menerima laporan kejadian dan suspek kini direman tujuh hari untuk disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana merogol.

Artikel Berkaitan

Kerajaan habis RM28 juta hias jet PM

Malaysia Kini – 1:53PM – 23 Mar 2015

(GAMBAR HIASAN)
Kerajaan membelanjakan RM28 juta lagi untuk mengubahsuai jet peribadi yang didakwa dibelikan khas untuk kegunaan perdana menteri, kata setiausaha agung PKR Rafizi Ramli.

Kos menghias dan menaiktaraf kabin di dalam pesawat itu dimasukkan dalam harga jual-beli, yang didakwa berjumlah RM465 juta, tambah ahli parlimen Pandan.

Jet tersebut, model ACJ 320, sudah cantik dan selesa, tambah Rafizi, dan mempertikaikan keperluan menghabiskan lagi RM28 juta untuk hiasan kabin yang kelihatan “lobi sebuah hotel.”

“Kami ingin mengetahui tujuan sebenarnya sejumlah RM28juta itu digunakan,” katanya.

Rafizi turut mendedahkan bahawa jet itu sebelum ini dimikiki oleh Air Luther AG, dengan Comlux Aviation menguruskan jet itu untuk tujuan pajakan.

DAP kekal dalam Pakatan tapi tamatkan kerjasama dengan Hadi,

Lim Guan Eng (paling kiri) bersama pemimpin kanan DAP lain yang bermesyuarat malam tadi. Jawatankuasa Kerja Pusat parti itu memutuskan kekal dalam Pakatan Rakyat tetapi menamatkan kerjasama dengan presiden PAS. – Gambar The Malaysian Insider, 24 Mac, 2015.Lim Guan Eng (paling kiri) bersama pemimpin kanan DAP lain yang bermesyuarat malam tadi. Jawatankuasa Kerja Pusat parti itu memutuskan kekal dalam Pakatan Rakyat tetapi menamatkan kerjasama dengan presiden PAS. – Gambar The Malaysian Insider,

Jawatankuasa Kerja Pusat (CEC) DAP yang bermesyuarat malam tadi memutuskan meneruskan kerjasama bersama Pakatan Rakyat (PR) tetapi menegaskan ia sudah hilang keyakinan terhadap Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang.

Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng berkata, parti itu kesal dengan tindakan “tidak jujur dan tidak bermaruah” Hadi yang bekerjasama dengan Umno melanggari semangat konsensus serta Dasar Bersama dalam Pakatan Rakyat (PR).

Oleh itu, ia membuat keputusan memutuskan hubungan dengan Hadi dan akan mengadakan perbincangan dengan PKR bagi menentukan masa depan PR.

“DAP tidak boleh bekerjasama dengan presiden PAS seperti Hadi yang tetap bertindak secara tidak jujur dan tidak bermaruah.

“DAP hilang kepercayaan dan keyakinan pada Hadi sebagai pemimpin PR dan akan memutuskan hubungan serta menghentikan kerjasama dengan beliau.

“Oleh kerana Hadi adalah pemimpin PAS dalam PR, keputusan untuk memutuskan hubungan dengan Hadi secara efektif akan meletakkan Majlis Pimpinan PR dalam keadaan terawang-awang.

“DAP akan bertemu dengan kepimpinan PKR membincangkan nasib PR pada masa depan,” menurut resolusi mesyuarat itu yang dikeluarkan hari ini.

Lim mendakwa, Umno menghasut PAS melaksanakan undang-undang hudud di Kelantan pada 27 Mac 2014, semasa sidang Parlimen, dengan menjanjikan sokongan daripada kerajaan persekutuan.

DAP dengan itu menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak segera membuat pendirian jelas dan tegas sama ada akan menyokong atau menolak enakmen hudud di Kelantan.

“Beliau juga harus menjelaskan peranan ahli Dewan Undangan Negeri Umno Kelantan dalam menyokong rang undang-undang hudud.

“Najib juga harus menyatakan sama ada beliau menyokong Rang Undang-undang Persendirian yang dibentangkan Hadi,” katanya.

Lim yang juga ahli Parlimen Bagan berkata, semua 37 ahli Parlimen DAP akan menolak rang undang-undang persendirian berkaitan hudud itu, yang dijadual dibentangkan Hadi.

“DAP menolak pelaksanaan undang-undang hudud kerana ia bercanggah dengan Perlembagaan.

“Tambahan pula, rakyat Malaysia yang menyokong PAS dalam Pilihan Raya Umum yang lalu tidak mengundi untuk pelaksanaan hudud, tetapi untuk Dasar Bersama,” katanya.

DAP juga memberi tiga contoh Hadi mengambil tindakan tidak jujur dan tidak bermaruah.

Pertama apabila beliau mengkhianati keputusan bersama Majlis Pimpinan PR dalam mencalonkan Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail sebagai calon tunggal PR untuk jawatan menteri besar Selangor.

“Ia sehingga mengakibatkan krisis besar yang berlarutan dan hampir menjatuhkan kerajaan PR Selangor,” kata Lim.

Kedua ialah kegagalan Hadi menepati kata-katanya sendiri semasa Majlis Pimpinan PR pada 8 Februari lalu, bahawa Enakmen Kanun Jenayah Syariah II Kelantan 2015 bakal dibincangkan pada Majlis Pimpinan PR.

Dan ketiga, ialah permohonan Hadi ke Parlimen pada 18 Mac membentangkan usul rang undang-undang persendirian tanpa terlebih dahulu membentangkannya kepada Jawatankuasa Pusat PAS serta Majlis Pimpinan PR.

DAP dalam resolusi mesyuaratnya turut menegaskan semula komitmennya kepada PR sebagai gabungan pentadbiran yang mewakili aspirasi semua rakyat Malaysia, tanpa mengira kaum, agama atau kepercayaan.

“PR berhasrat membina Malaysia baharu berdasarkan nilai-nilai asas seperti kebebasan, keadilan, demokrasi, integriti dan martabat manusia.”

DAP juga mengulangi pendirian yang semua parti komponen PR harus berpegang kepada semangat Dasar Bersama melalui muafakat yang berkisar pada amanah dan sifat saling menghormati dalam Majlis Pimpinan PR.

Mesyuarat tergempar CEC malam tadi berlangsung hampir empat jam dan membincangkan masa depan parti itu di dalam PR susulan keputusan PAS meneruskan agenda hudud dengan membawa rang undang-undang persendirian di Parlimen. – 24 Mac, 2015.

Rumah Asnaf & Anak Yatim | Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Akhlak | Kajian Pembangunan Tamadun Islam Moden